Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Vraag & Antwoord-Item

De vraag van Clarinda Sinnige aan Frank Slooten 20 april 2021

  • De vraag van… Clarinda Sinnige, manager Communicatie & Media bij de KNHB
  • Aan... Frank Slooten, adviseur Public affairs/International affairs NOC*NSF


ClarindaSinnige150FC

De vraag

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen was sport helaas een onderwerp dat nauwelijks aandacht kreeg. Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook dat is weer een belangrijk moment, want de keuzes van de nieuwe gemeentebesturen hebben vanzelfsprekend invloed op het lokale sport- en beweegaanbod. NOC*NSF is een speciale sportcampagne gestart die als doel heeft lokale politieke partijen de komende periode zo goed mogelijk te informeren over de kracht van sport. Zodat sport en bewegen in zo veel mogelijk gemeenten hoog op de politieke agenda komt te staan dan wel blijft staan. Daar spreekt een stevige en ook belangrijke ambitie uit. Hoe ziet deze campagne er uit, wat zijn de eerste resultaten en hoe zorgen we er voor dat sport in aanloop naar deze verkiezingen wel een belangrijk punt op de verkiezingsagenda wordt?

FrankSlooten175FC

Het antwoord

Het klopt dat we over een klein jaar naar de stembus mogen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op basis van die uitslag zullen er in alle gemeenten onderhandelingen tussen politieke partijen plaatsvinden en uiteindelijk een nieuw College van Burgemeester en Wethouders worden benoemd. Dit nieuwe college bepaalt het beleid voor de gemeente voor de komende vier jaar. Het sport- en beweegbeleid, maar ook tal van andere beleidsdoelen met kansen en bedreigingen voor sport en bewegen zullen worden geformuleerd. Daarom hebben we als sportsector de handen ineen geslagen en gezegd dat sport en bewegen een zo integraal mogelijk onderdeel van de ambitie van de nieuwe colleges moet worden. Daarom zijn we begin dit jaar begonnen met het opzetten van een sportcampagne richting de gemeenteraadsverkiezingen.

Breed vanuit de sport 
We zetten deze campagne bewust breed vanuit de sport op. Als NOC*NSF hebben we het voortouw genomen en werken we samen met sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Vereniging Sport en Gemeenten en Sportkracht12. Daarnaast zijn het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen aangesloten als kennispartners. Met deze samenwerking hebben we de kennis en het netwerk beschikbaar om een grote campagne als die voor de gemeenteraadsverkiezingen op te zetten. Tenslotte speelt er zich in meer dan 350 gemeenten een uniek politiek proces af.

"Het was niet meer dan logisch om met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen het lokale gesprek tussen de sport en politiek te stimuleren"

Wanneer je sport onderdeel wil laten uitmaken van de ambitie van het volgende college is het goed één ding te weten: gemeentelijke verkiezingen spelen zich ook echt in de gemeente af. Lokale afdelingen van politieke partijen of zelfstandige lokale politieke partijen stellen zelf hun verkiezingsprogramma vast, bepalen zelf hoe de kandidatenlijst wordt samengesteld, bepalen zelf hoe er verkiezingscampagne wordt gevoerd en bepalen zelf of zij willen deelnemen aan het nieuwe college. Het was dan ook niet meer dan logisch om met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen het lokale gesprek tussen de sport en politiek te stimuleren. Hiervoor hebben we het idee van lokale campagneteams bedacht. 

VraagAntwoordFS-1If you don't have a seat at the table, you’re probably on the menu
Lokale campagneteams zijn het hart van de sportcampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij zijn de stem van de sport richting de gemeentelijke politiek. Natuurlijk vindt er binnen een gemeente vaak al overleg plaats over sport en bewegen, bijvoorbeeld vanuit de sportraad of kernteam van een lokaal sportakkoord. Toch heeft een lokaal campagneteam een andere functie. Zij spreken met politieke partijen en inspireren hen met de kracht van sport en bewegen voor de volgende collegeperiode. Dit in tegenstelling tot de reguliere overleggen die vaak over het sport en beweegbeleid van de huidige collegeperiode gaan. De activiteiten van een lokale campagneteam is dan ook aanvullend op de bestaande overleggen. Een belangrijke aanvulling, want wanneer je richting de politiek niet van je laat horen wordt je sneller vergeten. If you don't have a seat at the table, you’re probably on the menu

De afgelopen maanden hebben we mensen gevraagd zich aan te melden voor lokale campagneteams. Dankzij het brede netwerk van de sportbonden en het platform ondernemende sportaanbieders, maar bijvoorbeeld ook lokale sportraden hebben veel mensen de website www.sportcampagne.nl bezocht en de video over lokale campagneteams bekeken. Op dit moment hebben we meer dan 200 aanmelden verspreid over meer dan 110 gemeenten in alle provincies gekregen. Een geweldig aantal enthousiastelingen voor de lokale sportcampagne en dit aantal groeit nog. 

"Het verkiezingsprogramma verrijken met goede ideeën voor sport en bewegen is de eerste stap van de lokale sportcampagnes"

Met de hulp van Sportkracht12 zullen lokale campagneteams binnenkort met hun werk starten en in gesprek gaan met de lokale politiek. Het verkiezingsprogramma verrijken met goede ideeën voor sport en bewegen is de eerste stap van de lokale sportcampagnes en de rest van het jaar worden steeds initiatieven gestart om het lokale gesprek over sport en bewegen te voeden. Wanneer we als sportsector samen de kracht van sport voor de samenleving kunnen laten zien en met een open houding het gesprek aangaan ben ik ervan overtuigd dat politieke partijen dit omarmen en sport ook op lokaal niveau nog beter integraal onderdeel van beleid gaat worden.


ErikKuijt150FCVolgende keer het antwoord op de vraag van Frank Slooten aan Eric Kuijt van de NTFU:
Al jaren ben ik liefhebber van de wielersport en kan ik echt genieten van mijn rondjes op de wielrenfiets of mountainbike. Ik heb gemerkt dat sinds invoering van de corona-maatregelen steeds meer mensen de voordelen van de fietssport hebben ontdekt. Ik zie met name het aantal mountainbikers om mij heen sterk groeien. Geweldig nieuws, maar ook veel belastender voor de mountainbikeroutes. Zeker nu onderhoud in coronatijd lastiger is. Herken jij de toenemende populariteit van de mountainbike, (hoe) zet de NTFU zich in voor goede mountainbikeroutes en welke rol speelt belangenbehartiging daarin?
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst