Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Minister schakelt met sportwereld in nationaal sportnetwerk

door: Leo Aquina | 24 september 2015

Minister Schippers kondigde in het najaar van 2013 aan een landelijk sportnetwerk op te richten, dat het gat moest vullen dat met het verdwijnen van Olympisch Vuur was ontstaan. Hoe staat het er twee jaar na dato voor met dat sportnetwerk? Sport Knowhow XL deed rondvraag. “Ik ben twee of drie keer bij een bijeenkomst geweest”, vertelt voormalig hockey-international Carole Thate, tegenwoordig general manager van de World of Johan Cruyff. “Het is voor de minister vooral een manier om voeling met het werkveld te hebben en het is niet zozeer de bedoeling dat er allerlei initiatieven op touw worden gezet.” Het netwerk richt zich zowel op breedtesport als op topsport.

NOC*NSF is ook bij het netwerk betrokken, geeft woordvoerder Geert Slot aan: ”Er is een aantal bijeenkomsten van het netwerk geweest en wij zijn betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding. Na afloop deelde VWS de resultaten met ons.” Slot laat ook weten dat het sportnetwerk in de wandelgangen al vrij snel 'topsportnetwerk' is gaan heten, maar dat heeft niet zozeer te maken met de inhoud van de bijeenkomsten als wel met de samenstelling van het gezelschap, dat vooral bestaat uit (voormalige) topsporters.

“De minister wil vooral dat de groep kritisch kijkt naar het sportbeleid en ze stelt zich daarbij kwetsbaar op"

XL32-Sportnetwerk-1Naast Thate maken onder anderen ook Eelco Sintnicolaas, Bas van de Goor, Richard Krajicek, Marianne Vos, Marianne Timmer, Anky van Grunsven, Giovanni van Bronckhorst, Esther Vergeer, Heleen Crielaard en Kees-Jan van der Klooster deel uit van het netwerk. “Een gemêleerd gezelschap”, aldus Thate. “De minister wil vooral dat deze groep kritisch kijkt naar het sportbeleid en ze stelt zich daarbij kwetsbaar op. Zij wil haar beleid zo goed mogelijk matchen met wat er in de praktijk nodig is.”

Slot noemt als voorbeeld van een van de besproken onderwerpen de overbruggingsregeling en pensioenregeling voor topsporters. Thate benadrukt dat er binnen het netwerk juist ook veel is gesproken over de breedtesport. “De discussies waar ik bij betrokken ben geweest hadden bijvoorbeeld te maken met het belang van lichamelijke opvoeding op scholen, het beweegtekort in Nederland en de obesitasbestrijding.”

Rolmodellen
(Ex)-topsporters kunnen volgens Thate een belangrijke rol spelen bij de stimulering van breedtesport. “Zij zijn zelf immers ook ooit met een sport begonnen. Daarnaast zijn topsporters rolmodellen die ervoor kunnen zorgen dat kinderen in beweging komen. Topsporters spreken niet alleen uit ervaring, ze hebben ook een verbindende functie.”

'Met elkaar zijn we in gesprek over laagdrempelige manieren om het beweeggedrag te stimuleren en over kansen en belemmeringen in de topsport'

Het ministerie van VWS wil inhoudelijk geen commentaar geven op de bijeenkomsten van het landelijk sportnetwerk en verwijst naar een brief waarin de minister de Tweede Kamer in juni 2015 informeerde over het sportbeleid. Daarin schrijft de minister: ‘Sinds de oprichting eind 2013 is het Topsport Netwerk drie keer bij elkaar gekomen. Met elkaar zijn we in gesprek over enerzijds laagdrempelige manieren om het beweeggedrag te stimuleren (1) en anderzijds over kansen en belemmeringen in de topsport (2).’

Inhoudelijk schrijft de minister over het stimuleren van beweeggedrag: ‘Een aantal van de topsporters uit het Topsport Netwerk werkt momenteel aan een plan gericht op het stimuleren van beweeggedrag. Het Topsport Netwerk kijkt nog naar een gepast moment om dit plan daadwerkelijk te lanceren. VWS is hierbij nauw betrokken.’

In najaar vervolgacties
Over de kansen en belemmeringen in de topsport schrijft zij: ‘Op 4 maart 2015 is een ronde tafelbijeenkomst georganiseerd met een aantal topsporters om van hen zelf te horen tegen welke belemmeringen ze aanlopen in hun ontwikkeling van talent naar de top, wat beter zou kunnen en wat al goed geregeld is in Nederland. Dit heeft een longlist met wensen en behoeften opgeleverd. Met hen is afgesproken om dit najaar eenzelfde soort overleg te organiseren om onder andere een eerste planning met vervolgacties te bespreken in combinatie met de resultaten van Topsportklimaatmeting. Dit levert belangrijke input voor het topsportbeleid van zowel VWS als NOC*NSF vanaf 2017 en verder.’

Voor meer informatie: Schippers zet nationaal sportnetwerk op (bericht uit 2013 op Rijksoverheid.nl)

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst