Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Open Podium-Item

Minder verzuim door vitale medewerkers 15 september 2015

door: Lenny van der Schoot & Lucian van Ingen

Het terugdringen van verzuim staat hoog op de agenda van de meeste bedrijven. Verzuim wordt onder meer in de hand gewerkt door een toenemende vergrijzing, langer doorwerken en een ongezonde levensstijl. Dat vormt een belangrijke reden voor leidinggevenden binnen bedrijven om meer aandacht te besteden aan de vitaliteit van hun medewerkers om daarmee de gezondheid te bevorderen.

Veel bedrijven investeren in de gezondheid van hun medewerkers door het inhuren van een sporttrainer. De gezondheidsopbrengst hiervan is echter meestal van tijdelijke aard. Want zodra de training erop zit, zullen de medewerkers doorgaans ook stoppen. Het bevorderen van een duurzaam vitale leefstijl is daarom essentieel. Dit leidt ertoe dat medewerkers vitaal zijn voor nu en in de toekomst.

"Studies tonen aan dat investeren in vitale medewerkers een besparing van minimaal 400 euro tot maximaal 7.000 euro per werknemer per jaar oplevert"

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?
Vitale medewerkers leveren bedrijven winst op, dit vindt plaats op drie niveaus. Ten eerste zijn vitale medewerkers meer betrokken, gemotiveerder, productiever en gezonder. Ten tweede levert investeren in vitale medewerkers geld op; studies tonen aan dat investeren in vitale medewerkers een besparing van minimaal vierhonderd euro tot maximaal zevenduizend euro per werknemer per jaar oplevert. Daarnaast stijgt de concurrentiepositie van het bedrijf door een hogere arbeidsproductiviteit. Tot slot draagt een investering in vitale medewerkers bij aan een positief imago van het bedrijf. Het draagt immers bij aan verlaging van de kosten van de gezondheidszorg en het bevordert het algehele welzijn in de samenleving.

Een vitale medewerker besteedt gemotiveerd aandacht aan alle aspecten die belangrijk zijn voor een duurzaam vitale levensstijl: gezonde voeding, voldoende ontspanning, voldoende beweging en vitaal gedrag. Om de vitaliteit optimaal te bevorderen helpt het aanstellen van een professionele vitaliteitscoach welke medewerkers hierin begeleidt. Deze coach biedt hulp aan op alle vlakken en begeleidt het bedrijf vanaf het begin naar een duurzaam succes.

Wanneer een bedrijf investeert in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerker ontvangt deze naast de genoemde voordelen een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Vanaf oktober 2015 kunnen bedrijven vijftig procent van de coaching- en begeleidingskosten declareren.

"Het bevorderen van intrinsieke motivatie bij medewerkers kan zorgen voor het makkelijker beginnen en volhouden van een vitale levensstijl"

Wat is de rol van intrinsieke motivatie in een duurzaam vitale levensstijl?
Vaak worden vitaliteitprogramma’s bedacht zonder dat de medewerker zelf veel inbreng heeft. Terwijl het bevorderen van intrinsieke motivatie bij medewerkers kan zorgen voor het makkelijker beginnen en volhouden van een vitale levensstijl. Meerdere componenten dragen eraan bij dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn én blijven ten aanzien van een vitale levensstijl: gevoel van autonomie, competent zijn en sociale verbondenheid. Wanneer u als bedrijf samen met een ervaren vitaliteitscoach aandacht besteedt aan het verhogen van intrinsieke motivatie door middel van het bevorderen van deze drie componenten zijn mensen vaker geneigd om zelf te werken aan een duurzame vitale leefstijl en dit ook vol te houden.

Naast intrinsieke motivatie zijn er meerdere determinanten die belangrijk zijn voor het volhouden van een vitale levensstijl. Als bedrijf kunt u hiermee rekening houden en in samenwerking met een professionele vitaliteitscoach kijken welke determinanten het beste bij uw bedrijf en medewerkers passen. Een eerste voorbeeld is het verhogen van zelf-effectiviteit. Dit is het verhogen van vertrouwen bij een medewerker in het behalen van zijn doel om vitaal te worden. Dit kan onder andere bevorderd worden door het geven van positieve feedback en het laten zien van succesvolle voorbeelden uit de omgeving.

Een tweede determinant is coping vaardigheden. Werknemers met positieve coping vaardigheden kunnen makkelijker omgaan met moeilijke situaties, gedachten of emoties. Een derde belangrijke determinant is positief affect. Het is belangrijk dat alle medewerkers van uw bedrijf positief tegenover een vitale levensstijl staan. Andere determinanten waar u als bedrijf op in kunt spelen zijn sociale steun, tijd, beschikbare ruimte, plezier en het wegnemen van andere sociale barrières. Wanneer u als bedrijf slim inspeelt op deze determinanten wordt de kans dat uw medewerkers langdurig vitaal zijn sterk verhoogd. Een professionele vitaliteitscoach is goed in staat om deze determinanten mee te nemen in een op maat gemaakte interventie voor het bevorderen van vitale medewerkers, voor nu en in de toekomst.

"Niet alleen de werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid van haar medewerkers, ook de inzet van medewerkers is daarvoor bepalend"

Een vitale levensstijl vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Niet alleen de werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid van haar medewerkers, ook de inzet van medewerkers is bepalend voor het bereiken van duurzame vitaliteit. Een goed onderbouwd en doordacht vitaliteitsprogramma onder begeleiding van een professionele vitaliteitscoach welke rekening houdt met de bovenstaande determinanten, kan een zeer waardevolle bijdrage hieraan leveren.

Samenvattend leveren duurzaam vitale medewerkers grote voordelen op. Wilt uw bedrijf duurzaam vitale werknemers hebben voor nu en in de toekomst dan kan intrinsieke motivatie en de andere determinanten voor het volhouden van een duurzaam vitale levensstijl een oplossing bieden. Dit kan bereikt worden met behulp van een goed onderbouwd vitaliteitsprogramma onder leiding van een professionele vitaliteitscoach.

Bronnen:
•    Cox. R.H. (2012). Sport psychology: concepts and applications (seventh edition). Singapore: Mc Graw Hill.
•    Glanz, K., Rimer, B.K., and Viswanath, K. (2008). Health behavior and health education: theory, research and practice (4th edition). San Francisco: Jossey-Bass.
•    Manifest duurzame inzetbaarheid (2012). 100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid. En we leven nog lang en gelukkig.
•    Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (2012). Ik kan het zakelijk voordeel laten zien van investeren in duurzame inzetbaarheid.
•    Outstanding outline. Van vitaliteit management naar duurzame inzetbaarheid (2011)
•    Riekert, K. A., Ockene, J. K., and Pbert, L. (2014). The handbook of health behavior change (fourth edition). New York: Springer Publishing Company.
•    Rijksoverheid (2012). Verbetering gezondheid werknemers levert 2.6 miljard euro op voor het bedrijfsleven

LennyVdSchootLucianVIngen638Het aanleren van een duurzaam vitale leefstijl bij medewerkers zijn de specialismen van gezondheidspsycholoog Lucian van Ingen en beweeginnovator Lenny van der Schoot. Hun bevinding is dat de aandacht voor duurzaamheid gering is in het huidige aanbod van vitaliteitstrainingen voor bedrijven. Hierop hebben zij besloten om CompanyVit op te starten. De missie van CompanyVit is om op een vernieuwende en leuke manier bij te dragen aan minder verzuim en een hogere productiviteit door vitale werknemers, waarbij duurzaam vitaal, intrinsieke motivatie, innovatie en differentiatie centraal staat. Voor meer informatie: 06-4879 2061, lenny@companyvit.nl, lucian@companyvit.nl of www.companyvit.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst