Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Advies & Onderzoek-Interim-management | Rekrutering-ICSadviseurs

ICSadviseurs

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Contactgegevens:

kantoor Amsterdam
Zekeringstraat 46
1014 BT Amsterdam

Postbus 59112
1040 KC Amsterdam

088-235 0427

kantoor Zwolle
Burgemeester Drijbersingel 25
8021 DA Zwolle

Postbus 652
8000 AR Zwolle
088-235 0427

info@icsadviseurs.nl


ICSadviseurs is hét adviesbureau op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Vanuit een multidisciplinaire aanpak verbindt ICSadviseurs Gebruiker, Gebied en Gebouw. Sport heeft een enorm belangrijke rol als het gaat om het verbinden van mensen. Daarom stuurt ICS op kwalitatief en kwantitatief goed sportaccommodatiebeleid. We versterken daarmee de  verbinding tussen mensen en de leefbaarheid in wijk, gebied of gebouw.

 

ICSadviseurs heeft meer dan vijftig jaar ervaring op het gebied van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, multifunctionele accommodaties en brede scholen. Sport maakt daar in toenemende mate deel van uit. Onze visie is dat een goed sport- en onderwijsbeleid met een daaraan gekoppeld accommodatiebeleid de verbinding tussen beide beleidsterreinen kan versterken en daarmee krijgt naast onderwijs, sport een steeds belangrijkere rol in onze adviseringen.

Het vormgeven van een adequaat accommodatiebeleid en het ontwikkelen van sportaccommodaties komt niet alleen tot stand op de tekentafel, maar is een product van veel overleg, nieuwe -en soms zeer creatieve- samenwerkingsvormen zoeken en keuzes moeten maken. ICSadviseurs is in staat dit gehele traject goed te begeleiden zodat bij de uiteindelijke realisatie zowel de opdrachtgever als de uiteindelijke gebruikers meer dan tevreden zijn.

Hieronder volgen drie projecten.

Onderzoek optimalisatie binnensportvoorzieningen Gemeente Wijk bij Duurstede
De gemeente Wijk bij Duurstede wil een impuls geven aan zowel het onderwijs als de sport en bekijkt beide activiteiten nadrukkelijk in samenhang met elkaar. De gemeente werkt aan de realisatie van een multifunctionele accommodatie voor het primair onderwijs en de nieuwbouw van het Revius Lyceum. Deze beide onderwijsinstellingen kennen een aanzienlijke vraag naar binnensportvoorzieningen. Parallel aan deze ontwikkeling heeft de Sportraad (namens de sportverenigingen) de wens uitgesproken voor een nieuwe en ruimte sportaccommodatie. De gemeente heeft vervolgens ICSadviseurs gevraagd de meest optimale configuratie te onderzoeken op basis van de gestelde randvoorwaarden. <lees meer>

ROC Deltion College – Procesbegeleiding nieuwbouw
Creëren van een uitdagende en inspirerende leerwerkomgeving, waarin de cursist centraal staat! Dat is de centrale ambitie van het Deltion College te Zwolle. Een groot onderdeel van dit ambitieuze project is het sportgebouw. Hierin zijn in totaal zeven gymzalen gerealiseerd (waarvan vier te koppelen tot twee sportzalen of één totale grote hal), twee fitnessruimten, een dojo en een aerobicsruimte. Direct hieraan gekoppeld zijn de onderwijsruimten van de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid. De sport is rechtstreeks zichtbaar vanuit de boulevard van de campus en vormt daarmee een integraal onderdeel van de dagelijkse beleving van de campus. <lees meer>

Proces- en projectmanagement realisatie Multifunctioneel Centrum (MFC) gemeente Boskoop
Namens de gemeente Boskoop heeft ICSadviseurs het proces- en projectmanagement gevoerd bij de realisatie van een Multifunctioneel Centrum (MFC). De totale oppervlakte van het MFC is 2.350 m² en bestaat uit de volgende onderdelen:
• een in drie delen op te splitsen sporthal met drie bergingen die voldoet aan de NOC*NSF normering waardoor alle officiële zaalsporten beoefend kunnen worden;
• zes kleedkamers met douches en toiletten;
• vier sociaalculturele ruimtes van in totaal 200 m² voor sociaal-culturele activiteiten van het Praathuis;
• een ruimte voor de naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar
<lees meer>

Geïnteresseerd?
Voor ICSadviseurs is Ton Markink manager op het gebied van sportbeleid en sportaccommodaties. Ton Markink is verantwoordelijk voor de integratie van sport binnen de bestaande markten van ICS, de markten onderwijs, gemeenten en corporaties. Door de toenemende aandacht van sport binnen de samenleving is het van belang sport de juiste aandacht te geven binnen de realisatie van accommodaties binnen het onderwijs, wijken en gemeenten. Ton Markink is voormalig alliantiemanager van het Olympisch Netwerk IJssel-Vecht/Noord-Veluwe en binnen ROC Landstede betrokken geweest bij de ontwikkeling van het profiel sport.

Voor meer informatie: tmarkink@icsadviseurs.nl of 06-2061 3215.

Terug naar het overzicht