Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Vraag & Antwoord-Item

De vraag van Jan Dirk van der Zee aan Ahmed Aboutaleb 14 maart 2017

De vraag van… Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB
Aan... Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam

JanDirkVanDerZee175 (1)De vraag
Geachte heer Aboutaleb,
 
Eind vorig jaar bezochten wij met 15 andere Europese voetbalbonden Rotterdam voor de loting van het EK vrouwenvoetbal in ons eigen land, de Weuro2017. Het werd een memorabele middag en avond én, niet onbelangrijk, een mooie promotie van het Nederlandse vrouwenvoetbal. We verheugen ons op een mooie zomer. Het Kasteel (stadion van Sparta) in Rotterdam is een van de speellocaties van dit toernooi.
 
Zoals u weet is de KNVB ook verantwoordelijk voor het amateurvoetbal in Nederland. Ieder weekend organiseren wij ruim 30.000 wedstrijden. Het voetbal in Nederland is een minimaatschappij. Ieder weekend zijn gemiddeld 3,5 miljoen Nederlanders met deze geweldige sport bezig.
 
Echter, in een maatschappij gaat wel eens iets mis. Omdat voetbal een van de grootste ontmoetingsplekken van verschillende culturen is en de problemen in de maatschappij niet stoppen bij de poort van het sportpark, zien we op de velden een aantal maatschappelijke ontwikkelingen terug. Alhoewel de excessen in het voetbal zijn afgenomen, met veel inspanning van clubs, gemeenten en de KNVB, merken we dat de intensiteit en de verharding en verruwing toeneemt. Voetbal is van oudsher dé sport waar iedereen elkaar tegenkomt. Alle culturen, leeftijden, opleidingsniveaus en achtergronden. Het gaat om je prestaties op het veld, niet om wat voor een werk je doet of welke achtergrond je hebt. Voetbal verbindt. Maar we merken tegelijkertijd in het voetbal dubbel zo hard dat er een nieuwe kloof aan het ontstaan is.

Het meest stuitend vond ik dat er bepaalde teams van een club niet meer tegen een team van een andere club willen spelen, omdat ze een andere culturele achtergrond hebben

Ik was laatst op bezoek bij een aantal voetbalverenigingen in uw mooie stad. Een aantal betrokken bestuurders en trainers (vrijwilligers) deed uit de doeken wat er tegenwoordig allemaal bij een vereniging komt kijken. Discriminatie, racisme, agressiviteit en geweld kwamen veelvuldig langs in het gesprek. Het meest stuitend vond ik dat er bepaalde teams van een club niet meer tegen een team van een andere club willen spelen, omdat ze een andere culturele achtergrond hebben. Als voetbal een van de grootste verbinders is in de Nederlandse maatschappij, dan is dit meer dan een wake-up-call.
 
Mijn vraag aan u, als sportliefhebber en als burgemeester van Rotterdam: wat kunnen de voetbalverenigingen in het land, de vele duizenden vrijwilligers, de 1,2 miljoen voetballers en de KNVB doen om deze ontwikkeling tegen te gaan? Wat moeten we doen om de verbindende kracht van het voetbal te blijven behouden? Wat kunnen we leren van een burgemeester van een stad met honderden culturen, die mensen in zijn stad probeert te verbinden?

Het antwoord 
AchmedAboutaleb-2Geachte heer Van der Zee,

Allereerst: fijn dat u met plezier terugkijkt op de loting van het EK-vrouwenvoetbal, die in Rotterdam plaatsvond. Met u kijk ik uit naar een spannend eindtoernooi, met goed voetbal en - mag ik zeggen - een mooi resultaat voor onze voetballeeuwinnen. Sport is fijn om te doen, het brengt mensen samen en is goed voor lijf en leden. Daarom maakt Rotterdam veel werk van het sportbeleid.

Voetbal heeft soms ook een keerzijde, en u legt terecht uw vinger daarop. In Rotterdam gaan we samen met de verenigingen de verharding en de verruwing op de voetbalvelden tegen. Sport is gebaat bij een veilig klimaat op en rond de sportvelden. Veel hardwerkende vrijwilligers dragen elke week hun steentje bij, als coach, trainer, scheidsrechter of bestuurder van een sportvereniging. Zij verdienen onze steun. 

"Normen en waarden zijn ‘grote’ woorden, maar in de praktijk begint het soms klein met een klein gebaar"

Die steun geven we in de vorm van de Rotterdamse aanpak Veilig Voetbal, samen met de KNVB en Rotterdam Sportsupport. Kernpunt uit de aanpak is de vestiging van een eenduidige normen- en waardencultuur in de voetballerij. Normen en waarden zijn ‘grote’ woorden, maar in de praktijk begint het soms klein met een klein gebaar. Een mooi voorbeeld is de actie 'handen schudden'. Rotterdamse verenigingen nodigen elke week hun tegenstanders van het komend weekend uit de wedstrijd te beginnen met het handen schudden door de spelers.

Dat is niet het enige. Verenigingsondersteuners, combinatiefunctionarissen en sportpedagogen van de stichting Rotterdam Sportsupport gaan bij de voetbalverenigingen langs om hen te helpen het voetbalklimaat veiliger te maken. Dit doen ze onder meer door te helpen met het formuleren van normen en waarden, het opstellen van een gedragscode en het opleiden van het technisch kader. De voetbalverenigingen doen vrijwillig mee, omdat ze zelf willen werken aan een betere normen- en waardencultuur op hun vereniging. Op dit moment doen zevenentwintig verenigingen mee. Het merendeel geeft aan dat de ondersteuning helpt bij het tegengaan van de verharding en verruwing op de velden. 

Veilig Sportklimaat 
De aanpak Veilig Voetbal is een begin. Er is nog veel te doen en we kijken daarbij breder dan het tegengaan van verharding en verruwing. Belangrijk vinden we het evenzeer om de sport onderdeel te laten zijn van het gehele jeugdnetwerk, bestaande uit onder andere scholen, jongerenwerkers en (sport-) pedagogen. Dat is het doel van de aanpak ‘Sport in het Jeugdnetwerk’. Met deze aanpak wil Rotterdam de sportverenigingen en jeugdwijkpartners langdurig aan elkaar verbinden, zodat signalen eerder worden uitgewisseld en een pedagogisch veilig klimaat ontstaat. Concreet willen we samen met de sportverenigingen: 

  • jongeren op de sportvereniging een kansrijk, positief en veilig opvoed- en opgroeiklimaat bieden op de sportvereniging;
  • jeugdprofessionals die jongeren interesseren om te gaan sporten;
  • ervoor zorgen de jeugdhulpmedewerkers op de sportclubs vroegtijdig jongere leden kunnen vinden die opvoed- en opgroeiproblemen hebben en daardoor vroegtijdig kunnen vinden;
  • sport als middel inzetten in de jeugdhulp.
"Bovenal moet de sport zorgen voor verbinding in onze samenleving!"

Vanzelfsprekend mag er op en rond velden voor discriminatie, racisme en alle vormen van uitsluiting geen enkele ruimte zijn. Samen met de KNVB en NOC*NSF pakken we nu de uitdaging op om stad en regio meer aan elkaar te verbinden. Voor teams in de regio moet het prettig zijn om teams in de stad te bezoeken en omgekeerd geldt natuurlijk precies hetzelfde. Rivaliteit mag, excessen mogen niet, maar bovenal moet de sport zorgen voor verbinding in onze samenleving! 

Volgende keer het antwoord op de vraag van Ahmed Aboutaleb aan Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland: 
Beste heer Van Straalen,
 
In Rotterdam zetten we ons samen met publieke en private partners al geruime tijd in voor een gezonde leefstijl onder de Rotterdamse jeugd. Sporten en bewegen zijn daarbij een belangrijk onderdeel. Het doel van de gemeente Rotterdam is dat in 2020 meer kinderen en volwassenen een (lekker) fitte basis hebben, waarbij een gezond gewicht en actief leven het uitgangspunt is. We kennen onder meer het programma Rotterdam Lekker Fit!, waarmee we ons samen met het onderwijs inzetten om op scholen de Rotterdamse jeugd meer te laten bewegen en gezonder te leven. Dat sporten en bewegen leuk is staat daarbij centraal. Ook op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen besteden wij expliciet aandacht aan een actief leven en een gezond voedingspatroon. We zien inmiddels dat het overgewicht onder kinderen in heel Rotterdam is gedaald. De eerste stap naar een gezonde en fitte jeugd en toekomstige beroepsbevolking.

Verschillende (grote) werkgevers in de stad, waaronder bijvoorbeeld het Havenbedrijf, stimuleren al vitaliteit onder hun werknemers. Een vitale werknemer levert een werkgever gemiddeld genomen een goede arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim op. Dat vertaalt zich ook financieel. Ook wij als gemeente kennen een ‘Vitality Health Coachprogram’ voor werknemers. De gemeente Rotterdam is natuurlijk een grote organisatie, wat helpt bij het opzetten van een apart vitaliteitsprogramma voor werknemers. Veel Rotterdammers werken echter bij middelgrote en kleinere ondernemingen. Vitaliteit is voor hen van even groot belang. Daarom is mijn vraag aan u welke initiatieven MKB Nederland al ziet ontstaan om vitaliteit bij werknemers in het MKB te stimuleren? En hoe kunnen die verder uitgebouwd worden?
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst