Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Advies & Onderzoek-Advies- en onderzoekbureaus- Mulier Instituut

Mulier Instituut

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Bezoekadres
Herculesplein 269
3584 AA Utrecht

Postadres
Posbus 85445
3508 AK Utrecht

030-721 0220
info@mulierinstituut.nl
www.mulierinstituut.nl


Sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek
Beleidsrelevant en wetenschappelijk interessant, dat zijn de vraagstukken waar het Mulier Instituut zich op richt. Het instituut onderzoekt, evalueert en adviseert in opdracht van overheden en organisaties in de sport. Voor beleidsmakers en wetenschappers vervult het instituut daardoor niet alleen een belangrijke rol in de opbouw van synthese, maar ook in de overdracht van kennis op sportgebied.

Het Mulier Instituut is toonaangevend in sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek. Het bundelt de kennis, ervaring en capaciteit van sportonderzoekers van de universiteiten van Amsterdam, Tilburg, Utrecht en Groningen en van voormalig onderzoeksbureau Diopter. Belangrijke instellingen uit de sportsector, zoals NISB, NOC*NSF, KVLO, VSG en het Ministerie van VWS, zijn nauw betrokken bij de activiteiten van het instituut.

Het Mulier Instituut heeft voor zichzelf drie kerntaken geformuleerd en verdeelt zijn aandacht over drie hoofdthema’s.

Drie kerntaken
Volgen
Met behulp van onderzoekspanels, survey-onderzoek en longitudinale studies volgt het Mulier Instituut de ontwikkelingen in de sport op het niveau van de sporter, de sportorganisaties en de samenleving. Dis is de monitorfunctie van het instituut.

Begrijpen
Om ontwikkelingen in de sport te begrijpen voert het Mulier Instituut fundamenteel en toegepast opdrachtonderzoek uit vanuit meerdere sociaal-wetenschappelijke disciplines, theorieën en methoden.
Dit is de onderzoeksfunctie van het instituut.

Verspreiden
Om te bevorderen dat de verworven kennis en inzichten beschikbaar komen aan de samenleving en het sportbeleid, bevordert het Mulier Instituut op systematische wijze dat deze worden uitgewisseld, bediscusseerd en verbreid. Dit is de publieke functie van het instituut.

Drie hoofdthema’s
Het Mulier Instituut is aan de slag met de volgende drie hoofdthema’s in het onderzoek.

Beleving & betrokkenheid
Onderzoeksprojecten binnen deze programmalijn richten zich op de diversiteit in de beleving van sport en betrokkenheid bij sport onder sporters (topsporters, wedstrijdsporters, recreatieve sporters, enz.), ex-sporters en nooit-sporters. Deze projecten gaan uit van het perspectief van het individu.

Innovatie & aanpassing
Onderzoeksprojecten binnen deze programmalijn richten zich op de vraag in hoeverre en op welke wijze organisaties in de sportwereld hun aantrekkingskracht en bindingskracht trachten te vergroten door innovaties en aanpassing. Deze projecten gaan uit van het perspectief van de organisatie.

Functies & effecten
Onderzoeksprojecten binnen deze programmalijn richten zich op de maatschappelijke betekenissen en gevolgen van sport. Deze projecten gaan uit van het perspectief van de samenleving en het sportbeleid.

Pim Mulier
Het instituut is vernoemd naar W.J.H. (Pim) Mulier (1865-1954), wellicht de belangrijkste pionier van de (georganiseerde) sport in Nederland. Pim Mulier kan worden beschouwd als een aartsvader van de Nederlandse sport. Hij was betrokken bij de oprichting van de eerste Nederlandse voetbal-, hockey- en bandyclub, was één van de initiatiefnemers van de Elfstedentocht en de Nijmeegse Vierdaagse en stond (mede) aan de basis van de oprichting van de atletiekunie (KNAU), de voetbalbond (KNVB) en de internationale schaatsunie (ISU).
 

Terug naar het overzicht