Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Onderzoek toont aan: bewegende kinderen leren beter

door: Leo Aquina | 12 november 2015

“In de kleuterperiode hebben kinderen alle ruimte om te bewegen en als ze naar groep 3 gaan, staat er opeens een stoel en moeten de kinderen stilzittend leren. Eigenlijk best vreemd”, constateert Esther Hartman. De bewegingswetenschapper van de Rijksuniversiteit Groningen presenteerde begin november de uitkomsten van een driejarig onderzoek naar de effecten van bewegen in de klas op de cognitieve ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Daaruit bleek dat kinderen die met het speciaal ontwikkelde lesprogramma Fit & Vaardig bewegend taal- en rekenonderwijs kregen, spectaculair meer vooruitgang boekten dan leeftijdgenootjes die het reguliere lesprogramma volgden. Staatssecretaris Sander Dekker noemt het onderzoek ‘een aanmoediging voor scholen om daar ook mee aan de slag te gaan.’

XL38SpringenInDeKlas-Esther-HartmanEsther Hartman en haar Groningse collega’s doen al ruim tien jaar onderzoek naar de relatie tussen motoriek en cognitie. “Bij onderzoek naar kinderen met beperkingen zagen we steeds een relatie tussen motorische beperkingen en cognitieve achterstanden. Dat werd een drijfveer om ook echt onderzoek te gaan doen naar die relatie. Aanvankelijk was dat beschrijvend onderzoek, maar later kwamen daar ook interventies bij. Je gaat proberen ontwikkeling van kinderen te stimuleren.“

Evidence-based onderwijsinnovatie
Drie jaar geleden deed het Centrum voor Bewegingswetenschappen (Universitair Medisch Centrum Groningen) samen met Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit in dezelfde stad een subsidieaanvraag bij 'Onderwijs Bewijs', een subsidieprogramma van het ministerie van onderwijs dat de ontwikkeling van 'evidence-based' onderwijsinnovatie stimuleert.

“Het ging bijvoorbeeld om projecten voor het terugdringen van achterstanden in het onderwijs”, vertelt Hartman. “Uit onderzoek in de Verenigde Staten naar kinderen met overgewicht bleek dat die kinderen dankzij het bewegen ook cognitief vooruitgingen. Dat was ons uitgangspunt.” Hartman wilde specifiek op zoek naar het effect van bewegen tijdens het leren. “Er was in de literatuur al vrij veel bekend over de effecten van matig tot intensief bewegen op leerprestaties, maar of je ook beter leert als je tegelijkertijd beweegt, wisten we niet.”

"Er is een basisbeweging tijdens de les - bijvoorbeeld joggen op de plaats - en er zijn specifieke bewegingen waarbij leerlingen opgaves met bewegingen beantwoorden"

Fit & Vaardig
De Groningse onderzoekers ontwikkelden daartoe het lesprogramma Fit & Vaardig. Hartman: “Daarbij krijgen de kinderen taal- en rekenonderwijs aangeboden terwijl ze bewegen. Er is een basisbeweging tijdens de les - bijvoorbeeld joggen op de plaats - en er zijn specifieke bewegingen waarbij leerlingen opgaves met bewegingen beantwoorden. Als de uitkomst van een som op het bord vier is, moeten zij bijvoorbeeld vier keer uitstappen om het antwoord te geven. De aangeboden stof is vooral herhalings- en automatiseringsstof: tafels, hoofdrekenen, spellen. De lessen bestaan fysiek en cognitief uit een warming-up een kern en een intensieve afsluiting.” Het onderzoek wordt uitgevoerd door promovendi Marijke Mullender-Wijnsma (onderwijskundige) en Marck de Greeff (bewegingswetenschapper).

Fit & Vaardig werd op twaalf scholen ingezet. Het eerste jaar werden de lessen verzorgd door docenten die speciaal daarvoor waren opgeleid vanuit de onderzoeksgroep, maar in de daaropvolgende twee jaar gebeurde het gewoon door de eigen groepsleerkracht. “Om goed onderzoek te kunnen doen moesten we zorgen dat de condities overal hetzelfde waren en dat de lessen overal op dezelfde manier werden gegeven. Toen dat na het eerste jaar overal goed op de rails stond, kon het worden overgenomen door de groepsleerkrachten”, vertelt Hartman.

XL38SpringenInDeKlas-2

"Het programma werd klassikaal aangeboden. Daarbij hadden we klassen waarin we Fit & Vaardig aanboden en controleklassen waar dat niet het geval was"

Vijf maanden winst
Hoewel het programma was gericht op het verbeteren van de leerprestaties van achterstandsleerlingen, kwamen de onderzoekers erachter dat bewegen tijdens het leren een positief effect heeft op alle leerlingen. “We deden het onderzoek op reguliere scholen en we konden de achterstandsleerlingen niet apart in een klas zetten. Het programma werd klassikaal aangeboden. Daarbij hadden we klassen waarin we Fit & Vaardig aanboden en controleklassen waar dat niet het geval was. Vervolgens hebben we apart gekeken naar de verschillende leerlingen ten opzichte van ander leerlingen in de klas.” Alle bewegende leerlingen bleken uiteindelijk over een leerperiode van twee jaar in taal- en rekenonderwijs een leerwinst te hebben van vijf maanden ten opzicht van de controlegroep.

Hartman kreeg veel reacties op haar bevindingen: “We zijn overspoeld met reacties van mensen die dit in de praktijk herkennen. Veel leraren zeggen ook dat zij dergelijke dingen al in de lessen verwerken omdat ze zien dat het effect heeft.” Met zoveel enthousiaste reacties en een positieve staatssecretaris kan een landelijke introductie niet lang op zich laten wachten. Wanneer komt Fit & Vaardig als lesmethode landelijk beschikbaar? Hartman:

“Wij moeten de methode nu door ontwikkelen voor de praktijk. Op dit moment hebben we lessen ontwikkeld voor groep 4-5-6-7. Daar moeten we nog lessen voor groep 3 en 8 aan toevoegen en we willen ook nog goed kijken naar de overgang van de kleuterperiode naar groep 3. Bovendien moeten we nog goede instructies en trainingen ontwikkelen om de leraren vertrouwd te maken met de lesmethode.” Hoe lang dit proces in beslag neemt, weet Hartman niet precies. “Maar er is veel animo voor en we gaan het zeker doorontwikkelen.”

Voor meer informatie: klik hier

« terug

Reacties: 5

Piet van Loon
12-11-2015

Goed onderzoek! Het weer terugkeren van de biologische kennis dat slechts door bewegen met de spieren het neurotransmitter-metabolisme in een hogere versnelling komt, waardoor het hele neurohormononale apparaat alle orgaanstelsels, en zeker de hersenen, beter laat functioneren is een zeer goede zaak. 

De westerse bevolkingen laten een grote achteruitgang in brede gezondheid zien, omdat deze cascade van processen, zo vreselijk belangrijk voor de gezonde ontwikkelingen van het jonge lichaam, nu eenmaal door het vele, meest verkeerde zitten ernstig wordt afgeremd. Of dit nu vanaf de geboorte in draagstoeltjes, hangstoeltjes, hangwagentjes, sofa's voor de TV, kleuter en school (onderuitglij-)stoeltjes, die de rug en het middenrif verhinderen het goede te doen, of de lelijke houdingen bij gamen en App'en etc. is, het effect is altijd gelijk. En stapelt zich. De vorm (houding) en de functie (beweeggemak) van het steun-en bewegingsapparaat vormen de sleutelbegrippen naar lichamelijke en geestelijke gezondheid.  Hersenen, vooral het laatst aangelegde frontale kwabsysteem, functioneren alleen dan goed, als de hele biologische groeisystematiek goed verloopt . De arts Montessori, had daar geen epidemiologisch onderzoek voor nodig, net als onze grootouders niet. Het gigantische gebrek aan spieractiviteit in de groeifase zorgt voor de inductie van veel chronische problemen, die alle als lifestyle ziekten het Bruto National product progressief aan het opeten zijn.

De zorgvuldig opgebouwde beweegsystematiek in het Onderwijs, zoals dat tot de jaren zestig functioneerde, maar ook de goede raad hoe met zuigelingen en peuters om te gaan, wordt nu weer herontdekt. En dat is een goede zaak voor de toekomst van de nu opgroeiende kinderen. 

Jesse Schreurs
12-11-2015

Ook dit onderzoek bewijst dat het onbegrijpelijk is dat het Platform onderwijs 2032 meer en beter bewegingsonderwijs niet of nauwelijks een plek geeft in zijn onderwijsvisie voor Nederland. (http://onsonderwijs2032.nl/advies/)

Staatssecretaris Dekker noemt dit onderzoek een aanmoediging voor scholen om er mee aan de slag te gaan. In mijn ogen verdient juist hij alle aanmoediging en moet ook hij aan slag.

Lucie Roobrouck
13-11-2015

Bedankt om dit onderzoek te delen. Ik denk dat er zeker meer aandacht moet komen voor beweging op school en niet alleen lichamelijke opvoeding, maar geïntegreerd in de lessen of tussendoor. Ook aandacht voor lichaamsbewustzijn, een correcte houding en stressregulatie (zoals bv. bij yoga, tai chi) lijken mij essentieel om van jongs af aan mee te krijgen.  

Het volgende boek lijkt me ook interessant (over het positieve effect van een bewegingsprogramma bij leerstoornissen): 

EERST BEWEGEN, DAN LEREN DOOR SALLY GODDARD BLYTHE 

http://leerproblemen.eu/?page_id=292 

Carla Schellart
13-11-2015

Mooi en waardevol onderzoek en het werkt 2 kanten op; bewegen kan helpen bij taal & rekenen èn in de bewegingslessen kan er aandacht zijn voor rekenen & taal! Helemaal als een 'bevoegde leerkracht' een bevoegde LO-docent is/wordt!

Jan Janssens
17-11-2015

Altijd goed om kritisch te blijven. Lees wat De Volkskrant zaterdag 14/11 schreef n.a.v. de berichtgeving rond dit onderzoek:

KLOPT DIT WEL? Berichten verspreiden zich vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Deze week: helpt springen in de klas de leerprestaties?

Door: Ronald Veldhuizen 14 november 2015, 02:00

Daar staan ze dan, de kinderen, stuiterend naast hun schoolbankjes. Tegelijk roepen ze antwoorden op rekensommen. Springen en leren, dat bijt elkaar niet. Sterker nog: uit Nederlands onderzoek in opdracht van het ministerie voor Onderwijs blijkt dat een rekenles beter beklijft, wanneer er tijdens zo'n les flink wordt bewogen. De leervoorsprong van bewegende kinderen bedraagt zelfs vijf maanden, luidt de conclusie. RTL Nieuws wijdde er vorige week een item aan, waarna andere media, zoals de NOS en regionale dagbladen er ook over berichtten.

Een leervoorsprong van vijf maanden, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Is dat het ook?

De uitkomst spreekt in elk geval niet voor zichzelf als we het oorspronkelijke onderzoek erbij pakken. De wetenschappers lieten twee jaar lang 250 kinderen tijdens de les bewegen, de andere 250 niet. Dat zou een effect moeten hebben, maar de Citoscores tussen de beweeg- en zitleerlingen verschilden na twee jaar nauwelijks. Daarnaast was de verdeling qua schooljaar tussen twee groepen niet helemaal gelijk, wat vergelijken lastig maakt. Pas toen de wetenschappers dat corrigeerden met een statistisch rekenmodel, rolde de voorsprong eruit. Die uitkomst is dus berekend en niet gemeten.

Ook op een belangrijker punt is de vergelijking tussen de twee groepen niet helemaal eerlijk, constateert onderwijswetenschapper Casper Hulshof. De beweegklassen kregen een jaar lang een paar uur per week een speciale trainer te zien en ontvingen daarnaast twee jaar lang extra instructies op een whiteboard, de zitklassen niet. Er gebeurde in die springklassen daardoor meer dan alleen wat extra beweging. Dat maakt het onmogelijk om de betere leerprestaties alleen aan het gespring toe te schrijven.

Helemaal afschrijven dan maar, dat gehuppel tijdens de reguliere les? Nou, nee. Want al valt niet zomaar te concluderen dat springen de leerprestaties verbetert, achteruit gaan ze er ook niet van. En, zo meent Hulshof, het is moeilijk om iets tegen extra beweging in de klas te hebben, zeker nu basisscholen veelvuldig op gymlessen bezuinigen.

Het oordeel van De Volkskrant: Twijfelachtig

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst