Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Vraag & Antwoord-Item

De vraag van André Rouvoet aan Leonie Everts 14 juni 2022

  • De vraag van… André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland
  • Aan... Leonie Everts, initiatiefnemer GoldenSports


De vraag

AndreRouvoet150FCIn het licht van 'samen bouwen we door aan een vitaal, gezond én gelukkig Nederland' heb ik een vraag voor Leonie Everts als een van de initiatiefnemers van een prachtig initiatief; GoldenSports. Ook zij kwam tot de conclusie dat de eenzaamheid onder ouderen toeneemt en dat veel ouderen te weinig bewegen met alle gevolgen van dien. Daarop is ze samen met haar collega Reinier van Dantzig in 2014 gestart met sporten in de openbare ruimte voor ouderen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit initiatief zich ontwikkeld heeft én vooral hoe het hen gelukt is om ouderen te motiveren om deel te komen nemen aan de activiteiten. Welke tips heeft Leonie voor andere organisaties om 65-plussers te betrekken en te activeren?

LeonieEverts175FC

Het antwoord

Veel dank voor deze vraag. Om gezond oud te worden zijn inderdaad fysieke gezondheid en sociale contacten erg belangrijk. Daar valt nog veel aan te verbeteren. Misschien heeft u ze wel eens gezien, groepen ouderen die in een park of op een sportveldje oefeningen doen en een spelvorm onder leiding van een professionele trainer. GoldenSports, samen buiten bewegen in de buurt voor 65-plussers, is nu al op 65 plekken verspreid over Nederland. Inmiddels doen er meer dan tweeduizend ouderen regelmatig mee. André vraagt terecht hoe dat zo gegroeid is. Want iedereen die mee doet is heel trouw en positief. Ze waarderen de training met een dikke acht. Ook geven ze in het effectonderzoek van het Mulier Instituut aan dat ze nieuwe buurtgenoten leren kennen  80%) en meer plezier in bewegen krijgen (73%). Deelnemers hebben samen plezier en voelen zich vitaler. Dat neemt niet weg dat het lastig is om mensen zover te krijgen om mee te doen aan iets dat ze nog niet kennen. 

"We hebben een opschalingsplan gemaakt en hebben de ambitie om ieder jaar twintig nieuwe locaties te starten"

Bewegen in de buitenlucht
GoldenSports is een erkende interventie op het thema eenzaamheid (Movisie) en het thema bewegen (Kenniscentrum Sport & Bewegen). De wekelijkse trainingen in de buitenlucht met een professionele trainer zijn zonder vaste verplichtingen, goedkoop en in de buurt. Het zijn leuke gevarieerde trainingen, waaraan alle 65-plussers mee kunnen doen gaan het hele jaar door, ook in de zomervakantie. Vrijwilligers doen de administratie en stimuleren het onderlinge contact tussen de deelnemers voor en na de training. Bewegen in de buitenlucht is sinds de coronacrisis nog belangrijker geworden. Behalve dat buiten bewegen gezonder is dan binnen, is ook het risico op besmetting met dit virus veel kleiner.

We hebben een opschalingsplan gemaakt en hebben de ambitie om ieder jaar twintig nieuwe locaties te starten. We werken altijd samen met lokale partners die de trainingen uitvoeren, wij ondersteunen hen bij de opzet. Waarom doen uitvoerders mee aan GoldenSports? Zie hieronder voor een filmpje. 

Meer weten over de groei van GoldenSports? Klik hier voor een podcast van het Oranje Fonds over de groei van GoldenSports.

Werven en motiveren van ouderen
Om ouderen uit een buurt te werven is het belangrijk dat de informatie over het aanbod aankomt bij oudere bewoners in de buurt van de locatie. Dit gaat niet vanzelf en hoe meer energie je in de werving van deelnemers stopt hoe beter het resultaat. Pas als een toekomstige deelnemer van meerdere kanten heeft gehoord van de nieuwe activiteit doen deze mensen mee. Er is toch vaak een drempel om mee te doen. Vragen als 'is dit niet te zwaar voor mij' en opmerkingen als 'ik ben onhandig met een bal' of 'ik ken niemand van de groep' spelen vaak in het hoofd van potentiële nieuwe deelnemers.

"Werf vooral in het gebied tot maximaal drie kilometer rondom de plek waar de activiteit plaats vindt. Dan kunnen deelnemers wandelend of fietsend ernaartoe komen"

We hebben flyers ontwikkeld die een positieve uitstraling hebben en hiermee nodigen we de 65-plussers uit om mee te doen. Ook hebben we diverse promotiefilmpjes ontwikkeld, waarin een aantal vooroordelen die bestaan, besproken worden. Zie hieronder voor een filmpje. Voor de werving van de deelnemers adviseren wij altijd een combinatie van offline (flyers, affiches en persberichten) en online (nieuwsbrieven, social media). Van alles een beetje, focus niet op een manier. Werf vooral in het gebied tot maximaal drie kilometer rondom de plek waar de activiteit plaats vindt. Dan kunnen deelnemers wandelend of fietsend ernaartoe komen. 

Organiseer ook een bijeenkomst met relevantie organisaties (welzijn, sportvereniging, sportorganisatie, beweegmakelaar, buurtsportcoach) in de betreffende buurt, leg uit wat je gaat doen en zoek in een vroeg stadium ouderen uit de buurt die meehelpen aan de werving. Benader ontmoetingscentra, buurtcentra, bridgeclubs, ouderenorganisatie als KBO en ANBO. Verspreid de informatie ook onder de eerste lijn in de buurt, huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten enzovoorts. Een artikel in een huis aan huisblad werkt ook vaak goed. Wij hebben geen goede ervaring met huis aan huis flyeren. Wel gericht flyeren in een 55-plusflat bijvoorbeeld.

Volgende keer het antwoord op de vraag van Leonie Everts aan Willie Westerhof en Monique Hampsink van Huis voor Beweging:
Huis voor Beweging is eigenaar van verschillende beweeg- en leefstijlinterventies, gericht op kwetsbare groepen in de samenleving. Wat kan sport betekenen voor kwetsbare groepen zoals vluchtelingen en asielzoekers en mensen met een slechte gezondheid?

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst