Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Kennisleveranciers-Kennisinstituten-Academie voor Sportkader

Academie voor Sportkader

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging


Negen sportbonden en NOC*NSF hebben medio 2007 de handen ineen geslagen om het tekort aan trainers, coaches en scheidsrechters in de sport terug te dringen en de kwaliteit te bevorderen. De Academie voor Sportkader is een samenwerkingsverband tussen KNVB, KNZB, KNLTB, KNHB, KNGU, Watersportverbond, NeVoBo KNWU, NHV en NOC*NSF.

Voor meer informatie: NOC*NSF, 026-483 4400
Negen sportbonden en NOC*NSF hebben medio 2007 de handen ineen geslagen om het tekort aan trainers, coaches en scheidsrechters in de sport terug te dringen en de kwaliteit te bevorderen. De Academie voor Sportkader is een samenwerkingsverband tussen KNVB, KNZB, KNLTB, KNHB, KNGU, Watersportverbond, NeVoBo KNWU, NHV en NOC*NSF.

Op het Nationaal Sportcentrum Papendal is de overeenkomst getekend tussen de verschillende Partijen. Het ministerie van VWS heeft toegezegd het samenwerkingsverband de komende drie jaar financieel te ondersteunen met ruim 800.000 euro.
 
De activiteiten die uitgevoerd worden door de Academie voor Sportkader zijn zowel projectmatige als reguliere activiteiten op diverse terreinen van opleiding en training. De voornaamste doelgroepen zijn trainers, coaches en scheidsrechters.

De missie van de Academie voor Sportkader is het verbeteren van de kwantiteit en de kwaliteit van het sportkader in Nederland. De visie is dan ook verwoord in de strategische doelstellingen: Iedere sporter en competente coach en iedere wedstrijd een competente scheidsrechter.

De Academie voor Sportkader heeft in het begin vooral een innovatief karakter en richt zich op het sporttechnische kader (trainers, coaches, instructeurs, scheidsrechters, juryleden, docenten etc.) De Academie voor Sportkader start als alliantie waarbij sportbonden en NOC*NSF menskracht ter beschikking stellen.

Aanleiding voor de Academie voor Sportkader is de modernisering die sportopleidingen bij sportbonden ondergaan. Meer dan 50 sportbonden werken op dit moment aan het competentiegericht opzetten van hun opleidingen. Dit vergt een grote inspanning van zowel professionals als vrijwilligers. Door krachten te bundelen kan effectiever en efficiënter gewerkt worden.

Inmiddels is duidelijk dat de eerste resultaten van de moderniseringsslag bij sportbonden positief te noemen zijn. Verder loopt de sport met de invoering van het competentiegericht opleiden voor op het middelbaar beroeps onderwijs en Nederland is op dit terrein één van de Europese koplopers.

Voor meer informatie: NOC*NSF, 026-483 4400

Terug naar het overzicht