Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Open Podium-Item

Preventief investeren in gezondheid kost een schijntje 16 februari 2021

door: Jeroen Weijermars

Als ik vorig jaar rond deze tijd had gemeld dat de overheid ons een instructie zou geven wat je wel en niet kan doen tijdens echt winterweer dan was ik waarschijnlijk weggehoond. Inmiddels is dat gebeurd. Als ik gemeld had dat de Elfstedentocht onderdeel zou worden van verkiezingsretoriek zou er waarschijnlijk worden gelachen. Inmiddels weten we beter. Maar zoals sportmarketeer Chris Woerts op Twitter al optekende: 'Als de politiek de sport nodig heeft staat het vooraan zonder kennis van zaken. Zie @11stvereniging-discussie. Maar als de sport de politiek nodig geeft kan het vaak achterin de rij aansluiten!' 

Op het moment dat dit ‘stukkie’ gepubliceerd wordt is het precies over één maand en één dag dat er landelijke Tweede Kamerverkiezingen zijn. Dat werpt de vraag op: 'Op welke partij ga je stemmen?' Als professional werkzaam in de sport of liefhebber van de sport en betrokken Nederlander die zijn democratisch recht niet wil verkwanselen is dat niet eenvoudig te beantwoorden. 

OpenPodiumJW-fc-1Sinds een paar jaar kunnen kiezers zich laten gidsen door verschillende online stemhulpen die hen de weg wijzen door het partijenlandschap. Dat is best handig omdat het geëngageerde electoraat anders 37 verkiezingsprogramma’s moeten doorakkeren. Zoveel partijen doen er mee aan het versnipperde politieke bestel in Nederland.

Visie op sport ontbreekt...
Net als bij lokale partijen en de lokale verkiezingen verwacht ik van landelijke partijen een visie op sport. Landelijk gezien. En als die visie er is, dan is dat als vanzelfsprekend terug te vinden in de stemwijzers, kieswijzers en andere politiek gidsende software. Niets blijkt minder waar. Bij geen van deze heb ik een stelling over sport kunnen ontdekken. Sport blijft een bijzaak en een onontgonnen gebied in de Haagse kaasstolp. 

Natuurlijk, er zijn enige voorvechters van sport in de Tweede Kamer te vinden maar op een populatie van 150 is het met twee zichtbare volksvertegenwoordigers op dit dossier wel marginaal. De onvermoeibare Rudmer Heerema (VVD) zet zich al jaren in op deze portefeuille en de laatste vier jaar was ook Antje Diertens (D66) behoorlijk zichtbaar. Helaas stopt laatstgenoemde er na de verkiezingen en een termijn van vier jaar mee. En daarmee verdwijnt sport verder uit het blikveld van de volksvertegenwoordiging. Er zijn natuurlijk de Nederlandse Sportraad, alsook NOC*NSF die zich niet alleen lobbyend inzetten om sport hoger op de agenda te krijgen. Maar echte persoonlijke betrokkenheid van Tweede Kamerleden helpt altijd meer. En juist daar lijkt het aan te ontbreken. 

"Ineens werden argumenten als traditie en cultuur en 'het is zo lang geleden' opgevoerd"

Elfstedentocht
Tenzij - zo blijkt nu - er stemmen te winnen zijn of een positief sentiment valt te realiseren, dan is het speelveld anders. Zie wat er vorige week gebeurde rondom de Elfstedentocht. Na een jaar van bijna algehele onthouding op het gebied van sportevenementen en een jaar lang sporten in achter beleidsbureaus bedachte bubbels deed het zakken van het kwik de Elfstedenkoorts stijgen. Ineens werden argumenten als traditie en cultuur en 'het is zo lang geleden' opgevoerd om een lans te breken voor het doorgaan van een Elfstedentocht en een groots evenement in corona-tijd te rechtvaardigen. Niet alleen door the usual suspects, ook onze minister-president en D66-voorman Jetten alsook Groen Links-leider Klaver wilde het op zijn minst onderzoeken en bij voorkeur alvast toezeggen dat zij achter een eventuele start zouden staan. Maar om met de voorzitter van de Elfstedenvereniging te spreken: '…terwijl er een avondklok is en alle winkels vrijwel gesloten zijn, zou de Elfstedentocht wél kunnen. Dat is toch raar?'

OpenPodiumJW-fc-2Het lijkt erop dat zoiets groots als de ‘tocht der tochten’ in combinatie met de aanstormende verkiezingen gezien werd als een mooie combi om in een positief daglicht komen te staan bij de kiezer. Dat zie en hoor je wel vaker. Als er een succes valt te vieren zijn politieke leiders er als de kippen bij. Als de sport zijn bijdragen aan de maatschappij levert. Vaak vrijwillig en dus onbezoldigd is het zoeken naar de politici die zich hard maken voor meer budget. Dan vallen er vrijwel direct termen als kostenneutraal en wat levert het op?

Corpulente vijftigplussers...
Juist in deze tijd is dat paradoxaal. We bestrijden met elkaar - we doen het samen - een virus dat het voornamelijk gemunt lijkt te hebben op kwetsbaren en ouderen maar ook op corpulente vijftigplussers. Ja, er zijn achter de komma uitzonderingen op de grootste gemene deler maar check de dashboards voor reële en confronterende getallen. Voor hen die getroffen zijn, direct of indirect, maakt dat het niet minder erg. Ook wil ik hier niet ook maar iets van 'eigen schuld dikke bult' tegenover stellen. Feit is wel dat de pandemie die de gehele maatschappij in de greep heeft minder grip zou hebben als we als gehele bevolking wat gezonder zouden zijn. 

"Het is een inmiddels breed gedragen observatie dat met een gezondere, minder dikke bevolking, een pandemie als waar wij nu inzitten minder (gezondheids)schade zou berokkenen"

Neuropsycholoog Erik Scherder en cardioloog Leonard Hofstra pleiten al jaren dat meer bewegen goed is en dat wijzelf daar van bewust moeten zijn en er wat aan kunnen doen. Tegelijkertijd kan de overheid met interventies ons daartoe - letterlijk en figuurlijk - bewegen. En dat de overheid in staat is tot radicale interventies weten we sinds maart 2020…

OpenPodiumJW-fc-3Het is een inmiddels breed gedragen observatie dat met een gezondere, minder dikke bevolking, een pandemie als waar wij nu inzitten minder (gezondheids)schade zou berokkenen. Dan het paradoxale. Er is inmiddels zo’n 75-90 miljard euro (afhankelijk van welk telraam gebruikt wordt) uitgegeven aan de covid-maatregelen. Dat is – uitgaande van de laagste uitgifteraming – 75.000 euro per geregistreerde besmetting en ca. 5.000.000 euro per covid-sterfgeval. Aan de ene kant is het vreselijk om dit in geld uit te drukken, tegelijkertijd is het niet nieuw. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde schreef er al in 2013 over en in de huidige crisis vind je er in de reguliere media ook wel het een en ander over terug. De facto mag een extra levensjaar zo’n 80.000 euro kosten vanuit medisch perspectief. Als het om een naasten gaat is het natuurlijk allemaal bullshit en wil je dit principe - logisch - nooit onder ogen zien en dat er oneindig levensreddend geïnvesteerd wordt in jouw familielid of vriend. Dit is de harde cijfermatige realiteit. Nog eentje om over na te denken. Inmiddels heeft het RIVM becijferd dat er 50.000 gezonde levensjaren verloren zijn gegaan. Dat is in geld uitgedrukt 4 miljard euro. 

"Preventief met elkaar zorgen voor een langer en gezonder leven. Daar kan niemand tegen zijn"

Preventie
Het bedrag van 80.000 euro per levensjaar dat hier genoemd wordt, wordt vooral curatief (genezend) geïnvesteerd. Maar wat nu als we aan de vóórkant aan de knoppen gaan draaien... Uit diverse onderzoeken blijkt dat bij voldoende beweging er een langere levensverwachting is en gezondere levensjaren bovendien. Preventief met elkaar zorgen voor een langer en gezonder leven. Daar kan niemand tegen zijn. Toch wordt er in de politieke arena nauwelijks aandacht voor gevraagd. Het is geen topic. Bovendien is het een investering die pas jaren later rendeert en nu dus geen politiek gewin, en dus geen zetels, bij welke komende verkiezingen dan ook oplevert. 

En er zullen lezers zijn die mij 'rupsje nooit genoeg' vinden. Immers, er is best wel wat gebeurd de afgelopen jaren. Denk onder meer aan de uitvloeisels van het sportakkoord. Significant meer geld bleef echter achterwege. Terwijl dit nu juist een echt renderende investering in de toekomst zou zijn. 

Eenvoudig rekensommetje
OpenPodiumJW-fc-4Als we nu eens die 80.000 euro die curatief besteed wordt per gewonnen levensjaar als vertrekpunt nemen. We weten dat deze 80.000 euro niet voor iedere Nederlander wordt uitgetrokken. Dus laten we downsizen naar 25% van dit bedrag. Dat brengt het naar 20.000 euro en dát bedrag investeren we gemiddeld voor iedere Nederlander preventief. Niet in één keer maar over 50 jaar uitgesmeerd. Dat zorgt voor een pot van 20.000 euro * 17 miljoen = 340 miljard euro. Dit bedrag delen door 50 jaar levert een investeringspotentieel op van 6,8 miljard per jaar. En daarmee investeren we nog geen tien procent van de kosten die we nu aan de volgende generatie doorbelasten voor de bestrijding van de huidige covid-crisis.

Het advies van de Nederlandse Sportraad om van sport een publieke voorziening te maken gecombineerd met de niet aflatende ambitie van Loek Jorritsma om dit in een sportwet vast te leggen en de keiharde confrontatie met de gevolgen van bewegingsarmoede zorgt voor een perfect storm voor de sport. En laat die perfect storm er niet een zijn waarvan de golven over ons heen slaan en ons doet verzuipen maar juist een waar we op kunnen wave surfen. Bij voorkeur zonder instructies van de overheid zoals ons momenteel overkomt tijdens winterse weken. 

Jeroen Weijermars is met Zjerom ondernemer in sportmanagement en sportmarketing. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de opleiding Sportkunde van de Haagse Hogeschool en geeft hij daar les op het gebied van sportmanagement, -marketing en -beleid. In zijn vrije tijd is hij vervult hij ruim 35 jaar verschillende bestuursfuncties waaronder 8 jaar lid van het bondsbestuur van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). In 2014 behaalde hij zijn MBA Sportmanagement bij het Wagner Instituut te Groningen. Voor meer informatie: jeroen.weijermars@zjerom.nl, Twitter, LinkedIn, of www.zjerom.nl

« terug

Reacties: 3

Maurice Leeser
16-02-2021

Beste Jeroen,

dank voor jouw artikel, couldn't agree more! Wat betreft 'geen politiek gewin, en dus geen zetels, bij welke komende verkiezingen dan ook oplevert'....NLBeter gaat er alsnog voor (naast andere onderwerpen), zie ook https://nlbeter.nl/gezondheidszorg/ in het algemeen en preventieplan bewegingarmoede in het bijzonder. Laten we gezond leven tot norm maken, preventie hoog op de politiek agenda en optimaal de kracht van sport en bewgeen benutten! Gezond leven is tenslotte teamsport.

Maurice

Jacqueline Kronenburg
16-02-2021

Voor iedereen die zich wil verdiepen in de aandacht voor sport en bewegen en gezonde leefstijl in de verkiezingsprogramma's: bespaar je de tocht langs alle websites van politieke partijen en ga direct naar onze www.stemwijzersportenbewegen.nl van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Daar vind je aan de hand van thema's van het Nationaal Sportakkoord, plus aanverwante domeinen zoals preventie en gezondheid, alle informatie interactief beschikbaar. Toelichting op de trends vind je in het artikel op Allesoversport dat via dezelfde link bereikbaar is.

Huub Stammes
17-02-2021

Jeroen,

Hieronder een interview met Michael Rutgers directeur van Longfonds met zijn brede visie over preventie in plaats van curatie. Wat mij betreft volgen wij Michael Rutgers zijn visie massaal op en ondersteunen hem met daden. Met alle respect naar Maurice zijn club, maar het gaat om de grote politieke partijen die de systeemwending moeten willen maken met elkaar in de nieuw te vormen coalitie. Uit divers onderzoek blijkt dat investering van een € 1,- in preventie minimaal factor 2 oplevert in besparing van curatiekosten. Carl Verheijen predict dit vanuit zijn praktijk ook al jaren met bewijsvoering. Ook wij bij de JBN met het programma Zeker Bewegen voor ouderen zien vergelijkbare cijfers. Dus een investering van 1 miljard in preventie levert 2 miljard besparing op in curatie. Over een periode van bv 10 jaar kan dit een kwart van de begroting van VWS besparen en we hebben ook nog eens een veel gezondere bevolking. Dat is ook wat de Nationale SPortraad wil. En niet alleen die. Ook de politiek wenst al jaren kostenbeheersing van de zorg. Het is afhankelijk hoeveel miljard wij in preventie willen investeren. Voorbeelden genoeg zoals Michael Rutgers schrijft. Het is nu het politieke lef en wil om de systeemwendung te maken.  

Huub Stammes

De Purpose van zorg

Michael Rutgers, sinds 2006 directeur van het Longfonds, is recent door De Dikke Blauwe uitgeroepen tot de invloedrijkste speler in de Nederlandse filantropie 2020-2021. Wij gingen met hem in gesprek over purpose in de zorg. Want wat is dat, de purpose van zorg? En wat komt daar nu van terecht? Wat zijn de grootste uitdagingen in de zorg? En – niet onbelangrijk – waar moet de zorg naartoe bewegen?  


Invloedrijkste speler in de Nederlandse filantropie 2020-2021 "vanwege zijn rol als verbinder, vernieuwer en aanjager in de wereld van goede doelen". Een recent voorbeeld van zijn rol als aanjager van vernieuwing en verbinding is coronalongplein.nl

Wat is volgens jou de purpose van zorg? 

De purpose die ik voorsta is om zo gezond mogelijk te blijven. De zorg is er om de best mogelijke uitkomst te bereiken voor mensen: het voorkomen van ziekte en het beter maken van zieke mensen. Vanuit het belang van de burger zou vooral ingezet moeten worden op preventie, op het voorkómen van ziekte. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. De zorg is vaak gericht op het redden van mensen als “brandende huizen”, maar we weigeren de brandmelder te installeren. 
 

Waarom is het zo moeilijk om die brandmelder te installeren? 

De zorg lijkt soms wel een soort melkfabriek waarin je wordt binnengerold als patiënt. Je geeft je melk af  als een koe omdat er omzet uit je gehaald wordt. En vervolgens moet je er zo snel mogelijk uit om ruimte te maken voor de volgende koe. De purpose van een ziekenhuis is natuurlijk om ons beter te maken, maar het onderliggende systeem draait om geld. Ik vind de zorg daarom een tamelijk cynische sector: we maken er als burgers veel gebruik van, maar veel dingen die we nu doen in de zorg zouden we niet hóeven doen als we puur uit zouden gaan van het belang en dus de gezondheid (in plaats van de ziekte) van de burger.  


Het onderliggende probleem is dus de manier waarop de financiering van zorg is ingericht? 

Door beslissingen in de zorg te veel te baseren op kosten en opbrengsten geven we onze burgers niet de optimale zorg. Waarom halen orthopeden nog menisci operatief weg terwijl dat volgens de richtlijnen niet het meest effectief is? Omdat ze er geld aan verdienen. Waarom zijn er zo weinig dokters die er echt op aandringen bij patiënten om te stoppen met roken? Omdat de zorg vooral gericht is op het bestrijden van de schadelijke gevolgen van gedrag, want daar wordt voor betaald. Ziekenhuizen zelf zitten in de klem bij de banken: door financiële verplichtingen aan te gaan met banken moeten ze wel omzet genereren. Ook  zorgverzekeraars hebben weinig grip op de zaak: zij zijn er voor het beperken van financiële risico’s van de burger en van het systeem.   


Er is zo te horen veel mis met de zorg… 

Je zou bijna denken dat ik niets goed vind, maar dat is ook weer niet zo. De curatieve zorg is van goede kwaliteit, er zijn beperkte wachtlijsten en we hebben moderne ziekenhuizen. Maar veel interessanter en relevanter zijn mooie innovatieve initiatieven zoals Vitaal Vechtdal, waar echt verschil gemaakt wordt voor gezondheid. Daar moeten we van leren om het ook in andere regio’s toe te passen. Dus ja, ik ben hier en daar cynisch, maar ik zeg niet dat het onmogelijk is om ziekte te voorkomen. We moeten de krachten bundelen en van preventie gezamenlijk onze topprioriteit van maken. 


Als je naar de toekomst kijkt, welke oplossingen zie jij dan om de purpose van zorg wél te bereiken? 


Denklijn 1: leg verbinding met het sociale domein 

Veel medische problemen hebben een sociale oorsprong, zoals armoede en prijsbeleid. Ongezonde producten zijn het goedkoopst, dus we moeten nadenken over het invoeren van een suikertaks, een vettaks en een zouttaks. In het buitenland zijn er al veel goede voorbeelden te vinden. In IJsland is beleid gevoerd om over het hele land opblaasbare sportplekken te creëren. Iedereen sport daar vanaf jonge leeftijd, daarom is het voetbalteam ook zo goed. Twintig jaar geleden waren IJslandse jongeren de grootste drugsgebruikers en drinkers van Europa, nu is dat totaal veranderd. In Engeland is een suikertaks ingevoerd, dat werkt fantastisch. Dus het kan echt, met goed beleid.  


Denklijn 2: richt je specifiek op risicogroepen 

Er moet meer aandacht komen voor het voorkomen van ziekte bij risicogroepen: ouderen, mensen met overgewicht, mensen die roken. Er bestaat al een gezondheidscheck van Niped, maar dokters mogen dat niet aanbieden als de patiënt er niet om vraagt. De verzekeraar vergoedt het anders niet. Dat is raar, als je een instrument hebt dat goed werkt. We zien bij de COPD-risicotest dat het werkt: je stelt een aantal vragen en je kan iemand vroeg in het ziekteproces naar een zorgverlener toesturen die begeleiding geeft om erger te voorkomen. Dat moet je institutionaliseren. Of breid de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) die nu wordt ingezet bij obesitas meteen uit naar andere leefstijl-gerelateerde ziektegebieden gebieden. De instrumenten zijn er, de wil nog niet. Ik denk dat er veel te bereiken is op dat terrein. 


Denklijn 3: geen ziekenhuizen maar gezondheidshuizen 

We moeten het ziekenhuis ombouwen naar een gezondheidshuis: een plek waar je geholpen wordt om gezond te blijven, specifiek gericht op de risicogroepen. Als het mis gaat word je alsnog verwezen naar “de werkplaats” om je op te lappen. Vanuit de werkplaats worden patiënten overgeplaatst naar herstel- of zorghotels, waar je de patiënt kan monitoren. Het ziekenhuis is eigenlijk een slecht hotel: je krijgt slecht eten, je slaapt nog te vaak met andere mensen op één zaal in een slecht bed, je pikt er makkelijk een andere ziekte op... Het ziekenhuis is vooral ingericht vanuit de functie van de zorgverlener, te weinig vanuit de burger of patiënt.  


Denklijn 4: financier preventie regionaal 

Richt regionale vereveningsfondsen op vanuit de premiemiddelen van zorgverzekeraars en bijdragen van lokale bedrijven en gemeenten om preventie in te richten. Met een regiogerichte aanpak ligt de financiële prikkel alweer anders. Het gaat mij erom dat verzekeraars, gemeenten en bedrijven samen moeten kunnen werken om goede preventie op de hele bevolking los te laten, niet alleen op de eigen klanten. Dat mogen verzekeraars nu nog niet doen, daar mogen ze premiemiddelen niet voor gebruiken. Dus er moet eerst een wettelijke  basis komen om dit te mogen doen. 


Purpose viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. Welk advies wil jij meegeven voor de komende tien jaar? 

Think big and start small. Wat is jullie ‘big hairy audacious goal’? Toen ik begon bij het Longfonds heb ik iedereen gevraagd: aan welk sociaal of medisch onrecht erger jij je nu echt en wat zou je met deze organisatie nou echt willen aanpakken?? Vanuit een grote visie kunnen jullie echt verschil maken. Helemaal omdat jullie acteren op het snijvlak van het sociale en zorgdomein. Jullie komen dicht bij de mensen waar het om gaat. Social enterprise is een heel effectief model, waarin je business kan combineren met sociale doelen. 


 

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst