Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Advies & Onderzoek-Advies- en onderzoekbureaus-Van Egdom Consultancy

Van Egdom Consultancy

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Hans van Egdom
Vissersweg 45
3921 DA  Elst (U)
06-2042 9731
vanegdomconsultancy@home.nl
 

HansVanEgdom175Hans van Egdom heeft verschillende opleidingen gevolgd op het snijvlak van management en sport, en werkt al vijftien jaar in de sportwereld. In 2001 richtte hij ‘Van Egdom Consultancy’ op. Dit bureau heeft zich gespecialiseerd in advies, proces- en projectmanagement. Het ondersteunt en faciliteert opdrachtgevers bij het oplossen van complexe beleids- en organisatievraagstukken binnen de sport en haar directe omgeving. Als dat een meerwaarde oplevert werkt Hans van Egdom samen met zijn netwerkpartners.

Hans is gewend om in dynamische en complexe omgevingen slagvaardig te werken. Tijdens de uitvoering van projecten is hij steevast op zoek naar innovatie en kwaliteitsverbetering, altijd geïnspireerd door de uitdaging om visie te vertalen in tastbare en duurzame resultaten. Kenmerkend voor de werkwijze van Hans is verder dat hij graag interactief werkt en ondertussen bruggen bouwt. Door zijn heldere visie, zijn open manier van communiceren en zijn persoonlijke benadering krijgt én houdt hij partijen op één lijn.

Hans heeft in de loop der tijd een brede kennis ontwikkeld en veel ervaring opgedaan, zowel op het gebied van topsport als van breedtesport. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn overheden (o.a. gemeente Nijmegen, Utrecht, ‘s-Hertogenbosch en provincie Flevoland), landelijke sportorganisaties (o.a. NOC*NSF, NISB, Alliantie School & Sport, sportbonden) en onderwijsinstellingen (o.a. Hogeschool Arnhem Nijmegen, Landstede).

Hans heeft al met al een stevige bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van succesvolle en moderne breedtesportthema’s zoals ‘professionalisering’, ‘vernieuwend sportaanbod’, ‘verenigingsondersteuning’, ‘combinatiefuncties’ en ‘lokale samenwerking’. Uiteraard staat hij in de startblokken om aan nieuwe thema’s en ontwikkelingen te gaan werken.

Voor meer informatie: www.vanegdomconsultancy.nl

Terug naar het overzicht