Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Vraag & Antwoord-Item

De vraag van Marc van den Tweel aan André Rouvoet 31 mei 2022

De vraag van… Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF
Aan... André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland


MarcVanDenTweel150FCDe vraag

De GGD is de afgelopen twee jaar vooral in het nieuws geweest met al het goede werk om de coronapandemie in Nederland te beteugelen. Wij kennen GGD’en ook zoals weergegeven op de site van GGD GHOR Nederland: ‘Collectieve preventie, het bewaken, beschermen en bevorderen van gezondheid is een groot maatschappelijk goed. Samen met onze leden zetten wij in op gezondheidsmaatregelen die mensen niet zomaar individueel kunnen nemen en die op groepsniveau van groot belang zijn. Denk aan het Rijksvaccinatieprogramma, het tegengaan van infectieziekten of het zorgen voor een gezonde leefomgeving.’ De sport ziet nogal wat mogelijkheden om aan deze doelstellingen bij te dragen. Ziet u die kansen ook? Waar zou u vooral van vinden dat wij op in moeten zetten?
 

Het antwoord

AndreRouvoet175FCAllereerst een woord van dank voor het compliment dat wordt gemaakt over het vele werk dat door de GGD’en is verzet om de coronapandemie te beteugelen. Nagenoeg iedere Nederlander is de afgelopen twee jaar wel een keer in een van onze test- en/of priklocaties geweest. Zo’n veertien miljoen Nederlanders hebben daarmee hernieuwd kennis kunnen maken, naast hun ervaring op het consultatiebureau, met de GGD en diens rol in de Nederlandse zorg en samenleving. En het klopt ook dat de GGD’en naast deze in het oog springende activiteiten nog heel veel meer doen om de gezondheid van Nederlanders te beschermen en te bevorderen. Taken die steeds belangrijker worden in een samenleving die vergrijst, waarin zorgkosten exponentieel stijgen en we met elkaar (gelukkig!) steeds meer denken in voorkomen in plaats van genezen. 

In dat laatste heeft voldoende sporten en bewegen natuurlijk een grote rol. Corona heeft ons andermaal met de neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk een gezonde leefstijl, waaronder voldoende bewegen, is voor zowel individu als een samenleving als geheel. En binnen het preventie-gedachtegoed neemt de sport mijns inziens een bijzondere positie in. Want terwijl het bij roken, alcohol en (on)gezond eten dikwijls gaat om geboden én verboden, biedt sport en bewegen mensen ontspanning, plezier en ontmoeting. 

"Voor een gezonde leefstijl hoef je niet zwetend op een loopband te gaan staan; iedere dag een stuk wandelen is minstens zo effectief"

VrAntwAR-1De sport kan derhalve ontegenzeggelijk een grote bijdrage leveren aan een vitaal Nederland. Daarvoor is het wel van belang dat naast excelleren én winnen, participeren en proberen benadrukt worden, zodat sport aantrekkelijk wordt voor alle doelgroepen. Datzelfde geldt voor sporten versus bewegen. Want voor een gezonde leefstijl hoef je niet zwetend op een loopband te gaan staan; iedere dag een stuk wandelen is minstens zo effectief. Als ik de sportsector zou moeten adviseren zou ik op deze beide speerpunten inzetten. 

Zorg ervoor dat iedere tak van sport ook toegankelijk is voor mensen die plezier boven winnen stellen en kom met een beweegaanbod dat voor meerdere doelgroepen aantrekkelijk is. De sport weet al heel veel Nederlanders te bedienen, het zou prachtig zijn als steeds meer mensen gebruik gaan maken van de fantastische voorzieningen en het aanbod dat we in Nederland kennen. Sport kan daarbij, aanvullend op de fysieke gezondheid, eveneens een prachtig (sociaal) startpunt vormen om eenzaamheid, stress of neerslachtigheid te doorbreken. En als dat lukt, wint iedereen en bouwen we samen door aan een vitaal, gezond én gelukkig Nederland.

LeonieEverts150FCVolgende keer het antwoord op de vraag van André Rouvoet aan Leonie Everts:
In het licht van 'samen bouwen we door aan een vitaal, gezond én gelukkig Nederland' heb ik een vraag voor Leonie Everts als een van de initiatiefnemers van een prachtig initiatief; GoldenSports. Ook zij kwam tot de conclusie dat de eenzaamheid onder ouderen toeneemt en dat veel ouderen te weinig bewegen met alle gevolgen van dien. Daarop is ze samen met haar collega Reinier van Dantzig in 2014 gestart met sporten in de openbare ruimte voor ouderen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit initiatief zich ontwikkeld heeft én vooral hoe het hen gelukt is om ouderen te motiveren om deel te komen nemen aan de activiteiten. Welke tips heeft Leonie voor andere organisaties om 65+'ers te betrekken en te activeren?

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst