Skip Navigation LinksHome-Privacyverklaring

Privacyverklaring Sport Knowhow XL

Sport Knowhow XL is een informatieplatform voor de zakelijke sportmarkt. Wekelijks produceert Sport Knowhow XL o.m. nieuwsberichten, interviews en columns die zij interessant acht voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de sport én voor studenten die ambiëren in de sportwereld te gaan werken. Daarnaast levert Sport Knowhow XL o.m. informatie over nieuw verschenen vakliteratuur, nieuwe vacatures in de sportwereld en over belangrijke congressen, seminars en andere relevante bijeenkomsten.

Al deze beschreven informatie is vrij toegankelijk op de site van Sport Knowhow XL (www.skxl.nl). Redactionele updates worden bekend gemaakt via een nieuwsbrief waar men zich op kan abonneren door een digitaal inschrijfformulier in te vullen. Nieuwe vacatures worden ook kenbaar gemaakt via een zogenoemde Vacature Alert waarop men zich eveneens kan abonneren door een digitaal inschrijfformulier in te vullen.

In beide gevallen verwerkt Sport Knowhow XL privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Sport Knowhow XL vindt het van groot belang dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door Sport Knowhow XL dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt Sport Knowhow XL zich aan de eisen die de wet stelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat Sport Knowhow XL:

  • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt. Dat doet Sport Knowhow XL op het moment dat zij jouw persoonsgegevens uitvraagt en via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt voor zover ze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.;
  • de duur daarvan net zo lang is als Sport Knowhow XL nieuwsbrieven blijft verzenden, behalve als abonnees zich daarvoor hebben afgemeld, welke mogelijkheid onderaan elke nieuwsbrief geboden wordt;
  • jouw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer zij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • jouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen; een verzoek daartoe kan bij Sport Knowhow XL worden ingediend via info@skxl.nl of 06-5579 3708.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Sport Knowhow XL wilt opnemen, dan kan dat via info@skxl.nl of 06-5579 3708. Tot slot wijst Sport Knowhow XL je op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Peter Hopstaken,
directeur Sport Knowhow XL

                                                                                                                            privacyverklaring versienummer 1,0