Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Vraag & Antwoord-Item

De vraag van Jan Niebeek aan Martijn Kooijman 7 september 2021

  • De vraag van… Jan Niebeek, bondscoach van het Nederlands korfbalteam
  • Aan... Martijn Kooijman, plaatsvervangend directeur sport bij het ministerie van VWS


De vraag

JanNiebeek150FCIn 2007 is de brede regeling Combinatiefuncties in het leven geroepen. Met als doel om meer kinderen te laten sporten en bewegen werd getracht om de brug tussen sport en onderwijs te verbeteren. In mijn voormalige functie als manager Stichting Teamsportservice Amsterdam en in mijn huidige rol als bondscoach van TeamNL Korfbal bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond, zie ik dat de middelen binnen deze regeling steeds meer gebruikt worden om problemen in de wijk aan te pakken. Zo wordt het geld dus besteed aan het repareren van problemen, terwijl dit geld in mijn ogen naar de sport moet en op deze manier maatschappelijke problemen juist voorkomen kunnen worden. Dat zou voor de sport en maatschappij een win-winsituatie opleveren. Wat gaat VWS de komende tijd doen om de verenigingen weer beter te ondersteunen bij het laten sporten van onze kinderen?

MartijnKooijman175FC

Het antwoord

Beste Jan, bedankt voor je vraag. Zoals je terecht schetst was de regeling combinatiefunctionarissen in eerste instantie bedoeld om een brug te slaan tussen het onderwijs en de sportsector. In die eerste jaren was het voor veel gemeenten, scholen en sportverenigingen zoeken hoe deze regeling het beste kon worden ingezet. In 2012 is er bewust voor gekozen om de mogelijkheden van de regeling te verbreden naar sportactiviteiten in de wijk, omdat de sport en gemeenten aangaven meer beleidsvrijheid te willen om ook buiten de sportvereniging te werken aan het versterken van het sportaanbod en meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Daardoor kunnen gemeenten er nu voor kiezen om deze groep professionals veel breder dan eerst in te zetten. Hoewel 95% van de gemeenten haar buurtsportcoaches nog steeds inzet ten behoeve van sportaanbieders, zien we ook een toegenomen inzet op bijvoorbeeld welzijn, buurt en ouderen (bron: Mulier Instituut (2020) Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2020).

"We hechten aan het ondersteunen van verenigingen om vitaal te worden en blijven"

Dat laat uiteraard onverlet dat verenigingssport een ontzettend belangrijke en waardevolle pilaar is in de sportsector en de Nederlandse maatschappij in het geheel. Dat zie je ook terug in het belang dat wij, samen met onze partners van het sportakkoord, hechten aan het ondersteunen van verenigingen om vitaal te worden en blijven. Naast de inzet van buurtsportcoaches bij verenigingen helpen we sportverenigingen bijvoorbeeld om sterker aan de lokale ‘onderhandelingstafel’ te zitten, vindt er procesbegeleiding plaats voor besturen en worden bij verschillende clubs trainers extra geschoold of sportpedagogische ondersteund door clubkadercoaches. Daarnaast helpen we sportbonden om beter in staat te zijn hun verenigingen effectief te ondersteunen. Kortom, de verenigingen worden zeker niet vergeten.
 
XL30VrAnt-BSCTegelijk herken ik jouw oproep voor het inzetten van professionals bij sportaanbieders. Die roep horen we vanuit de sportbonden, NOC*NSF en (de grotere) verenigingen. Maar ook ondernemende sportaanbieders en buurtsportaanbieders zien een toegevoegde waarde van extra professionals voor de sport, bijvoorbeeld voor een intensievere samenwerking met sportverenigingen. Hoe en waar professionals moeten worden ingezet en waar op de lijn tussen landelijk en lokaal de sturing daarop moet zitten is een vraag die we samen moeten beantwoorden. Met puzzelstukjes van die vraag zijn we de komende periode aan de slag, onder andere door de uitwerking van de Human Capital Agenda Sport en het evalueren van de regeling voor buurtsportcoaches. Bij die processen maken we graag gebruik van de kennis van experts uit het werkveld, dus daar nodig ik je bij deze graag voor uit.


MarkTuitert150-2FCVolgende keer het antwoord op de vraag van Martijn Kooijman aan Mark Tuitert, voormalig topschaatser, o.m. olympisch kampioen 1.500 meter:
Beste Mark, ik lees altijd met plezier interviews met jou. We hebben ons denk allebei laten inspireren door Nicholas Taleb over 'antifragiel organiseren'. Ik zou graag eens met jou van gedachten willen wisselen over hoe we de sport in Nederland meer antifragiel kunnen maken. Ik benieuwd of je ideeën hierover hebt.

 

« terug

Reacties: 3

Loek jorritsma
07-09-2021

 Interessant te zien hoe reacties uitblijven. Deze dan. Het valt op dat de advisering van de NLSportraad, waar het gaat over de versterking van de sport o.a. aan de onderhandelingstafel, via een sportwet niet wordt genoemd. Gevoegd bij het feit dat NOC*NSF een sportwet eerst benoemd als een mogelijk doel op zich en er daarna bijna afstand van neemt. "Het kan ook zonder". Dat in de nabij jaren de sportorganisaties een publieke taak zouden krijgen om te voorzien in verantwoorde sportbeoefening lijkt daarmee van de baan. Uit het uitblijven van reacties van deze organisaties maak ik op dat ook daar de huidige status quo de voorkeur verdient. Het is een situatie die eerder aan de orde was toen stas Clemence Ross van Dorp in antwoord op vraag van Gerdi Verbeet naar een sportwet daarop negatief antwoordde. Dat terwijl daar op ambtelijk niveau wel opdracht toe was gegeven. De betrokken studies werden terstond stopgezet. Benieuwd naar het vervolg?

Gert-Jan Lammens
21-09-2021

Beste Jan, Martijn en Loek,

Wat goed dat hier door jullie aandacht aan wordt besteed. De buurtsportcoachregeling geeft een diversiteit aan mogelijkheden om sportaanbieders te versterken en in staat te stellen om extra bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Om langdurig werkende relaties te bouwen moet zowel aan de sportdoelen worden bijgedragen als aan de doelen van de sectoren waarmee de koppeling wordt gemaakt. Te vaak wordt de buurtsportcoach als functie op zich gezien waarbij de rol van sportaanbieder wordt overgenomen, terwijl het bouwen van programma’s waarin bestaande sportaanbieders meewerken duurzamer is. De discussies over professionalisering van sportverenigingen en organisatie en financiering van de sport in Nederland volgen wij nauwlettend en wij formuleren er onze eigen visie op. Hoe koesteren en versterken we met elkaar het vrijwilligerswerk dat zo uniek en waardevol is enerzijds. En wat is er aanvullend nodig om de kracht van sport en verenigen te benutten om bij te dragen aan de sociaal maatschappelijke uitdagingen waar we met elkaar voor staan. Het compliment maar tegelijkertijd een zorgwekkend punt dat Rotterdam Sportsupport vaak hoort is, ‘waren er maar meer van zulke organisaties in Nederland’. Relatiebeheer met sportverenigingen en lokale verenigingsondersteuning zijn helaas voor veel gemeenten (nog) niet vanzelfsprekend. En sportbonden kunnen dat gat niet vullen. Jouw uitnodiging om hierover in gesprek te gaan nemen we graag aan Martijn! Kunnen we meteen een boom opzetten over het onderwerp dat Loek aansnijdt, de sportwet. Ook in mijn ogen een cruciale en broodnodige stap in de doorontwikkeling van de sportsector de komende jaren.

Loek jorritsma
22-09-2021

Zonder mij? Want in de beeldvorming en de bedoeling zie ik nog wel wat hiaten bij deze discussie.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst