Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Kennisinstituten-T.M.C. Asser Instituut

T.M.C. Asser Instituut

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Postbus 30461
2500 GL  Den Haag
070-342 0300
info@asser.nl
www.asser.nl

Het T.M.C. Asser instituut in Den Haag is een onafhankelijk interuniversitair wetenschappelijk onderzoeksinstituut op het gebied van internationaal privaat- en publiekrecht, internationale commerciële arbitrage, Europees recht, internationaal oorlogsrecht / internationaal strafrecht en internationaal sportrecht.
De naamgever, Tobias Michael Carel Asser (1838–1913), was een vooraanstaand Nederlands jurist die mede de grondlegger mag worden genoemd van het Internationaal privaatrecht. In 1911 won hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn rol bij het tot stand komen van het Permanent Hof van Arbitrage op de eerste Haagse vredesconferentie in 1899.

Het Asser International Sports Law Centre, een van de activiteiten van het Asser Instituut, voert fundamenteel en toegepast onderzoek uit en organiseert conferenties en seminars. Het centrum geeft bovendien ‘The International Sports Law Journal’ (ISLJ) uit en boeken op het gebied van juridische onderwerpen rond sport, zoals portretrecht, doping en het CAS (het internationale hof van arbitrage voor de sport).

Voor meer informatie: www.asser.nl

Terug naar het overzicht