Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Kennisinstituten-Calibris - Kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport

Calibris - Kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Sabine Terheggen en Devie Rusch
Postbus 131
3980 CC Bunnik
030-750 7000
s.terheggen@calibris.nl en d.rusch@calibris.nl

Calibris organiseert op donderdag 26 juni een conferentie over de Combinatiefunctionaris. Iedereen is weliswaar overtuigd van de noodzaak van deze functionaris – die een brug slaat tussen onderwijs, sport, cultuur, kinderopvang en welzijn binnen de dagarrangementen van de brede school – maar hoe moeten de opleiding en de functie precies vorm krijgen?
 
Bekende deskundigen uit de kinderopvang, sport, onderwijs en kunst & cultuur delen graag in workshops en presentaties hun kennis met u tijdens de Conferentie Combinatiefunctionaris op donderdag 26 juni 2008 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.
 
Programma
Het programma, onder leiding van dagvoorzitter Arnold Vanderlyde, ziet er als volgt uit:
 
09:15 – 09:45 uur Ontvangst met koffie en thee
 
09:45 – 11:00 uur 
Welkom door Richard van de Sande, manager Producten & Diensten, Calibris

‘De kracht van verbeelding’. Het natuurlijk ritme van het kind vraagt om een naadloos netwerk: wat vergt dit van u? Door Clémence Ross, directeur NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)
 
'Dagarrangementen en combinatiefuncties'  door Maria Bolt, directeur Kids2B
 
11:00 – 11:30 uur 
Paneldiscussie aan de hand van stellingen met Clémence Ross (NISB), Ap te Winkel (Graafschapcollege) en Peter Notten (MOgroep)

11:30 – 11:45 uur Pauze
 
11:45 – 13:00 uur Workshops *)
 
13:00 – 14:00 uur Lunch
 
14:00 – 15:15 uur Workshops *)
 
15:15 – 15:45 uur Centrale afsluiting onder leiding van Arnold Vanderlyde
 
15:45 – 16:45 uur Borrel
 
Aanmelden
Kan tot uiterlijk 12 juni 2008. Klik hier

Kosten
€ 75,- per persoon (incl. uitgebreide informatiemap, koffie & thee, lunch en borrel).
 
*) Meer informatie over de workshops: klik hier. U kunt maximaal aan twee workshops deelnemen. 
 

Algemene informatie over Kenniscentrum Calibris
Kenniscentrum Calibris - voorheen de OVDB - is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat.

Doel Calibris
Calibris verkent de markt. Werkt doelbewust samen met andere kenniscentra. Brengt betrokken partijen bijeen in regionale netwerken en convenanten. Initieert maatschappelijk relevante projecten. Ontwikkelt effectieve en innovatieve oplossingen. Al deze inspanningen zijn gericht op één gemeenschappelijk doel: meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt. Dat lukt alleen door in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo levert Calibris een waardevolle bijdrage om beroepspraktijk en beroepsonderwijs soepel op elkaar te laten aansluiten.

Onmisbare schakel
Calibris heeft de kennis en ervaring om een brug te slaan tussen school en leerbedrijf, tussen werkgever en werknemer, tussen opleiding en loopbaan, tussen overheid en bedrijfsleven. In deze rol als intermediair ligt een belangrijk deel van onze toegevoegde waarde. De kenniseconomie moet het hebben van een goed opgeleide beroepsbevolking. En wij doen er alles aan om de hiervoor noodzakelijke innovaties te stimuleren en te faciliteren.

Ruime taakopvatting
Het beroepsonderwijs vormt een dynamische omgeving die niet onberoerd gebleven is door alle maatschappelijke veranderingen. Hierdoor zijn de publieke taken van de kenniscentra de laatste jaren aanzienlijk verbreed. Bij Calibris houdt het werk in elk geval niet op bij de juiste hoeveelheid stageplaatsen en voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel. Onze bemoeienis strekt zich uit tot de zogeheten 'éducation permanente' van de werkende mens. Of zoals wij zeggen: een leven lang leren.

Terug naar het overzicht