Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

SP wil wet voor drie uur gym op basisscholen

door: Leo Aquina | 20 Augustus 2015

“Ik vind dat ieder kind recht heeft op bewegen en niet alleen kinderen van rijke ouders of kinderen met ouders die het geld hebben om hun kinderen naar de hockeyclub te sturen”, aldus Michiel van Nispen. Het SP-kamerlid komt binnenkort met een initiatiefwet die ervoor moet zorgen dat basisschoolleerlingen voortaan drie uur per week gymles krijgen. Op dit moment is er wettelijk niets vastgelegd over het aantal uren gymles in het primair onderwijs. “Gemiddeld wordt er op basisscholen minder dan twee uur per week bewegingsonderwijs gegeven en dat is veel te weinig”, aldus het Kamerlid.

XL27WetsvoorstelGymles-1Waarom wil Van Nispen het aantal uren beweegonderwijs in het basisonderwijs eigenlijk wettelijk vastleggen? Er is immers ook geen vast aantal uren voor taal- of rekenonderwijs vastgelegd. Van Nispen:

“Dat klopt, maar bij taal en rekenen heb je einddoelen. Je kunt meten wat kinderen hebben geleerd, bijvoorbeeld doormiddel van de citotoetsen. Bij gymles kan dat niet op dezelfde manier. Je zou wel kunnen meten hoeveel een kind in twaalf minuten kan lopen, maar dat vind ik niet wenselijk, want ieder kind is lichamelijk anders. Bij gymles gaat het erom dat je kinderen een aantal uren per week laat bewegen. Daar hebben ze recht op en daar heb je als samenleving profijt van. Jong geleerd is oud gedaan.”

Betere leerprestaties
Van Nispen heeft drie basisargumenten voor het verplicht stellen van een aantal gymuren in het basisonderwijs. “Ten eerste is daar het recht van het kind om te bewegen ongeacht de achtergrond. Onze samenleving kent een beweegtekort en je ziet grote verschillen. Kinderen van armere of allochtone ouders bewegen bijvoorbeeld een stuk minder dan andere kinderen. Je kunt niet alles via het onderwijs oplossen, maar in het basisonderwijs bereik je alle kinderen en verplichte gymles kan helpen een tweedeling te voorkomen en sociaal-economische ongezondheid te bestrijden.”

"Beweegonderwijs gaat niet ten koste van prestaties in andere vakken, integendeel"

Als tweede argument noemt het SP-Kamerlid de gezonde en sportieve samenleving. “Er zijn te veel mensen die te weinig bewegen en dat begint al in het basisonderwijs. Als je dat beweegtekort wil aanpakken, kun je niet vroeg genoeg beginnen.” Als derde en laatste argument noemt van Nispen de onderzoeken die erop wijzen dat bewegen een positief effect heeft op de leerprestaties in het onderwijs. “Juist dat zou ook voor het onderwijs zelf een reden moeten zijn om het te willen. Beweegonderwijs gaat niet ten koste van prestaties in andere vakken, integendeel, de leerprestaties gaan er in de volle breedte op vooruit.”

Vrijheid van onderwijs
Toen Van Nispen zijn initiatiefwet in juli aankondigde, was er direct kritiek. Rinda den Besten van de PO-raad, belangenbehartiger van de 7.000 basisscholen in Nederland, zei in het Algemeen Dagblad: ‘We hebben vrijheid van onderwijs. Anders moet je de grondwet veranderen.’ Van Nispen is het daar niet mee eens.

"Het recht op beweging voor alle kinderen is van dermate groot belang dat ik vind dat we dit van het onderwijs kunnen vragen"

“Ik snap die opmerking deels wel, maar de vrijheid van onderwijs is natuurlijk niet absoluut. Er staan een heleboel beperkingen in de wet als het gaat om voorschriften wat kinderen wel of niet moeten leren. Ik zal niet ontkennen dat je de vrijheid van onderwijs hiermee een klein beetje verder inperkt, maar bij grondrechten gaat het altijd om een belangenafweging. Het recht op beweging voor alle kinderen is van dermate groot belang dat ik vind dat we dit van het onderwijs kunnen vragen. Daarvoor hoeven we de grondwet niet te veranderen.”

XL27WetsvoorstelGymles-2160 miljoen
Een ander punt van kritiek op de plannen van Van Nispen zijn de kosten die de verplichte drie uur gymonderwijs in het basisonderwijs met zich mee zouden brengen. Ook daar heeft het SP-Kamerlid een antwoord op: “In de eerste plaats moet je vaststellen dat een samenleving die gezonder en sportiever wordt op den duur ook minder kosten voor de gezondheidszorg met zich mee zal brengen. Dat komt natuurlijk uit een ander potje, maar ik vind het de verantwoordelijkheid van de politiek om niet in kokertjes te denken.”

Van Nispen zegt bovendien dat het nieuwe wetsvoorstel niet per se extra geld hoeft te kosten: “Een gymleraar is niet per se duurder dan een reguliere groepsleerkracht. Er zijn alleen meerkosten als het derde gymuur buiten de huidige onderwijstijd valt. In dat geval komt er een extra onderwijsuur bij in het primair onderwijs en volgens de berekeningen kost dat zo’n 160 miljoen euro. We weten nog niet of we in het wetsvoorstel kiezen voor de variant waarbij de drie uur binnen of buiten de huidige onderwijstijd vallen.”

2017/'18
Van Nispen werkt hard aan de exacte invulling van zijn initiatiefwet. Een groot aantal partijen - waaronder de regeringspartijen PvdA en VVD - staat er positief tegenover. Na het zomerreces gaat Van Nispen als eerste in gesprek met de woordvoerders van alle partijen in de kamer om zoveel mogelijk steun voor zijn voorstel te verwerven. “Ik wil voorkomen dan ik een voorstel indien waarvan partijen achteraf zeggen: had het maar anders ingediend want dan hadden we het misschien wel gesteund.”

"Het politieke proces kost tijd. Scholen moeten zich er ook goed op kunnen voorbereiden"

Hoewel Van Nispen vaart wil zetten achter zijn initiatiefwet, denkt hij dat de wet op zijn vroegst vanaf het schooljaar 2017/'18 kan worden ingevoerd. “Het politieke proces kost tijd. Als het wetsvoorstel klaar is moet het nog langs de Raad van State en dan moet het nog door beide Kamers. Bovendien moeten we ook niet het onmogelijke van het onderwijs vragen. Scholen moeten zich er ook goed op kunnen voorbereiden.”

« terug

Reacties: 10

John Machiels
20-08-2015

Prima initiatief! Zal wel ook vragen om extra ruimte (accommodaties). Kan o.a. ingevuld  worden door meer buiten sporten en bewegen. Biedt wellicht ook kansen de bezetting van zwembaden en sportvelden overdag te verbeteren. 

Frank Brilman
20-08-2015

Weer een gaaf initiatief. Gewoon DOEN!

Ik denk dat er bijna niemand is die niet wil dat kinderen in deze leeftijd met een hoge kwaliteit geinspireerd worden tot een gezonde actieve leeftstijl met veel ervaren en experimenteren (leren) hoe je met elkaar omgaat in deze wereld om tot een optimale sameneving te komen, en vooral veel leren over je zelf  en persoonlijk leiderschap en je eigen bijdrage in jouw kleine en de grote maatschappij. En ondertussen fit worden/blijven en veel fun. 

Dat is wat goed Gymonderwijs allemaal kan leveren. En de meeste betrokken partijen weten dat.

Echter; ik hoop dat dit initiatief volledig en concreet rekening gaat houden en in gaat spelen, niet op bewustzijn en of mensen willen,  maar vooral op waar de obstakels nu zijn waardoor het in de hoofden van verantwoordelijke beslissers in scholen nog niet kan. Help ze concreet om in hun drukke omstandigheden de besluitvorming en implementatie te verlichten. Ik ben overtuigd dat zelfs de problemen die het primair onderwijs nu heeft  verlicht kan worden door meer bewegingsonderwijs (van de juiste kwaliteit).  

Uiteindelijk krijg je dan dat zij die zeggen dat dit niet kan, snel worden ingehaald door zij die het al lang succesvol doen.   Veel succes met de uitvoering en implementatie. Gewoon DOEN. (the only way to fail is fail to move!)

Simon Henk Luimstra
20-08-2015

Zeer lovenswaardig! Ik zou vanuit het derde argument de discussie gaan starten. Dan komt de (verplichte) vakleerkracht LO ook direct in beeld. Een salto levert meer leerrendement op dan een koprol. De meeste groepsleerkrachten leren geen salto's aan. Vanuit VWS worden buurtsportcoaches gefinancierd. Een overheveling van dat budget richting het onderwijs zou helpen die genoemde 160 miljoen te dekken. Bij invoering van deze wet vervalt de hoofdreden van deze functies. Ik zou ook graag in diezelfde wet geregeld willen hebben dat schoolinspecteurs net zo gedegen het bewegingsonderwijs inspecteren als ze nu het taal en rekenonderwijs doen. Bewegen geeft de hardware dat nodig is voor de software taal en rekenen. Geen goed bewegingsonderwijs: het predikaat (zeer) zwakke school. Dat zou helpen om bewegingsonderwijs de prestige en belang te geven dat het verdiend.

Simon Henk Luimstra

Rien van Haperen
20-08-2015

Van harte eens met dit initiatief. Gaat me nog niet eens om op termijn meer medailles te kunnen behalen maar primair om het bevorderen van vitaliteit, gezondheid en bewegen voor de jeugd!

Esther Janssen
20-08-2015

Een vakleerkracht L.O. kost niet meer. Ik ben zelf vakleerkracht en ben aan een omscholing tot groepsleerkracht begonnen. Op mijn stages hoor ik alleen maar geklaag over dat gym zoveel tijd kost als de zaal niet aan de school staat. Eerder een last dan een lust. Sommige scholen maken van de twee keer 45 minuten een blokuur maar doen het omkleden ook in die tijd zodat er misschien maar 60 minuten beweegtijd is. Men realiseert zich wel dat bewegen goed is maar het is zo druk met leervakken en daar word je al groepsleerkracht op af gerekend. Men gelooft nog niet in de werking van meer bewegen. We hebben nog een hoop mensen te bewerken en overtuigen.

Armand
20-08-2015

Knap als je een argument kan vinden om er tegen te zijn. Het argument van den Besten is in ieder geval flauwekul. Heeft niets met vrijheid van onderwijs te maken. Vrijheid van onderwijs betekent namelijk niet dat je maar mag doen waar je zin in hebt. Zelfs het aantal uren dat je als kind verplicht op school moet doorbrengen is tot opd e komma geregeld dus aantal uren bewegingsonderwijs naast het onderwijs waarin vooral hersenen worden geprikkeld is zo logisch dat je blijkbaar briljant moet zijn in Den Haag om erop te komen

Simon Ott
21-08-2015

Het is goed dat het belang en meerwaarde van bewegingsonderwijs weer op de politieke agenda komt. En zoals anderen aangeven is geld geen argument omdat de vakleerkracht hetzelfde kost als de groepsleerkracht. Ik hoop niet dat de scholen de kans krijgen om straks uit gemakzucht weer de groepsleerkracht de gymles te laten geven. Dat zijn vaak lesuren waarin de kinderen in rijtjes staan te wachten tot ze mogen bewegen en onvoldoende uitgedaagd worden en leren. Dan krijgen ze geen plezier in bewegen en zijn we nog verder van huis. Graag kwaliteit voorop stellen dat verhoogt de kans dat kinderen zelf meer gaan buitenspelen, bewegen en sporten. Ik pleit voor toezicht van de inspectie op de kwaliteit en leerlingvolgsystemen om hier zicht op te houden. Liever een minimum-norm voor twee uur goed intensief bewegen dan drie uur op het rooster waarbij de kwaliteit ontbreekt.  

Guus Klein Lankhorst
22-08-2015

Uitstekend voorstel, gelijk invoeren. Helaas wordt hier al jaren over gepraat, zelfs motie Riijpstra is aangenomen maar nooit uitgevoerd. Iedereen roept dat het belangrijk is maar kennelijk is Nederland niet in staat om het te organiseren. Te veel mensen willen meepraten en dan zien altijd wel een paar een aantal beren op de weg en dan lukt het die kleine minderheid om toch weer alles tegen te houden. Laat nu eens zien dat Nederland toch daadkrachtig kan zijn. Het is gewoon kindermishandeling om kinderen onvoldoende bewegingservaring door een gekwalificeerde vakleerkracht te laten opdoen. Op jonge leeftijd moet het gebeuren anders halen ze deze achterstand nooit meer in.

Pons Vermeer
25-08-2015

Eens! Niet meer over praten, wat we al jaren doen, maar invoeren! Vakleerkracht L.O. voor de klas om de kwaliteit van de lessen te garanderen. In de brugklas pik je de leerlingen die lessen van een vakleerkracht hebben gehad er zo uit, en zo hoort dat ook. Misschien moeten we dan gelijk maar eens kijken of het mogelijk is dat alle gemeentes in Nederland hun sportparken gratis open kunnen stellen voor de scholen om hun lessen daar deels te kunnen geven. De huurkosten, die in sommige gemeentes fors zijn, kunnen dan ook geen struikelblok voor scholen meer zijn.

DHR.IJS
26-01-2016

HOEVEEL UUR MOET HET VO DAN ????

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst