Skip Navigation LinksHome-Partners-Item

Gemeente Amsterdam 16 april 2008

De Sportvisie 2025 ‘De Sportieve Stad’ beschrijft de ambities van gemeente Amsterdam in de komende jaren. Ambities op het gebied van mogelijkheden voor Amsterdammers om te sporten én ambities voor de inrichting van de eigen interne sportorganisatie van de gemeente Amsterdam.

De sportvisie staat op vier pijlers en is uitgewerkt in negen speerpunten. In de samenvatting staan deze speerpunten en pijlers beschreven.

Deelvisies en uitvoeringsplannen
Uit deze sportvisie worden deel visies en uitvoeringsplannen opgezet. Belangrijke onderwerpen hierin worden uitgediept zijn: sportparticipatie, zwembaden, sportparken, sporthallen & gymzalen, ruimte voor sport en beweeglogica in de openbare ruimte. Beweeglogica gaat over hoe de gemeente de openbare zo kan inrichten zodat bewegen onbewust gestimuleerd wordt. Denk hierbij aan ruime fietspaden, veilige fiets en wandel routes, brede stoepen etc.

Verder sluit de sportvisie aan op de gemeentelijke reorganisatie die per 1 juli 2016 inging, maar waar nog vele horden zijn te nemen. De gemeente Amsterdam creëert een eenduidige, transparante en efficiënte sportorganisatie voor Amsterdammers, bestuurders, sportorganisaties, verenigingen en ondernemers. Deze visie en ontwikkelagenda is zowel basis voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke sportorganisatie als kader voor de samen met partners en stadsdelen op te stellen uitvoeringsplannen.

« terug