Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Vraag & Antwoord-Item

De vraag van Erik Gerritsen aan Michael Vogel 6 november 2018

  • De vraag van… Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS
  • Aan... Michael Vogel, CEO van TenCate Grass

ErikGerritsenVWS150FCDe vraag
In het Sportakkoord hebben VWS, gemeenten en sportsector afgesproken de komende jaren samen voor een duurzame sportinfrastructuur te gaan. Hierin hebben wij afgesproken dat wij gaan werken aan de duurzame toekomstbestendige sportaccommodatie. Als eerste speldenprik is hiervoor ook een innovatie challenge uitgegaan die energiebesparende en opwekkende innovaties op sportaccommodaties moet brengen. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2019 door het ministerie een nieuwe speler in de wereld van de sportaccommodaties gebracht, met twee nieuwe regelingen voor gemeenten en sportverenigingen. TenCate Grass richt zich op de volledige cyclus van ontwikkeling van materialen tot aan de aanleg van de velden. Hoe kijken jullie naar de toekomst van de sportaccommodaties en in het bijzonder de sportvelden?

Het antwoord
MichaelVogel175FCBij TenCate Grass staan drie dimensies wat betreft kunstgras en kunstgrasvelden centraal: kwaliteit, duurzaamheid en (investerings)kosten. Dit zijn onderwerpen waar wij ons intensief mee bezighouden omdat wij niet alleen kunstgrascomponenten produceren, maar ook kunstgrastapijten maken onder onze merknaam GreenFields. In Nederland worden zo’n honderd velden - variërend van voetbal, hockey, rugby, korfbal, honkbal en zelfs American football - aangelegd door ons installatie-en onderhoudsbedrijf CSC Sport. 

Wij mogen in Nederland ongelooflijk trots zijn op de kwaliteit van onze sportaccommodaties. Toch streven wij ernaar om op de drie dimensies nog beter te presteren. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten integraal bekeken worden. Accent op één dimensie hoeft niet te resulteren in een negatief effect op een andere. 

De Nederlandse markt - gedreven door voetbal en hockey - geeft ons de ideale mogelijkheid onze kunstgrassystemen dicht bij huis te ontwikkelen, toe te passen en te evalueren

Kwaliteit
Ons doel is om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van innovatieve kunstgrascomponenten en -systemen waarbij kwaliteit centraal staat. Onze velden worden over de hele wereld aangelegd, maar de Nederlandse markt - gedreven door voetbal en hockey - geeft ons de ideale mogelijkheid onze kunstgrassystemen dicht bij huis te ontwikkelen, toe te passen en te evalueren. 

XL37VraagAntwoord-1Hierbij werkt ons onderzoeks-en ontwikkelingsteam nauw samen met sportbestuursorganen, beroepsorganisaties, onafhankelijke testinstituten en uiteraard de sporter zelf. Zij zijn onze ultieme testers als het gaat om beoordelen van de kwaliteit van een kunstgrasveld en wij maken dan ook dankbaar gebruik van hun waardevolle feedback. TenCate Grass is erbij gebaat dat sporters, opdrachtgevers en adviseurs de lat zo hoog mogelijk leggen waardoor wij elke keer weer worden uitgedaagd om de best presterende kunstgrassystemen te ontwikkelen die voor langere tijd meegaan. 

Duurzaamheid
Het tv-programma Zembla (I, II en III) heeft de aandacht gericht op respectievelijk de rubberkorrels, het uitlogen en de kunstgrasberg. Stuk voor stuk relevante onderwerpen. Graag zien wij natuurlijk ook aandacht voor de positieve bijdrage die kunstgras levert aan de samenleving, namelijk:

  • kwalitatief goede sportvelden, ongeacht weersomstandigheden en seizoen;
  • betaalbare en efficiënt te gebruiken sportvelden, eigenlijk 24/7 te gebruiken;
  • lichaamsbeweging, gezondheid en spelplezier.
Er zijn mogelijkheden om hergebruikte materialen te gebruiken als vervanging van andere materialen (bijvoorbeeld hout en beton) rondom kunstgrasvelden

XL37VraagAntwoord-2Echter, kunstgras heeft een impact op het milieu. TenCate Grass, als marktleider, heeft een bijzondere verantwoordelijkheid om deze impact zo veel mogelijk te beperken. Denk daarbij aan:

  • het aanbieden van uitsluitend kwalitatief hoogstaande velden. Een langere levensduur betekent nu eenmaal minder vervanging;
  • ons streven naar design for recycling, zodat onze kunstgrasvelden aan het einde van hun levensduur relatief gemakkelijk uit elkaar gehaald kunnen worden zodat afzonderlijke materialen (kunstgrastapijt, zand, rubber of andere infills) opnieuw op een kwalitatief hoogstaand niveau hergebruikt kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is Ecocept®RT, waarbij kunstgrasvelden worden verwerkt tot een grondstof waarmee de elastische lagen onder hockeyvelden aangelegd worden.

Bovendien zijn er mogelijkheden om hergebruikte materialen te gebruiken als vervanging van andere materialen (bijvoorbeeld hout en beton) rondom kunstgrasvelden. Omdat wij het integrale kunstgrasveld aanleggen, inclusief de civieltechnische werken, zien wij veel mogelijkheden om door slim te ontwerpen de hoeveelheid grondstoffen die vaak over grote afstanden worden aangevoerd te verminderen. Dus niet alleen minder grondstoffen, maar ook minder transport en logistiek. Kortom, minder grondstoffen en de grondstoffen die wij gebruiken zo veel mogelijk hergebruiken.

XL37VraagAntwoord-3Investering
De financiering van sportaccommodaties en sportvelden staat onder druk. De sport moet concurreren met veel andere publieke voorzieningen. Daarom hebben wij als leverancier een specifieke verantwoordelijkheid om doelmatig met deze middelen om te gaan. Een sportveld is een grote investering die acht, tien, twaalf jaar of langer mee moet. Wij worden graag uitgedaagd om de te verwachte levensduur van velden te verlengen, terwijl de sportfunctionele eigenschappen intact blijven. 

Eén van de ontwikkelingen waar wij veel van verwachten zijn onze non-infill velden

De mogelijkheden om met een relatief geringe extra investering aan de ‘voorkant’ deze doelstelling te bereiken zijn er zeker. Hierdoor is de investering binnen vier tot zes jaar terug te verdienen door middel van minder onderhoud (waaronder het bijvullen van infills) en het kunnen uitstellen van de vervanging van het veld. 

XL37VraagAntwoord-4Samenwerking
Eén van de ontwikkelingen waar wij veel van verwachten zijn onze non-infill velden. Dit zijn velden waarbij een zogenaamde thatch layer in het kunstgras de functionaliteit van rubber(achtige) infills over neemt. We hebben inmiddels een aantal van deze non-infill velden in Nederland aangelegd. Ondanks deze initiële hogere investering is deze snel terug te verdienen door een combinatie van minder onderhoud en een langere levensduur. En het is bovendien duurzamer dan velden met infills.

Tenslotte streeft TenCate Grass ernaar om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, adviseurs en andere belanghebbenden een toonaangevende rol te spelen in het beter, duurzamer en goedkoper maken van kunstgrasvelden. 

AndreDeJeu150FCVolgende keer het antwoord op de vraag van Michael Vogel aan André de Jeu, directeur van de Vereniging Sport en Gemeenten:
In ons streven naar betere, duurzamere en goedkopere sportaccommodaties is er een samenwerking nodig van alle partijen in de markt, met in het bijzonder de opdrachtgevers/aanbesteders en de leveranciers. Er is een grote hoeveelheid techniek (innovaties) beschikbaar, maar deze wordt nog niet toegepast/ingezet. Wat is de rol die VSG of belanghebbende organisaties kunnen spelen om partijen bij elkaar te brengen om zodoende het beschikbare potentieel te bundelen en gezamenlijk de uitdaging aan te gaan om sportaccommodaties beter, duurzamer goedkoper te maken?
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst