Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Advies & Onderzoek-Juridische adviseurs-Juridisch Adviesbureau Local Tax

Juridisch Adviesbureau Local Tax

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

BespaarBelasting.com is een initiatief van Juridisch Adviesbureau Local Tax. Dit adviesbureau is gespecialiseerd in bezwaar-en beroepsprocedures tegen de jaarlijkse WOZ-beschikkingen van gemeenten. Al ruim zeven jaren bereiken wij voor woningeigenaren en eigenaren/gebruikers van bedrijfspanden aanzienlijke belastingbesparingen. BespaarBelasting.com werkt ook voor eigenaren of gebruikers van sportaccommodaties.

In bezwaarprocedures bij gemeenten en beroepsprocedures bij rechtbanken weten wij de WOZ-waarde van sportaccommodaties te verlagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van taxateurs met kennis van de (regionale) vastgoedmarkt en gespecialiseerde juridische kennis. Door deze combinatie van taxatietechnische en juridische kennis is sprake van een optimale dienstverlening. Anders dan concurrerende WOZ-bedrijven maakt BespaarBelasting.com ook bezwaar en beroep tegen andere gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen. Deze belastingen zijn vaak hoger dan de belasting op grond van de WOZ. Denk hierbij aan rioolheffing, afvalstoffenheffing, heffingen vanwege het reinigingsrecht en watersysteemheffingen.

Dienstverlening is vlot, transparant en modern
Door de innovatieve werkwijze kan deze dienstverlening meestal zonder kosten of tegen een geringe vergoeding aan opdrachtgevers worden aangeboden. Bij een succesvol bezwaar of beroep ontvangt u een vergoeding van de gemeente of waterschap voor onze werkzaamheden. Deze vergoeding betaalt u aan ons. Per saldo kost het u dus (bijna) niets.

Voor meer informatie:
Juridisch Adviesbureau Local Tax
Postbus 2043
9704 CA Groningen
info@bespaarbelasting.com
www.bespaarbelasting.com

Terug naar het overzicht