Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Vraag & Antwoord-Item

De vraag van Mario van der Ende aan Jan Niebeek 24 augustus 2021

De vraag van… Mario van der Ende, voormalig topscheidsrechter
Aan... Jan Niebeek, bondscoach van het Nederlands korfbalteam


MarioVanDerEnde150FC

De vraag

Beste Jan, de amateurvoetballers staan weer te popelen om te beginnen. De KNVB besloot een paar maanden geleden dat vrouwen mee mogen spelen in mannenteams tot en met de tweede divisie. Jij bent de enige Nederlandse bondscoach die met mannen en vrouwen in teamverband werkt. Ik vraag mij af hoe jij tegen deze noviteit aankijkt.

Het antwoord

JanNiebeek175Beste Mario,

Dank voor je vraag over gemengd sporten. Als coach in het korfbal, de gemengde sport bij uitstek, juich ik deze noviteit binnen de door jou genoemde seniorenklassen van het voetbal uiteraard toe. Samen sporten verrijkt en als iemand in een gemengd team wil sporten, dan moet dit mogelijk zijn. Met het toelaten van vrouwen bij de mannen zet de KNVB hier - hetzij eindelijk - een mooie stap in, die ik met interesse zal volgen.

Breedtesport
In korfbal spelen mannen en vrouwen van oudsher samen: de mannen verdedigen de mannen en de vrouwen de vrouwen. In de hoogste klassen bestaan teams uit vier mannen en vier vrouwen, maar in de breedtesport kunnen teams om praktische redenen een andere verdeling hebben. Hier kunnen teams dus bestaan uit bijvoorbeeld vijf mannen en drie vrouwen, of andersom. Hierbij wordt wel vastgehouden aan de vaste rollen; vooraf is duidelijk wie als man of vrouw speelt en welke tweetallen elkaar dus mogen verdedigen. In de breedtesport is deze verruiming er, omdat het hier gaat om samen sporten en plezier hebben. 

"Het fysieke verschil tussen mannen en vrouwen wordt binnen het korfbal ondervangen door de regel dat mannen mannen verdedigen en vrouwen vrouwen"

Bij het loslaten van een voorheen vaste man-vrouwverdeling is de onderlinge acceptatie in een team - ook buiten de lijnen - wel erg van belang. Als voorbeeld: in een voetbalteam, dat altijd gewend is geweest om met alleen maar mannen te voetballen, vindt misschien niet iedereen het leuk dat er een vrouw meespeelt, in het eigen team of bij de tegenstander. Dan komt het er dus op aan hoe je als vereniging en team aan de voorkant beleid/afspraken maakt. Dit kan dus wat vragen van de vereniging, het team en/of de coach. Deze onderlinge acceptatie is binnen een gemengde sport als korfbal vermoedelijk groter dan binnen het voetbal, waarin gemengd spelen in de genoemde seniorenklassen nu nog nieuw is.

XL28VrAnt-korfbal-1Topsport
Zoals gezegd is er in de topsportklassen van het korfbal sprake van een vaste verdeling: vier om vier en per vak twee om twee. Het fysieke verschil tussen mannen en vrouwen wordt binnen het korfbal dus ondervangen door de regel dat mannen mannen verdedigen en vrouwen vrouwen. Er vinden wel duels tussen man en vrouw plaats, maar deze hebben niet de overhand.

Ik ga er uiteraard niet over, maar zou het verstandig vinden als de KNVB - net als het KNKV - in de top de verdeling laat zoals deze nu is. Dit omdat je in de topsport nu eenmaal een gelijk speelveld wil creëren. Topsport is per definitie ongelijk en om toch ergens een grens aan te geven ben ik er, gezien het genoemde fysieke verschil, in de top voorstander van om mannen tegen mannen te laten strijden en vrouwen tegen vrouwen. Natuurlijk zijn we benieuwd naar hoe goed de beste vrouwen meekomen bij de mannen en zou een eventuele wijziging de talentontwikkeling van voetbalsters stimuleren, maar los van het ongelijke speelveld dat je creëert, zou zo’n wijziging ook een waardedaling van de vrouwencompetitie tot gevolg kunnen hebben. Voor nu ben ik dan ook benieuwd naar het aantal vrouwen dat zal gaan uitkomen in de Tweede Divisie mannen en wat dit eventueel doet met de hoogste klassen in het vrouwenvoetbal. Het zou overigens een leuk experiment zijn om te kijken hoe je ook in het voetbal volledig gemengde topteams kan samenstellen, dus met voor iedereen dezelfde man-vrouwverdeling en regels.

"De korfbalsport heeft de ambitie om van olympisch erkende sport uit te groeien tot olympische programmasport"

Gelijkheid
Dat de KNVB onlangs besloot dat vrouwen in de lagere klassen mogen meespelen bij de mannen - hoe zit dat trouwens andersom? - past in deze tijd, waarin steeds meer aandacht is voor de gelijkheid tussen man en vrouw. Op de Olympische Spelen in Tokio hebben we allemaal de nieuwe, gemengde onderdelen gezien in niet-gemengde sporten, zoals zwemmen en atletiek. Dat mannen en vrouwen hierin samenwerken is mooi en goed, maar omdat echt, gemengd samenspel ontbreekt komen deze nummers voor een korfbalcoach kunstmatig over. Korfbal is dé samenspeelsport bij uitstek en ik ben blij om te zien hoe belangrijk de rol is die onze topvrouwen in het veld vervullen. Met momenteel 69 landen die korfbal spelen en de opkomst van een land als China - de nummer vier van de wereld - heeft de korfbalsport de ambitie om van olympisch erkende sport uit te groeien tot olympische programmasport. Aan een onvoorspelbaar podium en een groot bereik wordt binnen de sport gewerkt en daar willen we stappen in blijven zetten.

XL28VrAnt-korfbal-2Op dit moment zijn we trots om uit te komen op de World Games. Deze vormen de springplank naar de Olympische Spelen, getuige ook de vele sporten, die vanuit de World Games zijn toegevoegd aan het olympische programma. De eerstvolgende editie is volgend jaar juli in de Verenigde Staten en net als in 2017 in Polen heeft NOC*NSF de coördinatie van de Nederlandse uitzending bij het KNKV neergelegd. Momenteel maken we ons als bond hard voor een sterkere positie van de World Games-sporten in Nederland en tegelijkertijd streven we met onze eigen sport naar een plek op de Olympische Spelen, waar korfbal als echte gemengde sport thuishoort.

Met vriendelijke groet,

Jan Niebeek


MartijnKooijman150FCVolgende keer het antwoord op de vraag van Jan Niebeek aan Martijn Kooijman, plaatsvervangend directeur sport bij het ministerie van VWS:
In 2007 is de brede regeling Combinatiefuncties in het leven geroepen. Met als doel om meer kinderen te laten sporten en bewegen werd getracht om de brug tussen sport en onderwijs te verbeteren. In mijn voormalige functie als manager Stichting Teamsportservice Amsterdam en in mijn huidige rol als bondscoach van TeamNL Korfbal bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond, zie ik dat de middelen binnen deze regeling steeds meer gebruikt worden om problemen in de wijk aan te pakken. Zo wordt het geld dus besteed aan het repareren van problemen, terwijl dit geld in mijn ogen naar de sport moet en op deze manier maatschappelijke problemen juist voorkomen kunnen worden. Dat zou voor de sport en maatschappij een win-winsituatie opleveren. Wat gaat VWS de komende tijd doen om de verenigingen weer beter te ondersteunen bij het laten sporten van onze kinderen?
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst