Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Open Podium-Item

‘Man op de maan’ in plaats van ‘Oranje boven’ 26 mei 2009

door: Sjak Rutten

Op 12 mei jl. hebben de leden van NOC*NSF zich ‘collectief’ achter het Olympisch Plan 2028 geschaard. In juni reageert het kabinet. NOC*NSF spreekt van een ambitieus plan, maar het is te hopen dat het kabinet de lat een stuk hoger legt. Met dit plan haalt Nederland de Olympische Spelen niet binnen.

Het Olympisch Plan 2028 is een volgende fase ingegaan. Tot 2016 moet Nederland op Olympisch niveau worden gebracht en in 2016 wordt beslist of Nederland zich kandidaat stelt voor het organiseren van de Olympische Spelen in 2028.

Nederland op Olympisch niveau brengen betekent investeren in acht ambities: topsport, breedtesport, sociaal maatschappelijke ontwikkeling, welzijn en gezondheid, economie, ruimtelijk beleid, evenementen en media.

Met de plannen voor topsport- en breedtesportambitie is niets mis. Bevorderen van het sportklimaat, een structurele plaats in de top tien, talentontwikkelingsprogramma’s, bouw van accommodaties, organisatie van grootschalige evenementen als het WK voetbal in de aanloopfase. Van een dergelijke benadering profiteert de sport altijd, ook als Nederland de Olympische Spelen niet organiseert.

Het probleem zit in de andere ambities. De samenleving moet beter worden van de Olympische Spelen, maar het Olympisch Plan 2028 is niet ambitieus genoeg en ook niet onderscheidend ten opzichte van de andere kandidaten die gaan komen. Erica Terpstra spreekt van een ‘droom die werkelijkheid kan worden’. En: ‘Als we samen de schouders eronder zetten zijn we als klein land tot veel in staat’. Ook: ‘Een saamhorig en enthousiast Nederland is in staat de Olympische Spelen te ontvangen’. Zo maar wat citaten uit het Olympisch Plan 2028. Als ik het plan in twee woorden moet samenvatten is het ‘Oranje boven’.

Al deze argumenten en peptalk zijn voor binnenlands gebruik. Het lijkt erop dat niemand zich heeft afgevraagd wat er nodig is om het buitenland en het IOC ervan te overtuigen dat de Olympische Spelen in 2028 aan Nederland moeten worden toegewezen. In het Olympisch Plan 2028 en het bijbehorende expertrapport vind je in elk geval geen antwoord.

Volgens de eisen van het IOC moeten de Spelen duurzaam, energiezuinig en milieuvriendelijk worden georganiseerd. Het is voorspelbaar dat bij de komende selecties van olympische steden duurzaamheid een steeds grotere rol gaat spelen. Dat is ook onontkoombaar, omdat er, zoals Thomas Friedman in Hot, flat and crowded zegt, in 2050 72 miljard Amerikanen op deze wereld rondlopen. Hij bedoelt daarmee dat de 9,5 miljard mensen uit 2050 door de stijgende welvaart net zoveel energie en grondstoffen zullen gebruiken als 72 miljard Amerikanen op het welvaartsniveau van 2009. Dat kan de aarde niet aan en tegelijk kun je de burgers in al die opkomende landen hun recht op welvaart en economische ontwikkeling niet ontzeggen. Dus zit er maar een ding op: duurzaam opgewekte energie en volledig hergebruik van grondstoffen materialen, volgens het ‘cradle to cradle’-principe.

In het Olympisch Plan 2028 en het expertrapport wordt wel ingegaan op de noodzaak van duurzaamheid. Duurzaamheid wordt zelfs hét thema voor de komende vijftig jaar genoemd. Termen als ‘energieneutrale gebouwen’ en ‘materiaal-efficiëntie’, ze komen allemaal in het rapport voor. Maar als het om ambities gaat, blijft het uiteindelijk bij een vrijblijvende uitspraak: ‘De sport zal in al haar geledingen het duurzaamheidsprincipe gaan uitdragen’

De lat moet hoger. Nederland moet nu uitspreken klimaatneutrale Spelen te organiseren in een klimaatneutraal land. Nederland moet in 2028 klimaat- en energieneutraal willen zijn, met de Spelen als speerpunt. Dat is ambitieus, nodig en onderscheidend. Een sporttoernooi organiseren kan intussen de halve wereld, ook als het een toernooi van de omvang van de Olympische Spelen betreft. Maar Spelen organiseren in een duurzaam en klimaatneutraal land, dat is wat anders. Dat vereist geen ‘Oranje boven’ maar een ‘Man op de maan’ - aanpak.

In 1962 hield president John F. Kennedy in Houston een toespraak, waarin hij beloofde voor het einde van het decennium een maan op de maan te zetten, als speerpunt van een alomvattende nationale inspanning om Amerika weer leidend te maken in wetenschap, technologie (en de koude oorlog). Een Man op de Maan als een concreet en aansprekend speerpunt van een alomvattend nationaal plan, daar ging het Kennedy om. Hij wist niet of het kon, maar het effect was enthousiasme in het land en bundeling van krachten. Amerika zou bewijzen dat het kon. En het lukte, zelfs ruim binnen de beloofde termijn.

Nederland moet van de Olympische Spelen 2028 een ‘Man op de maan’-project maken met volledig duurzaam opgewekte energie en volledig te recyclen grondstoffen. We weten niet of het kan, maar het zou ons sieren als we de uitdaging aangaan. Als Nederland uitspreekt in 2028 klimaatneutraal te zijn en als speerpunt de Olympische Spelen klimaatneutraal zal organiseren, dan geeft dat focus aan de onderzoeksinspanningen om de wereld duurzamer te maken. En de opbrengsten zijn enorm, ook als Nederland de Spelen niet zou krijgen.

De kans om de Olympische Spelen te krijgen wordt groter en de lat voor concurrenten wordt hoog gelegd als Nederland die ambitie nu uitspreekt. Dat eist wel dat we een nationaal project van de Olympische Spelen maken. De regering moet de houding van supporter afschudden en, buiten de sportactiviteiten die je bij NOC*NSF moet laten, de regie in handen nemen. En daar moet nu mee begonnen worden, want klimaatneutrale spelen in een klimaatneutraal land is een alomvattend en langdurig project. Als je daar in 2016 mee begint, ben je te laat.

En dat zou jammer zijn, omdat ik het de dan 85-jarige Erica Terpstra zo zou gunnen om in 2028 bij de opening van de Olympische Spelen als eregast naast koning Willem der Nederlanden en IOC-voorzitter Li Ning te zitten.

Sjak Rutten werkt als adviseur/projectleider bij Sardes, een adviesbureau dat vooral actief is op de terreinen onderwijs, welzijn en jeugdbeleid. Voor reacties: sjak.rutten@ziggo.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst