Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Kennisinstituten-Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)

Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Contactinformatie
Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
Olympisch Stadion 14
1076 DE Amsterdam

06-2115 8553
info@aiss.nl
www.aiss.nl


Binnen het AISS werken de Vrije Universiteit, VU Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, AMC en Hogeschool van Amsterdam samen aan de missie: High Performance, Vital People. AISS doet dit in nauwe samenwerking met verscheidene sportorganisaties en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam.

AISS richt zich op praktijkrelevant onderzoek naar prestatieverbetering, bewegen en gezondheid. Het onderzoek vindt overwegend plaats in lokale en nationale fieldlabs. Dit zijn fysieke locaties in ‘het veld’ met unieke test- en meetfaciliteiten waar top- en amateursporters, maar ook patiënten ter plekke onderzocht en geadviseerd worden. Tot de lokale fieldlabs behoren onder meer:

 • Bosbaan (roeien);
 • Sloterparkbad (zwemmen);
 • Sportpark/Sporthal Ookmeer (turnen/atletiek/motor skills);
 • Amsterdam Nutritional Assessment Center (body composition);
 • SporthallenZuid (basketbal);
 • Sportpark de Eendracht (rugby);
 • Sportcentrum VU Uilenstede (athletic skills);
 • Reade (revalidatie, aangepast sporten);
 • Fashion&Technology Lab (smart garments).

Multidisciplinair onderwijs
Het onderwijs rond sport, bewegen en gezondheid is multidisciplinair van aard. De verwachting is dat dit in een grote behoefte voorziet van studenten en professionals uit het werkveld. Er komt een nieuwe gezamenlijke minor 'Sport', waarin de verschillende deskundigheden van de kennispartners terugkomen, zoals sportmedische begeleiding, trainingsleer, sport en recht, en sport en samenleving. Ook is er een specifiekere minor 'Sport- en prestatiepsychologie' ontwikkeld, die vanaf september 2014 wordt aangeboden. In 2015 vindt de eerste summerschool plaats rond het WK Beachvolleybal. Ten slotte zal per 1 september 2016 een master High Performance Sport starten.

Innovatie in het Sport Venture Lab
Ondernemerschap en sport komen samen in het AISS Sport Venture Lab. Dit lab levert de kennis uit de fieldlabs aan ondernemers die nieuwe technologische toepassingen willen ontwikkelen, zodat behalve de (top)sport ook het bedrijfsleven profiteert van het AISS.

Praktijkvoorbeelden
Voorbeelden van AISS-projecten zijn:

Stuurgroep
Het AISS wordt bestuurd door de volgende personen:

 • prof. mr Huib de Jong: rector Hogeschool van Amsterdam en lid College van Bestuur Universiteit van Amsterdam (voorzitter);
 • prof. dr Peter Beek, decaan faculteit der Bewegingswetenschappen en de faculteit der Psychologie en Pedagogiek VU (db);
 • dr. Jacomine Ravensbergen, decaan faculteit Bewegen, Sport en Voeding HvA (db);
 • prof dr. Gino Kerkhoffs: hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder sporttraumatologie AMC;
 • prof. dr Willem van Mechelen: hoogleraar Sport- en Arbeidsgeneeskunde, hoofd Sociale Geneeskunde en co-directeur EMGO+ Instituut VUmc;
 • dr Cees Vervoorn: lector Topsport en Onderwijs Hva/UvA/Inholland

Contactinformatie
Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
Olympisch Stadion 14
1076 DE Amsterdam

06-2115 8553
info@aiss.nl
www.aiss.nl

Terug naar het overzicht