Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Vraag & Antwoord-Item

De vraag van Lutger Brenninkmeijer aan Anneke van Zanen-Nieberg 2 juli 2019

  • De vraag van… Lutger Brenninkmeijer, ontwikkelde voor hockeybond opleidingen voor 'Technisch Coördinator' en 'Technisch Manager'
  • Aan... Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF

De vraag

LutgerBrenninkmeijer150FCIn het sportakkoord is een paragraaf opgenomen die aandacht geeft aan het versterken van sportverenigingen. Inmiddels is er met ondersteuning van NOC*NSF en diverse sportbonden het 'Sport Professionals Netwerk' in het leven geroepen. In dit netwerk zitten/komen à la LinkedIn specialisten die verenigingen bij specifieke vraagstukken kunnen ondersteunen. Welk belang kent NOC*NSF toe aan dit netwerk en hoe zou u dit netwerk eventueel willen versterken en inzetten om uiteindelijk de sportverenigingen in Nederland nog vitaler te maken?

AnnekeVanZanen175FC

Het antwoord

Dank Lutger voor je vraag. Een logische vraag ook van iemand die zo veel ervaring heeft met het ontwikkelen en implementeren van opleidingen voor belangrijke functies bij sportverenigingen. Fijn dat je hier naar vraagt. Natuurlijk ben ik als voorzitter van NOC*NSF goed op de hoogte van de globale doelstellingen en afspraken vanuit het Nationale Sportakkoord. Op onderwerpniveau en dan vooral wat betreft de uitwerking daarvan heb ik door bij onze experts na te vragen, nu zelf ook weer veel meer inzicht gekregen.

De bindende kracht van sport is uniek. Sport verbroedert, verbindt en haalt sociale drempels weg. Sport is van en voor iedereen en sluit niemand buiten, Sport brengt Nederland samen. In het veld en ook daarbuiten. Onze sportclubs spelen daarin een welhaast fundamentele rol. Denk daarbij ook bijvoorbeeld eens aan bridgen, dammen of schaken. Dat helpt mensen tegen eenzaamheid. Belangrijk om mensen uit hun sociaal isolement te halen. Veel mensen zien NOC*NSF vooral vanuit ‘de medaillespiegel’. Dus zo hoog mogelijk eindigen en zo goed mogelijk presteren. Daar zijn we óók van. Maar onze andere tak geeft vooral een boost om zoveel mogelijk extra mensen aan het sporten te krijgen. Sportclubs zijn de plekken waar we elkaar bijna dagelijks ontmoeten en waar we sámen sporten. Op deze manier maakt sport Nederland sterker.

Sport Professionals Netwerk is een open netwerk voor professionals vanuit stevige kwaliteitskaders

Versterken van onze sportinfrastructuur
De gezamenlijke landelijke sportorganisaties (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) geloven net als VWS en de VSG vol in het versterken van die wortels van onze sportinfrastructuur. Het krachtiger maken van clubs, vrijwilligers, bestuurders, trainers en coaches draagt bij aan onze maatschappelijke sociale cohesie en inclusie. De gezamenlijke sport draagt dan ook meer dan graag bij aan het Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland.

XL24VraagAntwoordAvZ-1De sport wil, samen met lokale partijen in Lokale Sportakkoorden, clubs sterker maken. Het tweeënhalf jaar geleden gestarte Sport Professionals Netwerk (SPN) dat jij noemt, is al gebaseerd op het gezamenlijk ondersteunen van clubs. Wij vinden dat een prima ontwikkeling. Het is een open netwerk voor professionals vanuit stevige kwaliteitskaders.

Onafhankelijk
Deze professionals zijn goed in staat om lokaal maatwerk te bieden en uit te gaan van de vraag en ambitie van de lokale sportclub. Het open karakter houdt in dat hoogwaardige en deskundige professionals overal clubs ondersteunen met het waarmaken van hun ambities. Op verschillende thema’s. Zo kan een ondersteuner uit het netwerk in de praktijk ingezet worden voor vraagstukken van een zwemclub, fitnessondernemer, voetbalclub of wandelclub. Het SPN is ook een mooi en innovatief initiatief omdat het niet van ons als NOC*NSF of van de bonden is, maar een onafhankelijk netwerk van professionals. Ik vind persoonlijk dat het belangrijk is dat professionals zich overal en altijd samen verantwoordelijk voelen voor hun eigen kwaliteit en ontwikkeling.

Het Nationale Sportakkoord dat we met VWS en VSG nu een jaar geleden hebben afgesloten biedt de mogelijkheid om het SPN nog beter te gebruiken, positie te geven en meer mogelijkheden te geven zich te versterken. Tot nu toe wordt er vooral aan het coachen van besturen gewerkt. Daar kan je goed ondersteuners/begeleiders aan toe voegen die kunnen helpen bij de sporttechnische uitdagingen van een vereniging, bij het opzetten en vooral uitvoeren van ‘inclusief sporten’, de verduurzaming en de gezonde sportomgeving. Ook denken wij wel aan het tegengaan van overgewicht en mogelijk het versterken van het ondernemende karakter van een club.

NOC*NSF, en ook de sportbonden en NL Actief, onderkennen het belang van Sport Professionals Netwerk als partner

Netwerk versterken
Je vraagt ook wat wij gaan doen om het netwerk te versterken. De komende periode gaat hard gewerkt worden aan het vaststellen van de criteria om nog beter te kunnen ondersteunen op de nieuwe en bestaande gebieden, aan het screenen van begeleiders, en aan het ontwikkelen en geven van opleidingen. Je kan ook denken aan intervisie en tenslotte ook aan netwerkontsluiting. Natuurlijk moet je doorlopend naar het kwaliteitskader kijken en zullen de backoffice werkzaamheden van het groeiende netwerk moeten worden versterkt.

NOC*NSF, en ook de sportbonden en NL Actief, onderkennen het belang van SPN als partner. SPN is op dit moment de enige partij met het aanbod waar we behoefte aan hebben en waar duidelijk vraag naar is. Het netwerk heeft zich bewezen als betrouwbare partij en heeft ruime ervaring op gedaan. We kijken er naar uit om nog meer clubs de meerwaarde van het netwerk te laten ervaren.


GerardTimmer150FCVolgende keer het antwoord op de vraag van Anneke van Zanen-Nieberg aan Gerard Timmer, algemeen directeur van de NOS:
Beste Gerard,
Als voorzitter van NOC*NSF weet ik hoe jullie bij de NOS er telkens bij grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en nu ook weer het WK Vrouwenvoetbal, er voor zorgen dat heel Nederland het gevoel heeft er echt bij te zijn, ook al vindt zo’n evenement op een geheel andere plek op de wereld plaats. En dat is geweldig want dat versterkt de kracht van de maatschappelijke waarde van sport voor de Nederlandse samenleving enorm. Nu hoor en lees ik van alles over bezuinigingen op jullie budgetten. Moet ik me zorgen gaan maken over deze prachtige taak van de NOS? Laat dat ons en heel Nederland vooral goed weten.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst