Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Kennisinstituten-EXPOSZ

EXPOSZ

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Opleidings-,  advies- en onderzoekscentrum voor Sport en Zorg
Van der Boechorststraat 9, 1081 BT Amsterdam
020-598 8600
info@exposz.nl
www.exposz.nl

Opleiden, advies en onderzoek in sport en zorg
EXPOSZ heeft verstand van opleiden én van sport. Wij maken deel uit van de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en combineren in ons werk gedegen kennis van de sport met onderwijskundige expertise.

Het is onze missie om bij te dragen aan de kwaliteit van de beroepsbeoefening binnen de sport en zorg. Wij leiden docenten, praktijkbegeleiders en coaches op die werkzaam zijn binnen de sport en het sportonderwijs. We ondersteunen onderwijsinstellingen, beroepsverenigingen, sportbonden en sportinstellingen bij hun vraagstukken, door middel van opleidingen, advies en onderzoek.

Kerntaken
Opleiden
EXPOSZ heeft een breed scala aan opleidingsactiviteiten, zoals de post-academische opleiding tot praktijksportpsycholoog en een uitgebreid bij- en nascholingsprogramma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als ‘motorisch leren en het geven van instructie’, ‘communicatievaardigheden voor coaches’, ‘teambuilding in de sport’, ‘gedragsverandering en sportstimulering’.

Daarnaast bieden wij ook kort durende opleidingsactiviteiten aan en scholing op maat. Tot slot coachen wij docenten en praktijkbegeleiders. Deze laatste activiteiten kunnen zowel binnen uw organisatie als op de Vrije Universiteit verzorgd worden.
 
Advies
EXPOSZ biedt ondersteuning bij onderwijskundige en sportinhoudelijke vraagstukken. Advisering is mogelijk bij bijvoorbeeld omvangrijke curriculumherziening trajecten. Maar ook bij minder ingrijpende veranderingsprocessen en ontwikkelingen binnen uw organisatie kan de adviseur van grote waarde zijn. Voorbeelden van projecten die door EXPOSZ uitgevoerd worden zijn de herziening van de Kwalificatie Structuur Sport, in opdracht van de Academie voor Sportkader, de ontwikkeling van het derde en vierde jaar van de opleiding sport en bewegen bij het ROCASA en de pilot beoordeling van proeven van bekwaamheid van atletiekcoaches.

Onderzoek
EXPOSZ richt zich op het monitoren van gedragsverandering tengevolge van interventies (zoals bijvoorbeeld scholing of training) en doet toegepast didactisch onderzoek. Enkele voorbeelden; EXPOSZ monitort in opdracht van het NIGZ de effecten van sportstimuleringsprojecten in de gemeente Enkhuizen, doet onderwijskundig onderzoek naar de ontwikkeling van sportpsychologen in opleiding en meet de effectiviteit van bejegeningstraining bij de politie Flevoland, Gooi- en Vechtstreek.

Kernwaarden
Bij de uitvoering van onze kerntaken staan de volgende kernwaarden centraal:
• Verantwoord geheel, een goede match
Adviseurs, docenten/trainers en onderzoekers van EXPOSZ beschikken over een unieke combinatie van onderwijskundige, opleidingskundige en domeinspecifieke kennis.
• Uw werkvloer, ons begin
Adviseurs en docenten/trainers van EXPOSZ spreken uw taal en kennen het werkveld van binnenuit. Ze zijn werkzaam geweest binnen sport-, zorg- en onderwijsinstellingen. Het startpunt van de scholings- of adviesvraag is de werkvloer.
• Van langdurige waarde
Adviseurs en docenten/trainers van EXPOSZ ondersteunen bij implementatietrajecten waarin het leren van beroepsbeoefenaars centraal staat. We dragen bij aan de kwaliteit van het leren en streven gedragsverandering na.

Team
EXPOSZ bestaat uit een multidisciplinair team van twintig professionals uit de bewegingswetenschappen, fysiotherapie, inspanningsfysiologie, (sport)psychologie, sociale psychologie, onderwijskunde, gezondheidswetenschappen, functionele anatomie, coaching en diëtetiek. Naast hun vakinhoudelijke en wetenschappelijke expertise zijn veel medewerkers coach en/of (docent)opleider.

Contactgegevens
EXPOSZ, Fac. der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
020-598 8600
s.colenbrander@fbw.vu.nl (secretariaat)

Voor meer informatie: www.exposz.nl

Terug naar het overzicht