Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Fondsen en Goede doelen-Fondsen-Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging


Wat?

Het Leonardo da Vinci programma subsidieert internationale stageprojecten van studenten als onderdeel van hun opleiding. Stageprogramma's kunnen worden gevolgd bij bedrijven en ondernemingen in Europa en studenten kunnen eventueel hiervoor een beurs ontvangen. De hoogte van de Leonardo da Vinci beurs is afhankelijk van de stagevergoeding en studiefinanciering die de studenten genieten.

Waar?
Een bedrijf moet zich bevinden in een van de hieronder opgenoemde landen:
• de landen van de Europese Unie;
• de landen van de Europese Vrijhandels Associatie die lid zijn van de Europese Economische Ruimte: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;
• Bulgarije, Roemenië.

Hoe hoog is de beurs?
Aan stage lopen in het buitenland zijn kosten verbonden. Voor alle deelnemende landen zijn deze kosten geïndexeerd en vervolgens is er per groep landen een normbedrag vastgesteld. Dat normbedrag staat voor het inkomen dat een student die een stage volgt volgens het Leonardo da Vinciprogramma zou moeten hebben. Het normbedrag is samengesteld uit alle inkomsten tijdens de stageperiode, waaronder studiefinanciering, stagevergoeding en de Leonardo da Vinci-beurs.

Voor meer informatie: www.leonardodavinci.nl. Het eigen opleidingsinstituut zou ook moeten kunnen helpen met het verschaffen van meer informatie. Vanuit de Christelijke Hogeschool Nederland bijvoorbeeld is de contactpersoon voor studenten/afgestudeerden in Nederland die in het buitenland een (extra) stage willen doen: Afke Hellema, 058-244 15 34 of a.hellema@chn.nl

Terug naar het overzicht