Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Accommodaties-Architecten-Slangen+Koenis Architecten

Slangen+Koenis Architecten

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Swammerdamweg 11
3401 MP IJsselstein
030-688 8044
contact@koppert-koenis.nl

www.koppert-koenis.nl

In een samenleving, waarin individualisering, onverdraagzaamheid en inactiviteit een te belangrijke rol spelen, streeft Koppert + Koenis Architecten ernaar publieksgebouwen te ontwerpen die maximale aantrekkingskracht uitoefenen op (potentiële) bezoekers. Deze gebouwen worden immers in het leven geroepen om mensen samen te brengen, te inspireren tot bewegen en tot leren en mensen in staat te stellen te genieten van sport en cultuur. Ieder project, iedere lokale samenleving, iedere opdrachtgever, iedere locatie is uniek en daarom is het onze overtuiging dat er eigenlijk geen plaats is voor doorgestandaardiseerde gebouwconcepten en verdient iedere ontwerpopgave een op-maat-gesneden oplossing. Vooruitstrevende architectonische verschijning, duurzaamheid en exploiteerbaarheid zijn kernwaarden die wij zonder uitzondering in al onze ontwerpen toepassen.

Voor een uitgebreide omschrijving van onze visie op architectuur, stedenbouw, duurzaamheid, ontwerpproces en kwaliteitsbeheersing willen wij u verwijzen naar onze internetsite www.koppert-koenis.nl. Op deze site is veel beeldmateriaal te vinden van gerealiseerd werk en ontwerpen in ontwikkeling, waarin onze visie tot uitdrukking komt. In de rechterkolom is een drietal projecten in pdf-vorm te downloaden.

Terug naar het overzicht