Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Open Podium-Item

De ene icoon is de andere niet 27 september 2011

door: Doekle Terpstra

Sport is een wereld van passie en emotie. Die passie en emotie kunnen de blik op het bestuurlijke vlak vertroebelen. Daarom is het belangrijk dat er bestuurlijke professionals in de sport werken. Ik ben een groot voorstander van oud-sporters op bestuurlijke posities in de sport, maar oud-sporters moeten zich realiseren dat sporten en besturen twee verschillende dingen zijn. Een goede sporter is niet per definitie een goed bestuurder.

Dat is de strekking van een gastcollege dat ik begin september hield voor studenten van de minor sportmanagement in Haarlem. Daarbij gebruikte ik als voorbeeld onder andere de situatie rond Johan Cruijff en Ajax. Kennelijk was dat tegen een verkeerd been en dan blijkt maar weer eens hoe emotie de blik kan vertroebelen.

 Jaap de Groot schreef op 10 september een column in de Telegraaf waarin hij mijn uitspraken tijdens het bewuste gastcollege volledig uit hun verband trok. Ik heb er geen problemen mee als mensen mij knippen en scheren, maar doe het wel op de inhoud. De Groot lijkt zich om die inhoud niet druk te maken en zet mij met halve waarheden en hele leugens over mijn functie bij de Hogeschool Inholland in een kwaad daglicht. Ik zou de situatie als voorzitter van de HBO-raad de situatie verkeerd hebben ingeschat en alleen maar vanwege een riant salaris collegevoorzitter van Inholland zijn geworden. Onzin. Toen ik bekendmaakte een halfjaar langer aan te blijven bij de hogeschool ging daar de vlag uit. De Groot schrijft rechtstreeks vanuit de onderbuik. De feiten, de ratio en zijn eigen journalistieke onafhankelijkheid zijn daarbij de eerste slachtoffers. Zijn relaas doet vermoeden dat hij ofwel niet goed op de hoogte is, ofwel dat hij niet gehinderd door de feiten welbewust karaktermoord pleegt. Ik zag Jaap de Groot enkele maanden geleden op televisie spreken over de situatie van Cruijff bij Ajax en toen sprak hij over ‘wij’. De Telegraaf is een platform voor sporticonen en dat is voor die iconen erg leuk, maar het botst vaak met de onafhankelijkheid van de journalistiek en dat is een ernstige zaak.

Terug naar de inhoud. In Haarlem trof ik een stampvolle zaal met enthousiaste studenten sportmanagement en het is geweldig dat zoveel jonge mensen een plek als professional in de wereld van de sport ambiëren. Het helpt de sport om zich in organisatorisch opzicht - bijvoorbeeld bij de sportbonden - te professionaliseren. Die jonge enthousiaste studenten moeten straks beslagen te ijs komen en daarom heb ik hen gewaarschuwd. De wereld van de sport is buitengewoon complex, er zijn veel verschillende stakeholders die allemaal een belang hebben en die belangen zijn vaak tegengesteld. Het is de kunst om al die belangen in onderlinge samenhang de juiste plek te geven, zodat je het spul bij elkaar houdt en stappen voorwaarts kunt maken.

Een van de krachten waar je in de sport altijd mee te maken krijgt, is de rol van de media en de positie van de iconen van de sport. Ik pleit er als voorzitter van de KNSB altijd voor dat oud-sporters hun bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen in de sport. Maar sporters weten - of zouden moeten weten - dat sporten en besturen twee verschillende dingen zijn. Een oud-sporter die wil besturen moet dus wel weten wat dat is. Op het moment dat een sporter zonder dat hij een goed gevoel heeft voor zaken als management en bestuur toch aan de touwtjes wil trekken, gaat het fout. Dan kan de icoon van de sport een risico worden voor de sport. En wat zie je gebeuren? Twee weken na mijn uitspraken en de column van De Groot is er weer herrie in de hut bij Ajax. Die problemen komen niet voort uit een gebrek aan respect voor Cruijff, maar eerder uit een gebrek aan respect van Cruijff voor bestuurlijke mores.

Bij de KNSB kijk hebben we met voormalig Nederlands kampioene allround Sippy Tigchelaar en ex-bondscoach Tjaart Kloosterboer mensen die uit de sport zelf komen in het bestuur en zij doen het voortreffelijk. In tegenstelling tot wat Jaap de Groot denkt, wil ik helemaal geen gevecht aan met de iconen van de sport, integendeel. Als ik Ard Schenk in het bestuur van de KNSB zou kunnen krijgen, zou ik het doen en als er bij de KNSB onmin blijft bestaan met Schenk, leg ik de voorzittershamer neer. Ik heb te veel respect voor de iconen van de sport om met hen het gevecht aan te gaan, bovendien verlies je dat gevecht toch. Dat heeft te maken met emotie. Diezelfde emotie die sport tot het allermooiste werkveld ter wereld maakt. In het bestuur moeten echter vaak rationele belangen worden afgewogen. Ik wil niets liever dan dat oud-sporters bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen om het sportbestuur met hun specifieke ervaring te verrijken, maar die oud-sporters moeten daarvoor wel de juiste toerusting krijgen. Sport is een vak en besturen is een ander vak. Als iedereen dat zou accepteren, komen we met zijn allen een stuk verder.

Doekle Terpstra is sinds juni 2009 voorzitter van de KNSB. Daarnaast is hij vanaf november 2010 bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland met als taak om de bestuurs- en vertrouwenscrisis binnen de hogeschool aan te pakken. Daarvoor was Terpstra vanaf 2005 voorzitter van de HBO-raad, en weer eerder gedurende zo’n zes jaar voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV).
« terug

Reacties: 8

-
27-09-2011
De onafhankelijkheid is bij Jaap de Groot al heel lang ver te zoeken. Ik snap niet dat hij wekelijks zo zijn gang kan gaan in De Telegraaf om zijn eigen mening als waarheid op te tekenen. De krant zou een stuk beter zijn zonder zijn meer dan gekleurde inbreng.
-
27-09-2011
De heer Terpstra geeft zelf aan waarom de Nederlandse bestuurscultuur zo'n groot probleem is voor de topsport. 'Om alle belangen een plaats te geven' en dat is funest voor een topclub. Als Cruijff niet bij Ajax had ingegrepen zat het bestuur daar nog steeds te vergaderen en commissies in te stellen. Als je een club wil saneren (eerste elftal speelde slecht, slecht aankoopbeleid en verslechterende jeugdopleiding) dan moet je iemand hebben die iets van de materie afweet (een of meerdere van Terpstra's iconen dus) en niet bang zijn om stevig in te grijpen. En dat gaat meestal met nogal wat wrijving.
-
27-09-2011
Wat een grappig contrast! Ex-topvoetballer/-coach vs (beroeps-)bestuurder (geen top ... ).Beiden zouden gebaat zijn bij meer kennis/kunde van inhoud en vorm van het 'ontbrekende deel'. Zijn ze arrogant, ijdel, slordig, sluw of onwetend? Of alle vijf? Of gaan emotie en/of passie met hen op de loop? De heer De Groot heeft hier misschien ook last van, of is het bij hem alleen commercie?
-
27-09-2011
De Telegraaf bedrijft al lang geen objectieve journalistiek meer, maar jaagt uitsluitend bepaalde belangen na. Daar is de relatie met Cruijff er één van. Men doet daar graag de waarheid en feiten geweld aan.
-
27-09-2011
Los van alle andere details: ik begrijp niet wie ooit gezegd heeft dat een goed sporter ook een goede bestuurder is, immers net zomin als een goed bestuurder een goed sporter hoeft te zijn. Wat mij het meest ergert is het bestuurdersdrama dat Nederland heet, een drama dat zich nu ook al zo nodig in de sport moet manifesteren. Het zijn immers dezelfde bestuurders die onder meer de zorg en het onderwijs naar de knopen hebben geholpen. Steeds meer bestuurders en managers, steeds hogere beloningen, steeds minder affiniteit met het wezen van de sport, steeds minder verantwoordelijkheid en accountability (zie de afkoopsommen en vertrekpremies). In tegenstelling tot de sporter of de trainer wordt een bestuurder vaak nog vorstelijk beloond na falen. Ik spreek nog niet eens over de tomeloze arrogantie die deze bestuurders ten toon spreiden en die uit deze bijdrage spreekt. Je hoeft geen fan van Johan Cruijff te zijn, maar je hoeft ook geen 'geboren' bestuurder te zijn om een club te runnen. Bestuurders die hoppen van de ene overbetaalde baan naar de andere, bekijk hun CV maar. Geen wonder dat een hoop burgers zich afkeren van het regenteske gedrag van deze echte grootverdieners in de sport. De sport die zelf voor een groot deel nog steeds gerund wordt door vrijwilligers met een hart voor de sport. De sport, die eigenlijk ook al goed liep zonder het waterhoofd van bestuurders en hun managers daarboven. Henk Kraaijenhof
-
27-09-2011
Beste Doekle, Ik vind ook dat het om de inhoud gaat en zal mij daarom beperken tot een zeer korte reactie met betrekking tot de inhoud van je betoog. 1. Dat topsporters niet per definitie topbestuurders zijn - waarbij ik de discipline en de term 'top' even buiten beschouwing laat - is toch oude koek! Topsporters hebben al moeite om toptrainers of topcoaches te worden. Bovendien waren de beste trainers zelf dikwijls niet de beste spelers. En ook daar zijn al boeken over volgeschreven. Wordt het anno 2011 niet tijd voor nieuwe inzichten tijdens gastcolleges? Overigens zul je van mij geen onvertogen woord horen met betrekking tot het gekozen voorbeeld: Johan Cruijff en Ajax spreekt in dit geval zeer tot de verbeelding. 2. Leuk om te lezen dat je een warm voorvechter bent van professionals in de sport en dat je de toestroom van al die jonge talenten toejuicht! Maar waar wil je die talenten naartoe sturen? Misschien kun je een blinde vlek bij mij wegpoetsen, want ik zie bij de meeste sportorganisaties en –bonden meer mensen verdwijnen dan toetreden. Beschik je over een kristallenbol, die de toekomst voor professionals in de sport net zo zonnig inziet als deze laatste septemberdagen? Vriendelijke groeten, Thomas Groenink
-
29-09-2011
Opportunist Doekle beweert er weer wat op los, terwijl hij zelf helemaal niets weet van sport. Nieuwsgeil als hij is, en zich zo graag wil profileren en manifesteren. Ja, hij heeft inderdaad in zijn rol als voorzitter van de HBO-raad mede het INholland drama veroorzaakt en door zijn persgeilheid zijn er 30% minder studenten en moeten er nu heel veel mensen ontslagen worden en Doekle zichzelf maar op de borst slaan als puinruimer en staat voor meer dan 150.000 echte euri op de loonlijst van de belastingbetaler. Een echte christelijke salonsocialist en moraalridder, die Doekle. Waar is de spiegel?
-
03-10-2011
Als 'mediator' van deze discussie maak ik graag een opmerking n.a.v. de reactie hieronder. Ik ben voor openheid en houd niet van censuur, daarom zal ik commentaar van iemand niet gauw verwijderen. Het commentaar hieronder vind ik echter wel tegen het randje aan, er zelfs bijna overheen. Betreffende reactie lijkt te zijn geschreven vanuit een grote persoonlijke afkeer voor de auteur van het stuk, argumenten zijn losse flodders en worden niet onderbouwd. Dat je bijv. de voorzitter van de HBO-raad kunt verwijten dat een van de vele afzonderlijke HBO's er een janboel van heeft gemaakt, is bijvoorbeeld maar zeer de vraag. Dat betreffend commentaar anoniem is geplaatst is laf en zegt m.i. ook wat over de waarde ervan. Peter Hopstaken | Sport Knowhow XL

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst