Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Vraag & Antwoord-Item

De vraag van Zita Pels aan Houssin Bezzai 15 september 2020

  • De vraag van… Zita Pels, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Financiën, Circulaire economie, Zeehavens, Sport en Cultuur en erfgoed
  • Aan... Houssin Bezzai, programmamanager racisme en discriminatie KNVB


De vraag

ZitaPels150FCGeachte heer Bezzai, de KNVB heeft samen met de Rijksoverheid, de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en maatschappelijke belangenorganisaties het aanvalsplan ‘Ons voetbal is van iedereen’ gepresenteerd. In dit meerjarenbeleidsprogramma is de ambitie uitgesproken om gezamenlijk tegen discriminatie en racisme in het voetbal op te treden. Welke rol kunnen lokale en eventuele regionale overheden spelen in het tegengaan van racisme en discriminatie in het voetbal, en sport in het algemeen?

HoussinBezzai168FC

Het antwoord

De KNVB heeft inderdaad op 8 februari het aanvalsplan ‘Ons voetbal is van iedereen’ gelanceerd. Het doel van het plan is om een veilig voetbalklimaat te creëren en ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig en plezierig op het voetbalveld kan bewegen. Daartoe willen wij uitsluiting, discriminatie en racisme tegengaan, zowel in het amateurvoetbal, als in het betaald voetbal. Het gaat daarbij om uitsluiting op alle vlakken, zoals huidskleur, seksuele geaardheid, religie of handicap. Het programma is dus breder gericht dan tegen racisme alleen. 

Binnen het aanvalsplan zijn drie pijlers geformuleerd: voorkomen, signaleren en sanctioneren. Binnen deze pijlers ontplooien wij uiteenlopende initiatieven, zoals een bewustwordingscampagne, een trainingsprogramma voor clubs en het opsporen en bestraffen van daders. 

"Het aanvalsplan wordt gedragen door de overheid, betaald voetbalorganisaties én de KNVB"

De KNVB kan het echter niet alleen. Discriminatie en racisme zijn maatschappelijke problemen die we met z’n allen moeten aanpakken. Het is daarom bemoedigend dat de overheid, ministers en zelfs de minister-president zich hebben uitgesproken. Het gevoel van ‘tot hier en niet verder’ leeft nu veel sterker en breder dan bij eerdere initiatieven. Het aanvalsplan wordt gedragen door de overheid, betaald voetbalorganisaties én de KNVB.

XL31VraagAntwoord-HoussinBezzaiOok lokale en regionale overheden kunnen helpen om het aanvalsplan tot een succes te maken. In de eerste plaats door uit te spreken en vast te leggen dat ze discriminatie en racisme willen aanpakken. Dat gebeurt nu al in verschillende gemeenten bij het opstellen van lokale sportakkoorden. Op vergelijkbare wijze sluit de gemeente Amsterdam op dit moment een verdrag waarin de ambitie wordt vastgelegd om sportverenigingen inclusief, vitaal en toekomstbestendig te maken.

De KNVB neemt bij het aanvalsplan de rol in van verbinder en procesbegeleider. Wij ondersteunen verenigingen bij het creëren van bewustwording en reiken tools aan om veranderingen te implementeren. Gemeenten kunnen dat ondersteunen. Bijvoorbeeld door de beginsituatie in kaart te brengen en vast te stellen bij welke verenigingen het probleem van discriminatie en racisme het grootst is. Ook kunnen ze – in samenwerking met de KNVB – steun bieden bij het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten. En ze kunnen zorgen dat maatregelen worden doorgezet richting andere sportverenigingen. Na een aantal jaar kunnen ze wellicht structureel mensen in dienst nemen om met het probleem aan de slag te gaan. 

Het aanvalsplan heeft namelijk een looptijd van drie jaar, maar het probleem van discriminatie en racisme moet na die tijd getackeld blijven worden. Het voetbal is van iedereen. Laat iedereen daarom helpen om het aanvalsplan tot een succes te maken.”

HumbertoTan150FCVolgende keer het antwoord op de vraag van Houssin Bezzai aan Humberto Tan, voorzitter van de commissie Mijnals die opgezet is om de KNVB en de Rijksoverheid in kennis en zo nodig daad te helpen in het realiseren van haar ambities waar het gaat om het bestrijden van racisme en discriminatie en het bevorderen van inclusiviteit in het voetbal:
Beste Humberto, de KNVB heeft zoals je weet samen met de Rijksoverheid, de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en maatschappelijke belangenorganisaties het aanvalsplan ‘Ons voetbal is van iedereen’ gepresenteerd. In dit meerjarenbeleidsprogramma is de ambitie uitgesproken om gezamenlijk tegen discriminatie en racisme in het voetbal op te treden. Als jij verder kijkt in de tijd, hoe denk en/of hoop je dat de situatie over vijf jaar zal zijn?

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst