Skip Navigation LinksHome-Partners-Item

Fontys Sporthogeschool 5 april 2022

Fontys Sporthogeschool is onderdeel van Fontys Hogescholen. De focus van Fontys is ‘For Society’ en dat is waar Fontys Sporthogeschool aanhaakt: impact maken op de maatschappij met zowel opleidingen (van bachelors tot maatwerk) als onderzoek. Sporthogeschool geeft studenten de mogelijkheid om voltijd opleidingen te volgen op het gebied van Leraar Lichamelijke Opvoeding, en Sport en Bewegingseducatie. Studenten, docenten, onderzoekers en partners maken het verschil op het gebied van sport en bewegen in de praktijk en streven naar ‘Een leven lang bewegen’.
 > Bachelor ALO
Op Fontys ALO worden studenten opgeleid om leerlingen in de breedste zin te begeleiden naar een gezonde en actieve leefstijl. Dat gaat over goed leren bewegen, maar ook over waarden die samen met het bewegen overgebracht worden, zoals gezondheid, teamwork en fairplay. Enthousiaste, inspirerende en kundige docenten ondersteunen studenten bij de studie en persoonlijke ontwikkeling tot eerstegraads docent LO.

> Bachelor Sportkunde
De sportkunde student studeert en werkt in een wereld waarin bewegen steeds belangrijker wordt. De leefstijl van mensen verandert en welvaartsziekten als overgewicht nemen toe. Ook de overheid en het bedrijfsleven zien de waarde van gezondheidsbevordering en investeren daar steeds vaker in. Daarnaast spelen bewegen en sport een belangrijke rol bij (het behouden van) sociale contacten. Tijdens de opleiding worden sportkundige voorbereid om op het gezondheidsvlak en sociaal-maatschappelijk vlak het verschil te maken.

> Master Sport- en Bewegingsonderwijs
Het vak lichamelijke opvoeding, of bewegingsonderwijs, wil jeugd bekwaam maken voor een levenslange actieve leefstijl. Een docent LO en vakdocent draagt hieraan bij, maar wil welllicht nóg dieper ingaan hierop. De master voorziet in kennis en kunde die praktisch toepasbaar is om de LO-omgeving te vernieuwen. De master Sport- en Bewegingsonderwijs legt het accent op het beïnvloeden van gedrag, het verbinden van school, sport en omgeving en curriculumvernieuwing binnen LO.

> Master Healthy Ageing Professional
We worden steeds ouder en willen dat op een gezonde manier doen. Als aanstaand professional in het werkveld van gezondheid, welzijn en sport krijg je dan ook te maken met een steeds oudere doelgroep. Tegelijkertijd brengt de ouder wordende samenleving specifieke bestuurlijke, maatschappelijke en organisatorische uitdagingen met zich mee.

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep het decennium 2020-2030 niet voor niets uit tot het 'Decade of healthy ageing'. De voltijdmaster Healthy Ageing en deeltijdmaster Healthy Ageing staan daarom in het teken van dé toekomstvragen van de volksgezondheid. We leren je om multidisciplinair en evidence-based aan de slag te gaan met innoveren en implementeren.

> Associate Degree Topsport en Talentcoaching
Goed opgeleide trainer-coaches, op alle niveaus, zijn nodig in een optimaal topsportklimaat. De toenemende complexiteit van de werkzaamheden van trainer-coaches zorgt ervoor dat dat de eisen steeds hoger worden. Een begeleidingsteam bestaat uit steeds meer specialisten, de technologische toepassingen worden uitgebreider en het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk worden steeds belangrijker. Om die reden is het belangrijk dat ook trainer-coaches zich blijven ontwikkelen > Vanaf leerjaar 2023-2024 start de AD Sport bij Fontys Sporthogeschool.

> Lectoraat Move to Be
Het lectoraat Move to Be is verantwoordelijk voor de stimulering, organisatie en coördinatie van het onderzoek van Fontys Sporthogeschool. De professionalisering van studenten, docenten en werkveld door middel van toegepast, praktijkrelevant onderzoek vormt het uitgangspunt. Het lectoraat is gekoppeld aan de verschillende opleidingen van Fontys Sporthogeschool: de bachelor opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding, de bacheloropleiding Sportkunde, de master Sport- en Bewegingsonderwijs en de master Healthy Ageing Professional. Het lectoraat Move to Be, onder leiding van lector Steven Vos, is officieel gestart op 7 november 2013.


Contactgegevens
Fontys Sporthogeschool
Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven
www.fontys.nl/sporthogeschool

« terug