Skip Navigation LinksHome-Partners-Item

Calo - Windesheim 15 juni 2015

Campus 2-6
8017 CA Zwolle

Postbus 10090
8000 GB Zwolle


088-469 9911
info@windesheim.nl
www.windesheim.nl

Windesheim wil − net als sporters − op het gebied van onderwijs en onderzoek naar de top reiken. Als kennisinstelling in Zwolle en Almere is het onze ambitie om tot de top 3 van grote hogescholen te behoren. Met ruim 20.500 studenten timmeren we de laatste jaren flink aan de weg en behoren we tot een van de grotere hogescholen in Nederland, met kernwaarden als: uitdagen, een ambitieus studieklimaat en het ontplooien van innovatief onderzoek.

Windesheim streeft ernaar kennis, onderwijs en onderzoek in beweging te zetten, letterlijk: want bewegen neemt op Windesheim met de Calo een belangrijke plaats in. Als een van de oudste opleidingen op het vlak van bewegingsonderwijs kan de Calo terugblikken op een lange en sportieve onderwijstraditie: opgericht door prof. dr. C.C.F. Gordijn als Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding in 1947, schaarde de Calo zich in 1986 onder de Windesheim-paraplu. Door onze identiteit te combineren met de faciliteiten die een grote hogeschool biedt, konden wij ons profileren op het brede vlak van sport, bewegen, educatie en onderzoek.

Unieke visie op innovatief onderwijs en onderzoek
Naast een lange traditie op het gebied van bewegen en sport, staat ook innovatie boven aan onze beweegagenda. Wij blikken verder en zetten ons in om 'bewegen' in bredere kaders in te bedden. Door een visie op de rol van sport, spel en bewegen in de maatschappij en hoe je ze kunt inzetten om fysiek en mentaal welzijn te bevorderen, hebben we over landsgrenzen heen bekendheid verworven: een visie die ervan uitgaat dat iedereen deelneemt aan bewegingsactiviteiten − of je nu topfit bent of fysiek beperkt, met respect voor verschillen in talent en leerstijl, zodat bewegen op elk niveau kan én mag.

Om dit doel te stutten beschikt de Calo op de campus over uitstekende faciliteiten, zoals drie zwembaden, sportzalen, een klimwand en een sportterrein. Het onderwijs wordt verzorgd door een enthousiast team en het kenniscentrum tracht met lectoraal onderzoek aan te sluiten bij actuele thema's op het vlak van sport, spel en bewegen. Dit vertaalt zich in onder meer:

  • plek 2 voor de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding Keuzegids Hbo 2015;
  • het aanbieden van de in Nederland unieke master Psychomotorische Therapie;
  • innovatie, zoals de nieuwe master Physical Education and Sport Pedagogy;
  • lectorale projecten als Digitalisering in de gymles, genomineerd voor de RAAK-award.

Onderwijs
Van oudsher omvatte de Calo de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding die in Zwolle in deel- en voltijd wordt aangeboden. Sinds 1986 is het aanbod gestaag gegroeid, zodat wij ons richten op een breed palet sport- en beweegstudies, zoals de bachelor Sport en Bewegen op het vlak van sportmanagement (voltijd), de bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie  (vol- en deeltijd) en de master Psychomotorische Therapie (deeltijd). In 2015 start bovendien de masteropleiding Physical Education and Sport Pedagogy. Naast onze NVAO-geaccrediteerde opleidingen bieden we post-hbo-opleidingen en cursussen aan, zoals Motorische Remedial Teaching. Op onze website leest u meer over ons (na)scholingsaanbod.

Onderzoek
'Bewogen door bewegen en mensen': dit is een van de redenen waarom studenten voor de Calo kiezen. Voor hen richten wij ons onderwijs in, maar wij willen ook het vakgebied waarin zij later terechtkomen én de maatschappij de nodige handvatten bieden. Dit doen wij door middel van praktijkgericht onderzoek dat wordt opgestart binnen drie lectoraten:

  • Bewegen, Gezondheid en Welzijn
  • Bewegen, School en Sport
  • Sportpedagogiek: in het bijzonder naar een veilig sportklimaat

Onder leiding van lectoren vindt onderzoek plaats om kennis tussen onderwijs en werkveld uit te wisselen, waarbij men knelpunten en kansen in de praktijk verkent en kennis terugvloeit naar het onderwijs. Bewegen, Gezondheid en Welzijn richt zich op de orthopedagogische hulpverlening, ggz-instellingen en de revalidatiesector én de vraag in hoeverre bewegings- en lichaamsgerichte interventies bijdragen aan welzijn en kwaliteit van leven. Binnen Bewegen, School en Sport wordt onderzocht of én hoe sportief schoolaanbod de leefbaarheid in wijken beïnvloedt en Sportpedagogiek heeft als doelstelling vanuit pedagogisch perspectief kennis te ontsluiten op het vlak van een veilig sportklimaat. Op deze wijze wordt het thema 'bewegen' in een maatschappelijke context geplaatst. Op de website van Windesheim leest u meer over de lectoraten.

« terug