Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Kennisinstituten-Body@Work | Onderzoekscentrum voor bewegen, arbeid en gezondheid

Body@Work | Onderzoekscentrum voor bewegen, arbeid en gezondheid

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

EMGO-instituut
Vrije Universiteit Medisch Centrum
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
contatcpersoon: Inge van der Leden
020-444 8206
i.vanderleden@vumc.nl

Body@Work is een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (VUmc) en TNO Kwaliteit van Leven. Doel is kennis te ontwikkelen om lichamelijke inactiviteit en klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen en te bestrijden. Het onderzoekscentrum richt zich op mede-wetenschappers en op beleidsmakers en beslissingnemers in het bedrijfsleven en bij de overheid. Het inhoudelijke onderzoeksprogramma van Body@Work kent twee onderzoekslijnen: 
 
1. Kennisontwikkeling over de effectiviteit van interventies gericht op het stimuleren van lichamelijke activiteit en op gedragsdeterminanten die daarbij van belang zijn.

2. Kennisontwikkeling over de etiologie van RSI- en rugklachten en over de effectiviteit van maatregelen die klachten kunnen voorkomen en reïntegratie bevorderen.

Body@Work is begin 2002 gestart. Voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma in de periode 2002-2007 zijn één AIO, vier junioronderzoekers en twee post-docs aangesteld.
Momenteel wordt een nieuw programma 2007-2011 voorbereid.

Voor meer informatie: www.bodyatwork.nl

Terug naar het overzicht