Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Open Podium-Item

10 megatrends die van belang zijn voor de sport 21 mei 2019

door: Arno Hermans

Terwijl sportbonden zich krampachtig vasthouden aan bestaande structuren, verandert de wereld om hen heen. Om de toekomst van de sport te begrijpen, moeten we inspelen op de trends die passen bij onze behoeften. Deze zogenaamde megatrends zijn sterke krachten die onze wereld ingrijpend veranderen in een periode van 10 tot 30 jaar. Een megatrend heeft niets te maken met de grootte van de trend, maar met de sporen die ze nalaten in de maatschappij. Deze sporen zorgen voor een enorme uitdaging voor de sport. Welke sporten bestaan over 20 jaar nog? En welke nieuwe sporten kennen we over 20 jaar? En hoe belangrijk vinden we het competitieve element nog? Sport is slechts een middel om een maatschappij in beweging te krijgen. 


Tien megatrends

Trend 1: conservering – verlangen naar het verleden
Hoe sneller de wereld verandert en hoe complexer de leefomgeving van mensen wordt, hoe groter ook het verlangen naar overzichtelijkheid, naar herkenbaarheid, kleinschaligheid en naar de eenvoud van vroeger. De megatrend 'conservering' staat voor het verlangen naar vroeger, voor het behouden van dingen die waardevol zijn en voor het vasthouden aan het bekende. Het gaat om de puurheid van de sport. De normen en waarden in het rugby zijn hier een voorbeeld van. Mogelijk dat dit de jaarlijkse ledengroei van de Nederlandse Rugbybond verklaart.

XL18OpenPodiumAH-1Trend 2: dematerialisering – opkomst van het ontastbare
Onze economie kenmerkt zich door een verschuiving van hardware naar software, van kwantiteit naar kwaliteit, van materieel naar immaterieel. In een maatschappij waar alles altijd en overal te koop is, zijn niet producten maar ervaringen en belevenissen schaars. Eentonige sporten zoals schaatsen en zwemmen moeten ons weer verrassen

In de sport kennen we sinds een aantal jaren de Formule E, de milieuvriendelijke versie van de populaire Formule 1

Trend 3: ecologisering – toestand van de aarde
De manier waarop we leven en willen leven heeft veel invloed op het milieu. In de laatste decennia wordt duidelijk dat de ruimte voor (milieu-onvriendelijke) menselijke activiteiten begrensd is. Het zorgt ervoor dat de consument steeds 'milieubewuster' wordt. In de sport kennen we sinds een aantal jaren de Formule E, de milieuvriendelijke versie van de populaire Formule 1. Ook een grote frustratie zijn de lege bidons uit het wielerpeloton. 

XL18OpenPodiumAH-2Trend 4: feminisering – invloed van emotie
Waarden als zorg en aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid, veranderen de maatschappij. Waar verharding de norm is, zijn binnenshuis en onderhuids zachte waarden belangrijk. De enige manier om de verharding te bestrijden is door welzijn voor welvaart te plaatsen en kwaliteit voor kwantiteit.

Veel coaches schenken aandacht aan de mens achter de atleet. Achter de schermen hebben bijvoorbeeld de wekelijkse yogasessies ook hun intrede gedaan in het betaald voetbal.

Binnen de sport zal de menselijke schaal worden onderkend, diversiteit worden nagestreefd en aandacht zijn voor sociaal-culturele aspecten

Trend 5: humanisering – vertrouwen in de mensheid
De gebeurtenissen van de afgelopen tijd maken duidelijk dat humanisering één van de overheersende bewegingen van het komende decennium zal zijn. Er wordt meer aandacht geschonken aan lokale verschillen en kleinschaligheid, voor groepsverbanden en culturele diversiteit, kortom: voor de menselijke schaal. 

Binnen de sport zal de menselijke schaal worden onderkend, diversiteit worden nagestreefd en aandacht zijn voor sociaal-culturele aspecten. Illustrerend voor deze trend is de reclame van Pickwick: 

Trend 6: regionalisering – grenzen van cultuur
Rond de eeuwwisseling kwam onze maatschappij tot een nieuw inzicht, globalisering zou slechts leiden tot schaalvergroting en uniformisering, Amerikanisering en commercialisering. De tekenen van een tegentrend, regionalisering, zijn zichtbaar. Niet het mondiale maar het nationale, het regionale en het lokale staan voorop. De sport wordt steeds vaker lokaal opgezet. 

In Breda heeft een aantal recreatieve teams een volledig eigen volleybalcompetitie opgericht buiten de Nevobo om. Niet alleen financieel is deze opzet aantrekkelijker voor de teams, ook de reisafstanden zijn beperkter. 

Overal waar veel mensen zijn, staat veiligheid als eerste en als laatste op de agenda

Trend 7: risicobeheersing – gevoel van veiligheid en controle
Eigenlijk is er maar weinig waar we ons zorgen over hoeven te maken. Toch worden we meer dan ooit geconfronteerd met risico's waar we geen invloed op uit kunnen oefenen. Overal waar veel mensen zijn, staat veiligheid als eerste en als laatste op de agenda. Hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe onduidelijker het wordt wat veilig is en wat niet, wat gezond is en wat niet, wat risicovol is en wat niet. 

Sporters gaan steeds bewuster om met hun lichaam. In Amerika is beschermende uitrusting momenteel de grootste groeimarkt in de retail. Een ander aandachtspunt is de omgang met sportdata. Wie is eigenaar van de data en hoe gaan we ermee om?

Trend 8: socialisering – terugkeer van de gemeenschap
Het ziet ernaar uit dat het tijdperk van de individualisering ten einde loopt. Het gaat erom hoe we mensen bij elkaar kunnen brengen. Het is een flexibele vorm van socialisering waarbij iedereen op zijn of haar eigen manier een bijdrage aan de groep/gemeenschap levert. 

XL18OpenPodiumAH-3Het in hun kracht zetten van vrijwilligers maakt een club sterker wanneer zij een onderdeel vormen van een groter geheel. Het aanbieden van sport is niet genoeg, sport is slechts een middel. De theorie van de Golden Circle van Simon Sinek is een handige tool om tot nieuwe inzichten te komen.

Trend 9: technolisering – voortschrijdende invloed van de techniek
Als er één megatrend is die ons bezighoudt, dan is het wel de voortschrijdende invloed van de techniek. We ontkomen er niet meer aan. Het is verweven in onze maatschappij.
In de sport worden tien technologietrends onderscheiden:

  1. Artificial Intelligence
  2. Additive Manufacturing
  3. Augmented Reality
  4. Blockchain
  5. Digital Mobile
  6. Integrated Tech
  7. Internet of Things
  8. New Materials
  9. Quantified Self
  10. Virtual Reality
Het lopen van de marathon op latere leeftijd is ineens haalbaar. Walking football verwerft een steeds groter podium. Ouderen hebben de toekomst

Trend 10: veroudering – eeuwige jeugd
Het beeld van de afhankelijke en hulpbehoevende oudere maakt plaats voor dat van de zelfstandige senior. Doordat mensen steeds ouder worden, genieten zij na hun werkzame leven van hun vrije tijd. Het wordt ook wel de tweede jeugd genoemd. Het lopen van de marathon op latere leeftijd is ineens haalbaar. Walking football verwerft een steeds groter podium. Ouderen hebben de toekomst. 

De vraag is hoe de sport inspeelt op deze tien megatrends. Niet alleen de teams, clubs, bonden en overheden blijven sport aanbieden. Inmiddels heeft het bedrijfsleven ook hun weg gevonden in de sport- en vitaliteitsmarkt. De sport gaat veranderen, hoe dan ook. Zie het als een kans, niet als een bedreiging. 

Arno Hermans begon in 2015 samen met een aantal andere ondernemers Sport eXperience, een bedrijf dat start-ups in de sport helpt bij hun commerciële ontwikkeling met een uniek dienstenpakket. Voor Sport Knowhow XL schrijft hij op regelmatige basis op prikkelende wijze vanuit het internationale innovatieperspectief over de toekomst van de sport. Niet alleen nieuwe producten en diensten passeren de revue. Ook laat hij zijn licht schijnen over het sportbeleid en ontwikkelingen daarin. Voor meer informatie: arno@sportexperience.org. Zie ook www.sportexperience.org.

« terug

Reacties: 4

Jurryt van de Vooren
21-05-2019

Grappig. Een uur geleden plaatste ik een verhaal op mijn website over de FIFA, die vandaag in 1904 werd opgericht. Alleen al door te kijken naar welk land in welk jaar lid werd van deze bond krijg je inzicht in alle megatrends sinds 1904, om hetzelfde woord maar eens te gebruiken. Ik heb het dan alleen over wereldoorlogen, opkomst en verval van wereldrijken en de dekolonisatie van landen in Azië en Afrika. Dat kan je lezen op https://sportgeschiedenis.nl/sporten/voetbal/deze-kaart-van-de-fifa-moet-iedereen-uit-zijn-hoofd-leren/

Zo'n model heb ik ook gemaakt voor de Olympische Spelen, die in feite een hartslag zijn van de wereld sinds 1896. Elke periode duurt 20 tot 25 jaar met precies vijf Spelen, ongeveer overeenkomstig wat Arno aan het begin schreef. Ik gebruikte dit model deze maand nog in een gastcollege op de UvA.

Kort samengevat:

1. 1896 - 1912: de vijf Spelen vóór WO1. Het IOC is nog zeer zwak, de deelnemers zijn vooral uit Europa, Noord-Amerika en Australië, de olympische ideologie (ringen, vuur, enz.) bestaat nog niet.

2. 1920 - 1936: de vijf Spelen van het Interbellum. In deze periode wordt dit evenement een wereldwijd veschijnsel. De olympische ideologie wordt ontwikkeld. Het IOC wordt sterker, maar de fundamentele debatten over de rol van sport in de samenleving (vrouwensport, wel of geen prestatiesport) worden buiten het IOC gevoerd.

3. 1948 - 1964: de vijf Spelen van de Koude Oorlog. Communistische landen worden lid van het IOC waarmee de Koude Oorlog onderdeel wordt van de Olympische Spelen. Landen in Afrika en Azië worden onafhankelijk en willen dat via de Olympische Spelen laten zien. Zo wordt de dekolonisatie ook een strijd binnen het IOC. 

4. 1968 - 1984: de vijf Spelen waarin het IOC wankelt. De strijd binnen het IOC wordt verlammend, zoals met de boycots van Moskou 1980 en Los Angeles 1984. Van buiten zijn ook grote bedreigingen, zoals protesten met dodelijke afloop (Mexico 1968) en terrorisme (München 1972). Montreal 1976 is het symbool geworden van financiële en organisatoriche chaos. Door de opkomst van massamedia zijn de Spelen tegelijkertijd groter dan ooit. Het is de laatste fase waarin beroepssporters worden geweerd.

5. 1988 - 2004: de vijf Spelen waarin de Olympische Spelen uitgroeien tot het huidige mega-event. Door massamedia, de toegang van beroepssporters tot het evenement en de commercie zijn de Spelen gigantisch geworden. Door het einde van de Koude Oorlog verdwijnt deze strijd uit het IOC. Door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en Joegoslavië explodeert het aantal nieuwe leden bij het IOC. Het is het hoogtepunt van de Olympische Spelen sinds 1896.

6. 2008 - 2024: de vijf Spelen van de huidge fase. In de Westerse wereld is steeds meer krititek op de Spelen als verspillend evenement. . Er is steeds minder belangstelling van gaststeden in de liberale/democatische wereld. Referenda tegen de Spelen worden altijd verloren door de olympische beweging. Het IOC probeert te veranderen, maar overtuigt daarin niet. 

We zitten dus weer in een overgansgfase naar de periode 2028 - 2044 en dat is al zichtbaar geweest bij de toekenning van de Spelen van 2028 aan Los Angeles, die afweek van de standaardprocedure. Hetzelfde geldt voor de Winterspelen van 2026 die deze zomer worden toegewezen, nota bene in het weekend dat het IOC 125 jaar bestaat. 

Daan Krijnen
21-05-2019

Interessant artikel.

Ik maak graag nog wat kritische kantekeningen. Allereerst bij Simon Sinek zou ik dit artikel toch wel willen aanbevelen: https://rengelfriet.wordpress.com/2016/05/22/het-onbewezen-sprookje-van-simon-sinek/

Daarnaast vind ik het bijzonder dat iets wat al zeker 30 jaar algemene praktijk is, namelijk onafhankelijke volleybalcompetities buiten de Nevobo om, nu als trend wordt gepresenteerd.

Tenslotte ben ik benieuwd wie of wat de tien technologietrends voor de sport nu precies heeft benoemd. Binnen andere publicaties (Gartner bijvoorbeeld) worden namelijk een veelvoud van die 10 aan technologie-trends genoemd. Waarom deze (en precies 10?) nu specifiek voor de sport belangrijk zijn ontgaat me een beetje.

Arno Hermans
21-05-2019

Dank Jurryt en Daan voor jullie reactie. Ik had dit niet verwacht. En elke toevoeging geeft nieuwe inzichten. Leuk om te lezen over FIFA en hun ontwikkelingen evenals de OS. 

Betreft Simon Sinek, het gaat meer om de denkwijze over de drijfveren van vrijwilligers. En de onafhankelijke bond is er al langere tijd, dat klopt. Het is een tastend voorbeeld hoe je meer regionaal te werk gaat. 

Ik ben onderdeel van een wereldwijde groep mensen die sport en technologie bespreken. Met deze 80 mensen hebben we een top 10 samengesteld. Uiteraard ken ik de Gartner Cycle, ook zeer waardevol. 

Huub Stammes
22-05-2019

Mooi inzicht in lopende trends. En aan Jurryt zijn lange termijn trends toevoegend: dit lijkt overeen te komen met de Kondratjev Curve.

De Kondratjev (conjunctuur)golven vormen een conjunctuurbeweging in de moderne wereldeconomie, die op de zeer lange termijn opereert: deze golven hebben een periodevan vijftig tot zestig jaar, waarin de economische ontwikkeling eerst versnelt, daarna vertraagt. Kondratieffgolven werden begin twintigste eeuw ontdekt door de Russische econoom Nikolaj Kondratjev en ongeveer gelijktijdig door diverse andere economen. Ze werden naar Kondratjev vernoemd door de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter, die Kondratjevs werk uitbouwde tot een theorie van innovatiecycli.

Lees ook eens het boek van columnist van New york Times Thomas Friedman: "thank you for being late" Hij beschrijft in 2016 drie hoofdtrends: Moore's Law (technologie); de markt (globalisering) en Mothers Nature (klimaatverandering en vermindering van biodiversiteit) en deze drie zorgen voor een acceleratie ineens. Deze acceleratie zorgt voor een transformatie van 5 sleutels: het werk, politiek, het geopolitieke krachtenveld, ethiek en gemeenschappen. Het jaar 2007 was een tipping point met impact ontwikkelingen als eerste I-Phone, start facebook, Amazon, siliconen chip versnellers, ontwikkeling sensors en zorgde voor een connecting wereld. Deze megatrend heeft continue invloed op ons dagelijkse leven. En vrij naar Darwin: wie zich het beste aanpast heeft de meeste kans om het te overleven. 

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst