Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Kennisinstituten-Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland

Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Herman Ram
Postbus 5000
2900 EA Capelle a/d IJssel
010-201 0150
H.Ram@dopingautoriteit.nl
De Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland - kortweg Dopingautoriteit - is de onafhankelijke anti-dopingorganisatie in Nederland. De organisatie is op 1 juli 2006 ontstaan uit de fusie van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) en Doping Controle Nederland (DoCoNed). Door de fusie zijn de preventie- en controletaken samengevoegd. Daarmee hoopt de Dopingautoriteit de efficiëntie en slagkracht van het anti-dopingbeleid in Nederland verbeterd te hebben.

De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van een dopingvrije sport in Nederland. Zij doet dat in opdracht van de overheid (ministerie van VWS) en de landelijke sport (NOC*NSF) en werkt daarbij met vele nationale en internationale organisaties samen. De kernactiviteiten van de Dopingautoriteit zijn:

• plannen en uitvoeren van dopingcontroles, inclusief resultaatmanagement;
• geven van voorlichting aan topsporters en hun directe omgeving;
• geven van voorlichting aan breedtesporters (m.n. fitnessers) en hun directe omgeving;
• verstrekken van informatie en het geven van advies;
• ontwikkelen en bewaken van de anti-dopingregelgeving;
• verzamelen en (laten) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
• realiseren van internationale afstemming.

Voor meer informatie: www.dopingautoriteit.nl

Terug naar het overzicht