Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Vraag & Antwoord-Item

De vraag van Eric van der Burg aan André Zeldenthuis 5 april 2016

De vraag van… Eric van der Burg, wethouder sport in Amsterdam
Aan... André Zeldenthuis, voorzitter van handbalvereniging VOC

EricVanDerBurg125De vraag
Vrouwenteams krijgen wat mij betreft altijd te weinig aandacht in vergelijking tot mannenteams. Bij VOC zit een succesvol vrouwenteam. Wat zijn je tips voor andere clubs om ook hun vrouwenteams naar een hoger niveau te tillen en hoe kunnen clubs hierin gesteund worden door bedrijven, deskundigen en de bond?

Het antwoord
AndreZeldenthuis150Op dit moment zit het Nederlandse dameshandbal enorm in de lift. Het team heeft zich net gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Rio en hebben op het recente WK een fantastische tweede plaats behaald. Bijna de helft van dit Nederlandse team heeft een deel van hun opleiding gehad bij Succes Schoonmaak VOC/Amsterdam. VOC is een ploeg uit Amsterdam-Noord die al meer dan tien jaar toonaangevend is in de Nederlandse competitie en al diverse landstitels, bekers en supercups heeft behaald. Ook dit jaar behoort het team weer tot de favorieten.

"Niet iedere vereniging slaagt erin om de visie en de daaruit geformuleerde doelstellingen ook te realiseren"

De successen worden mede behaald door te investeren in de eigen jeugdopleiding. Vanaf twaalf jaar kan iemand bij ons het jeugdopleidingsplan volgen. Er zijn al plannen om dit al aan te gaan bieden vanaf tien jaar. Alles onder het mom 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst'.

Natuurlijk is dit niet uniek in de Nederlandse sportwereld. Maar niet iedere vereniging slaagt erin om de visie en de daaruit geformuleerde doelstellingen ook te realiseren.
In mijn optiek zijn voor realisatie van doelstellingen een aantal pijlers belangrijk.

1. Goed bestuur
Het is al heel moeilijk om überhaupt mensen te vinden die zitting willen nemen in een bestuur, laat staan dat ze ook nog de juiste competenties hebben en willen besturen met een visie. Belangrijk als bestuur is om in mogelijkheden te denken in plaats van in onmogelijkheden, gebruik je energie goed. Veel sportbonden bieden cursussen aan waar bestuurders geschoold kunnen worden. Realiseer je ook dat besturen niet alleen het formuleren van doelstellingen behelst. Besturen is wat dat betreft net als in het bedrijfsleven. Continu in beweging en altijd alert op wat de concurrentie doet.

"Voor alle duidelijkheid: er is absoluut niets mis met verenigingen die gewoon gezellig bezig zijn"

2. Topsportklimaat
Topsport is niet de visie van eenlingen maar moet breed gedragen worden. Als 95% van jouw vereniging bestaat uit mensen die bewegen - in combinatie met gezelligheid - ontzettend belangrijk vinden, dan moet je je echt afvragen of je een andere doelstelling wilt nastreven. Realiseer je dat je veel weerstand moet overwinnen alvorens daadwerkelijk aan het werk te kunnen. En dan heb je het alleen nog maar over het klimaat binnen je eigen vereniging. Topsport kan ook binnen de gemeente niet leven, wil jij dan het gevecht aangaan om deze weerstand te overwinnen. Voor alle duidelijkheid: er is absoluut niets mis met verenigingen die gewoon gezellig bezig zijn.

3. Faciliteiten
Als je om je doel te bereiken twee per dag wilt trainen dan moeten daar wel de (betaalbare) faciliteiten voor zijn. Dan heb ik het niet alleen over sportaccommodaties maar ook over trainers, medische ondersteuning en begeleiders. Onder faciliteiten versta ik ook een batterij aan vrijwilligers die bezig zijn met bardienst, programma boekjes, lijnen trekken, scheidsrechters ontvangen, stukjes schrijven voor de plaatselijke krant, prijzen inkopen voor de verloting en ga zo maar door. Mensen die onbetaalbaar zijn maar enorm belangrijk zijn.

4. Financiële middelen
Als je topsport wilt bedrijven moet je je goed realiseren dat dit veel geld kost. Zeker binnen de Nederlandse structuur, de politiek en onze Calvinistische inslag is dat een enorme uitdaging. Want op welke subsidie heb je recht, waar moet je aankloppen, wie kan me daarbij helpen. Sponsors vinden is nog moeilijker. Er zijn nog weinig bedrijven die € 20.000 of meer neerleggen en daar weinig tot niets voor terug vragen. Sponsoring moet meer gezien worden als 'wat kun jij het bedrijf bieden waardoor hij bereid is om jou geld te geven'. Wees hierin creatief.

"Waardering kun je ook afdwingen. Geef een clinic op een school, nodig bedrijven uit bij jouw thuiswedstrijd. Bel de krant, gebruik multimediale middelen"

5. Waardering/aandacht
Als je de eerste vier stappen succesvol hebt doorlopen en je bent bezig je doelstellingen te halen dan is het heel fijn wanneer er waardering komt. Dit kan door meer publiek bij de wedstrijden en meer media-aandacht. Deze extra aandacht genereert meer interesse van sponsoren en dan ontstaat continuïteit. Maar waardering kun je ook afdwingen. Geef een clinic op een school, nodig bedrijven uit bij jouw thuiswedstrijd. Bel de krant, gebruik Facebook, websites, Twitter en andere multimediale middelen.
 
In Nederland moeten we uitkijken dat topsport in de toekomst niet uitsluitend nog is voorbehouden aan een kleine elitegroep. Het moet niet zo zijn dat door verdere bezuinigingen nog minder uren besteed gaan worden aan lichamelijke opvoeding op de lagere en middelbare scholen. Persoonlijk zou ik zeggen: leg de nadruk op juist meer sporten op school, want het sporten bij sportverenigingen wordt, door allerlei oorzaken steeds minder. Overigens zouden sportclubs hier een belangrijke rol in kunnen spelen, geef training op de school. Scholen hebben vaak redelijke sportfaciliteiten en het scheelt de sportclub weer dure accommodatie huren.

Volgende keer het antwoord op de vraag van André Zeldenthuis aan Gertjan van der Linden, bondscoach van het Nederlandse rolstoelbasketbalteam:
Wordt mindervalide sport voor vol aangezien? Hebben mindervalide topsporters nadat ze gestopt zijn met sporten een betere kans op een maatschappelijk carrière? Zo nee, wat zou er in Nederland nog moeten verbeteren? En hoe zit dat in andere landen?
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst