Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Vraag & Antwoord-Item

De vraag van Sabrina Oudkerk Pool aan René Wormhoudt 8 november 2016

De vraag van… Sabrina Oudkerk Pool, coördinator trainer-coacheducatie aan de ALO Amsterdam
Aan... René Wormhoudt, fysiotherapeut, grondlegger van het 'Athletic Skills Model' en de 'Athletic Skills Track', conditie-, kracht- en hersteltrainer van het eerste elftal van Ajax (2003 en 2012) en sinds 2012 conditie- en hersteltrainer van het Nederlands Elftal

SabrinaOudkerkPool125De vraag
Het ASM (Athletic Skills model) is inmiddels in veel sporten op verschillende niveaus doorgedrongen. Daarnaast heeft het ASM-team ook de 'skills garden' ontwikkeld, waarbij breedtesport, topsport, gezondheidszorg en bewegingsonderwijs gebruik kunnen maken van dezelfde voorzieningen. Hoe heb je de doelgroepen bij elkaar kunnen brengen en welke rol er ligt voor de sportbonden, sportclubs en de individuele sporter? Hoe zie je het optimale gebruik van de 'skills garden' voor je?

Het antwoord
ReneWormhoudt150Athletic Skills Model (ASM) ontwikkelt beweegaccommodaties voor clubs, organisaties en bonden en nu ook voor de openbare ruimte. Zo is voor de voetbalclub AFC Ajax en voor de voetbalbond KNVB een Athletic Skills Track ontwikkeld voor binnen (Sport Medisch Centrum) en voor buiten (KNVB Campus). Daarnaast heeft het ASM samen met ingenieursbureau Kragten een nieuw product ontwikkeld, de Skills Garden.

De Skills Garden richt zich op de openbare ruimte van de ruim 390 gemeentes in Nederland. Op de Skills Garden kan worden getraind, geoefend, gespeeld, gegymd of gerevalideerd. Zowel de georganiseerde- als de ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg kunnen hier goed uit de voeten.

"De Skills Garden wordt de gehele week gebruikt. Geen slot, geen hek er omheen maar altijd beschikbaar voor iedereen"

De Skills Garden is een plek met de best denkbare faciliteiten in de openbare ruimte en staat in het teken van stimuleren, uitdagen en plezier hebben in bewegen. Een plek die onderdeel is van wonen, werken en vrije tijd, waar mensen elkaar ontmoeten en samen zijn. Een sociale infrastructuur, die mensen aantrekt en sociale cohesie bevordert. De Skills Garden wordt de gehele week gebruikt. Geen slot, geen hek er omheen maar altijd beschikbaar voor iedereen.

'Plug and play'
Op deze voorziening zijn afstanden, markeringen, vlakken, verhogingen en doelen door lijnen en kleuren duidelijk aangegeven. Het is 'plug and play'. Je loopt de Skills Garden op en je begint met spelen, trainen, oefenen of herstellen. Voor veel behendigheidsvormen, krachtvormen of spelvormen hoef je als trainer, leraar, therapeut of als sporter weinig tot niets meer neer te zetten. Er is ook ruimte voor het uitvoeren van motorische testen. Vele testen zijn verwerkt in lijnen, markeringen en afstanden.

Deze innovatieve beweegvoorziening biedt de mogelijkheid om alle belangrijke basisvormen van bewegen als bijvoorbeeld balanceren, klimmen, gooien, vangen, springen of rennen op veelzijdige wijze te oefenen. Het coördinatievermogen kan zo op een leuke, veelzijdige en uitdagende wijze worden ontwikkeld.

"Donorsporten en Multisporten kunnen op een gevarieerde wijze op de Skills Garden beoefend worden"

Atleten met een veelzijdige achtergrond lijken sneller nieuwe bewegingen te leren en worden door coaches als meer creatief beoordeeld. Creativiteit wordt beïnvloed door kinderen meerdere beweegvormen, spelvormen en sporten te laten doen. Oplossingen van de ene sport worden onbewust overgenomen in de andere sport. Het ASM heeft hiervoor de begrippen Donorsporten en Multisporten geïntroduceerd. Deze Donorsporten en Multisporten kunnen op een gevarieerde wijze op de Skills Garden beoefend worden.

Doelgroepen
De Skills Garden is een duurzaam product waar veel doelgroepen gebruik van kunnen maken. Denk aan jeugd, adolescenten, volwassenen, senioren en minder valide bewegers. De Skills Garden is geschikt voor het bewegingsonderwijs en voor opleidingen in sport en bewegen. Andere organisaties kunnen hier hun fitheid trainen, onderhouden of testen zoals bijvoorbeeld de Brandweer, Politie of bedrijven. Ook de sportschool of kleinere organisaties kunnen op de Skills Garden buitenprogramma’s opstellen, zoals het populaire Cross fit of Calisthenics. Senioren kunnen bijeenkomen om een beweegprogramma te doen op basis van bijvoorbeeld spel (zoals bijvoorbeeld walking football) of balans.

De breedtesport kan eveneens trainen op de Skills Garden. Verenigingen, regionale trainingscentra of sportbonden kunnen sportspecifieke en sportondersteunende elementen trainen op basis van thema’s als behendigheid, lenigheid, stabiliteit, kracht, power, uithoudingsvermogen, maar ook voor ontspanning. Fysiotherapeuten of andere zorgverleners kunnen met klanten of patiënten leuke oefen- en/of herstelvormen op maat doen.

"Spel en plezier zijn gekoppeld aan motorische leerstrategieën met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie"

Rol van het Athletic Skills Model
Het ASM biedt de onderbouwing voor het gebruik van de Skills Garden. ASM is onderbouwd door wetenschap en praktijk waarbij spel en plezier gekoppeld zijn aan motorische leerstrategieën met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie.

Het ASM is een Nederlands product met een andere visie op bewegen waar verbanden en integratie bijdragen aan een optimale talentontwikkeling van iedereen. Het ASM ontwikkelt accommodaties en draagt haar visie uit binnen de sport, revalidatie en onderwijs, en wil hiermee een bijdrage leveren aan de gezondheid van alle verschillende doelgroepen. Het ASM streeft naar een langer atletisch leven door een gestructureerd en veelzijdig beweegprogramma. Dit vormt de basis voor een gezond, actief leven en een springplank voor een mogelijke topsportcarrière.

Eenzijdige ontwikkeling
Bewegingsarmoede is voor de huidige generatie jongeren een groot probleem voor de gezondheid. Beweegarmoede ontstaat niet alleen door te weinig te bewegen maar ook doordat kinderen, als ze bewegen, vaak te eenzijdig bewegen. Een eenzijdige ontwikkeling ontstaat door gedurende langere tijd het hele jaar, één sport te doen. Gevolg is dat de coördinatie eenzijdig word ontwikkeld waardoor eenzijdige aanpassingen ontstaan binnen de ontwikkeling van het nog jonge lichaam. Dit staat een harmonische groei en ontwikkeling in de weg met een flink verhoogde kans op blessures tot gevolg.

Deze eenzijdigheid heeft niet alleen fysieke gevolgen maar ook psychosociale gevolgen. Lichaam en geest, als al te onderscheiden, zijn gebaat bij variatie. Een eenzijdige ontwikkeling leidt tot een beperkte ontwikkeling van het algemeen atletisch vermogen en uiteindelijk ook tot een beperkte ontwikkeling van het sportspecifieke atletische vermogen. De potentie zal niet tot volle wasdom kunnen komen. Dit alles is de aanleiding geweest tot de ontwikkeling van de Skills Garden.

"Als we jeugd achter de beeldschermen weg willen halen zullen we jeugd iets moeten aanbieden dat minstens net zo leuk of zelfs leuker is… de Skills Garden"

De Skills Garden vindt het niet alleen belangrijk om jongeren tot bewegen aan te zetten, maar minstens zo belangrijk: hoe laten we ze dan bewegen? Als we jeugd achter de beeldschermen weg willen halen zullen we jeugd iets moeten aanbieden dat minstens net zo leuk of zelfs leuker is… de Skills Garden.

Volgende keer het antwoord op de vraag van René Wormhoudt aan Martijn Postuma, bij Sportbedrijf Almere werkzaam voor het Projectteam Almere Kenniscentrum Talent (AKT):
Welke rol kan een gemeente in het algemeen spelen bij talentontwikkeling en het ontwikkelen van kennis op het gebied van talent? Hoe werkt dat in de gemeente Almere in het bijzonder? Wat zijn in jouw ogen de do’s en dont’s?

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst