Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Advies & Onderzoek-Advies- en onderzoekbureaus-Coresta

Coresta

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging


Contactgegevens Coresta Sports
040-235 2277
info@coresta.nl


Bezoekadres Son
Science Park Eindhoven 5008
5692 EA Son

Postadres
Postbus 1650
5602 BR Eindhoven

Bezoekadres Utrecht
Orteliuslaan 7
3528 BA Utrecht
T 030-767 0420

Bezoekadres Meppel
Blankenstein 134c
7943 PE Meppel
T 0522-820 238

Bezoekadres Oosterbeek
Stationsweg 44a
6861 EJ Oosterbeek
T 026-482 2520

Coresta (www.coresta.nl)
Enthousiaste bewoners, goed presterende leerlingen, een grotere sportparticipatie, wijken waarin goed te leven en veel te beleven valt, tevreden medewerkers met hoge prestaties en een laag ziekteverzuim. Onze klanten staan met passie voor die ambities. Vanuit diezelfde passie en met kennis van uw branche en werkveld, zorgen wij dat uw voorzieningen maximaal bijdragen aan het realiseren van uw doelstellingen. Coresta is koploper in haar markt als het gaat om kennis over maatschappelijk vastgoed en vastgoedstrategieën enerzijds en kennis van de klant (en zijn klant) anderzijds. Daarmee laten we vastgoed voor u, uw medewerker, uw klant/doelgroep werken. In plaats van andersom.

Verbeteren en besparen
Een gezond en vitaal Nederland in betaalbare en toekomstbestendige sportaccommodaties. Coresta wil vanuit deze missie een integraal en betaalbaar aanbod tot stand brengen op het gebied van zwembaden, binnen- en buitensportaccommodaties. Coresta beheerst het totale vastgoedproces en kan aantoonbaar verbeteren van de voorzieningenportefeuille koppelen aan zinvol besparen op de kosten daarvoor. Zo kunt u maximaal kunnen investeren in uw (top)sporters. Innovatief, duurzaam en kwalitatief op het hoogste niveau.

Return on Real Estate
Wij hebben een unieke werkwijze ontwikkeld: RORE. Return on Real Estate. Hierin worden alle kwalitatieve en kwantitatieve invloeden van uw voorziening(en) op de door u geformuleerde ambities of doelstellingen in beeld gebracht. Inclusief alle ingrepen in uw vastgoed die tot verbetering van de organisatieprestatie en/of besparing in de vastgoedkosten leiden. Deze ingrepen worden inzichtelijk en goed gewogen gevalideerd, gerealiseerd en indien gewenst gegarandeerd.

Door dus slim te kijken naar de kosten, opzet en gebruik van de voorzieningen, ondersteunt Coresta u in het in stand houden van een toekomstgericht sport- en bewegingsbeleid en van daarop passende duurzame sportvoorzieningen. Wij begeleiden u bij de implementatie van dat beleid en de realisatie en exploitatie van die voorzieningen om daarmee meer rendement uit uw sportvastgoed te halen.

Coresta Sports
Coresta Sports BV is een bundeling van jarenlange kennis en ervaring op het gebied van sportvoorzieningen door de samenvoeging van de bedrijven:
¦    Coresta Group;
¦    M3V Adviespartners (tegenwoordig onderdeel van Coresta);
¦    Living Vision (tegenwoordig onderdeel van Coresta).

Coresta Sports beschikt daarmee over een groot netwerk (bijvoorbeeld NOC*NSF en InnoSportNL) en expertise op het gebied van (top)sportvoorzieningen. Zo is door ons in samenwerking met InnoSportNL een scan ontwikkeld waarmee snel en gestructureerd de uiteindelijke richting voor uw sportaccommodatie van de toekomst bepaald kan worden.

Recent is Coresta onder andere betrokken (geweest) bij projecten in Heerenveen (programma van eisen voor de vernieuwbouw van IJsstadion Thialf), Zaanstad (haalbaarheidsonderzoek topsportvoorziening door middel van marktconsultatie), Noordwijk (Programma van Eisen sportpark inclusief dubbele sporthal), Lichtenvoorde/Vianen (Programma’s van Eisen en aanbesteding sportcomplex) en Tilburg (multifunctioneel sportcomplex Wagnerplein).

Onze producten
Wat Coresta concreet voor u kan betekenen:
¦    Sportbeleid en verzelfstandigingsprocessen;
¦    Voorzieningenbeleid en integrale accommodatieplannen;
¦    Financiële advisering, w.o. financieringsconstructies (met bancair en/of privaat geld), fundmanagement, etc.;
¦    Juridische advisering, w.o. samenwerkingsovereenkomsten, intentieovereenkomsten, beheersovereenkomsten, contracten, etc.;
¦    Samenwerkingsconcepten tussen sport, onderwijs, gezondheidszorg, ruimtelijke ordening en wijkaanpak;
¦    Ontwikkelen vooruitstrevende en vernieuwende concepten voor sport voorzieningen;
¦    Haalbaarheidsonderzoeken eventueel in combinatie met partner-search om haalbaarheid te creëren;
¦    Integrale programma’s van eisen (ruimtelijk, functioneel, technisch en financieel);
¦    Opstellen van realistische business cases en ondernemingsplannen voor de financiering en exploitatie van sportvoorzieningen;
¦    Effectieve en waar nodig vernieuwende aanbestedingsstrategieën;
¦    Procesmanagement, Total Engineering en waar gewenst met Budget Guarantee realiseren van sportvoorzieningen.

Meer informatie
Voor meer informatie over sportvoorzieningen kunt u contact opnemen met de heer Harry Vedder
(06-2907 7222, h.vedder@coresta.nl) en met de heer Christian van Ginneke (06-5063 5420, c.vanginneke@coresta.nl).

Harry Vedder is directeur/partner van Coresta Sports en een zeer ervaren adviseur in de wereld van sport en bewegen en onderwijs. Na zijn jarenlange werkervaring bij NOC*NSF is hij momenteel op het gebied van sportvoorzieningen actief voor o.a. de gemeente Zaanstad en de gemeente Vianen.


Christian van Ginneke is op dit moment bezig met IJsstadion Thialf en met sportvoorzieningen in de gemeente Nieuwegein. Ook was Christian projectleider voor de marktconsultatie voor een topsportvoorziening in de gemeente Zaanstad. Naast zijn sportwerkzaamheden voor Coresta is Christian nauw betrokken bij de Olympische Vonken, een groep van jonge professionals die hun kennis en netwerk inzetten voor de realisatie van het Olympisch plan 2028.

Contactgegevens Coresta Sports
040-235 2277
info@coresta.nl
www.coresta.nl

Bezoekadres Son
Science Park Eindhoven 5008
5692 EA Son

Postadres
Postbus 1650
5602 BR Eindhoven

Bezoekadres Utrecht
Orteliuslaan 7
3528 BA Utrecht
T 030-767 0420

Bezoekadres Meppel
Blankenstein 134c
7943 PE Meppel
T 0522-820 238

Bezoekadres Oosterbeek
Stationsweg 44a
6861 EJ Oosterbeek
T 026-482 2520
Terug naar het overzicht