Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Advies & Onderzoek-Advies- en onderzoekbureaus-Van Bottenburg Onderzoek & Advies

Van Bottenburg Onderzoek & Advies

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Maarten van Bottenburg
Londenring 13
5152 NN  Drunen
0416-322 221
e-mail: maarten@vanbottenburg.nl
website: www.vanbottenburg.nl

Via beleidsinstellingen, kenniscentra, datawarehouses, websites en bibliotheken is veel informatie voorhanden over de veranderende sportwereld. Dat is winst ten opzichte van het verleden. Maar de overvloed aan informatie maakt het ook steeds lastiger om de relevante gegevens te selecteren, met elkaar in verband te brengen en hieraan beleidsconsequenties te verbinden. Wat zijn dominante trends? Waar gaat het heen in de sport? En hoe kun je als organisatie daarop het beste inspelen?

Van Bottenburg – Onderzoek & Advies verricht verdiepend en vergelijkend onderzoek naar recente en langlopende ontwikkelingen in de internationale sportwereld en zet deze kennis in voor marktpartijen, beleidsinstellingen, overheden en kennisinstituten die in deze wereld opereren. Daarmee biedt Van Bottenburg – Onderzoek & Advies toegevoegde waarde bij opdrachten op het gebied van bijvoorbeeld marktverkenning, visie- en strategie-ontwikkeling, positionering, benchmarking en evaluatie.

Van Bottenburg – Onderzoek & Advies is de thuishaven van Maarten van Bottenburg.
Maarten van Bottenburg is bijzonder hoogleraar Sportontwikkeling aan de Universiteit Utrecht, lector Sportbusiness aan de Fontys Economische Hogeschool Tilburg en programmadirecteur van het meerjarenprogramma ‘Sport: Passie, Praktijk & Profijt’ van het W.J.H. Mulier Instituut. Waar mogelijk werkt hij in onderzoeksopdrachten samen met één van deze instellingen. Maarten van Bottenburg bouwt voort op negentien jaar ervaring in onderzoek en advies op sportgebied en maakt gebruik van een omvangrijk (inter)nationaal netwerk in sportbeleid en sportwetenschap.

Voor meer informatie: www.vanbottenburg.nl

Terug naar het overzicht