Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Vraag & Antwoord-Item

De vraag van Jos Kusters aan Henri van der Aat 1 september 2007

De vraag van... Jos Kusters, programmadirecteur van de Alliantie School & Sport
aan... Henri van der Aat, Managing Director van Trefpunt Sports & Leisure Marketing

De vraag
"Zou - naast de landelijke en lokale overheden - ook het bedrijfsleven structureel een financiële bijdrage moeten gaan leveren aan sport- en beweegprogramma’s in en rond het beroepsonderwijs? Zo ja, hoe zou dit landelijk gerealiseerd kunnen worden?"


Het antwoord
"De vraag of het bedrijfsleven structureel een bijdrage zou moeten leveren aan sport- en beweegprogramma's in en rond het beroepsonderwijs moet ik bevestigend beantwoorden. Meteen wil ik daar aan toevoegen dat het bedrijfsleven door winstafdrachten, andere soorten van belasting en door het betalen van salarissen dit indirect natuurlijk al doet. Immers de overheid haalt haar geld direct en indirect van het bedrijfsleven vandaan en dus is haar besteding voor bewegingsonderwijs indirect gefinancierd door het bedrijfsleven.
 
Natuurlijk kan het bedrijfsleven ook rechtstreeks ondersteuning geven. Dat zou zowel lokaal als landelijk aangepakt moeten worden. Tegelijkertijd moet het bedrijfsleven zich dan ook mogen profileren binnen die programma's. Pas dan wordt het echt interessant, van recruitment tot exposure en associatie.
 
Gezonde werknemers zijn essentieel voor een bedrijf en meer en meer zal bedrijfssport, zoals dat in Japan de normaalste zaak is, gemeengoed in Nederland gaan worden. Uiteraard is dat - zoals iedereen steeds populair roept - maatschappelijk verantwoord, maar veel meer nog is het een bedrijfsbelang. Bewegen en sport levert gezondere mensen van lichaam (en veel plezier) en een gezond lichaam levert mede een gezonde geest.
 
Er wordt echter al heel erg veel gedaan door het bedrijfsleven. Het is goed zichtbaar wat grote bedrijven doen met topsport, topevenementen, topclubs en atleten. Maar opgeteld doet datzelfde bedrijfsleven nog veel meer op lokaal niveau. Vele amateurclubs en sportverenigingen kunnen al lang niet meer zonder de grote steun van het bedrijfsleven. Die clubs drijven op contributie en geld van het bedrijfsleven. Lokaal is dat - mits goed georganiseerd - ook van onschatbare waarde voor het bedrijfsleven. Probleem ligt echter vaak in die organisatie. Niets liever zou het bedrijfsleven de clubs structureel willen ondersteunen, maar zolang er weinig samenhang is zal dat zeer tijdrovend zijn. Als iemand ooit de rechten zou kunnen bundelen - zowel op scholen als op clubniveau - dan breekt er een nieuw tijdperk aan met zeer veel (financiële) mogelijkheden.
 
Met Trefpunt Sport & Leisure Marketing zoeken we dagelijks naar dit soort mogelijkheden voor onze klanten. Het blijft steken bij de organisatie, maar nieuwe communicatiemogelijkheden gaan ons zeker helpen dit in de toekomst te kunnen verwezenlijken."

Volgende week de vraag van Henri van der Aat aan Ruud Bruijnis, directeur amateurvoetbal bij de KNVB: "Hoe draagt de KNVB bij aan verbetering van contact tussen de verschillende volksgroepen? Elk weekeinde spelen immers ruim één miljoen mensen voetbal tegen elkaar. Voetballen is waarschijnlijk het meest massale ‘individuele contactmoment’ en daarmee ideaal om de maatschappij een beetje beter te maken…"
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst