Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

FlingGolf moet jonger publiek naar de courses lokken

door: Marc Hoeben | 23 april 2015

De opmars van golf is in ons land wat betreft aantal leden van de Nederlandse Golf Federatie tot stand gekomen, de vergrijzing dreigt en de aanwas vanaf onderop - bij de jeugd - baart zorgen. Tegen die achtergrond is het niet eens zo gek dat zelfs in deze traditionele sport naar vernieuwing wordt gekeken. FlingGolf is zo’n initiatief om een jongere doelgroep naar de golfcourses te lokken en wellicht in de toekomst tot een ‘normaal’ rondje langs de achttien holes te verleiden.

De oorsprong van FlingGolf ligt in de Verenigde Staten, bij een Amerikaan met een zeer Nederlands klinkende naam: Alexander van Alen. Hem was het al langer een doorn in het oog dat de jeugd de weg naar de golfbanen slecht kon vinden en dat de drempel voor het beoefenen van de sport in verschillende opzichten hoog lag. Eén van die hordes is het geld dat voor de aanschaf van een set golfclubs moet worden uitgetrokken. Dat loopt met duizenden euro’s toch behoorlijk in de papieren. Bovendien, vond Van Alen, mocht in technisch opzicht wel eens een vriendelijker vorm worden bedacht.

XL15FlingGolf_1

"Iedereen kan het"
De Amerikaan kwam tot de ‘stick’ voor FlingGolf, de FlingStick, waarbij het gewone golfballetje in een soort ‘schepvorm’ aan het uiteinde wordt gelegd en vanuit de lucht wordt weggeslingerd via een bovenhandse, zijwaartse of onderhandse techniek. “Iedereen kan het,” stelt Niels Geven. “Het is een natuurlijke beweging. Met één stick kun je de hele baan bespelen, het is laagdrempelig, je hebt geen permissie of golfvaardigheidsbewijs nodig om het te spelen.”

Niels Geven - student sport, gezondheid en management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - stuitte min of meer toevallig op het nieuwe fenomeen. Hij was in het kader van zijn afstudeeronderzoek bij een bijeenkomst van de Europese associatie van eigenaren van golfbanen, mede om antwoord te krijgen op de vraag waarom er in geringe mate jeugd zich aanmeldde voor de golfsport. “Daar kwamen interessante dingen naar voren, dit sloot er mooi bij aan. Het was een manier om voor meer fun op de golfbaan te zorgen.”

"Eigenlijk vond hij de Europese markt, met al die verschillende talen, maar ingewikkeld gedoe"

Nederlandse student als licentiehouder
Na de conferentie ging Geven via internet zoeken op de naam FlingGolf. Hij kwam op de website van het bedrijf van Van Alen en legde meteen contact. “Hij zei dat hij genoeg had aan het aftasten van de markt in de Verenigde Staten en Canada. Eigenlijk vond hij de Europese markt, met al die verschillende talen, maar ingewikkeld gedoe.” Geven bleef in gesprek met de bedenker, hij hield de mailwisseling gaande en overtuigde Van Alen uiteindelijk van de kansen op het oude continent. “Ik ben nu licentiehouder en heb de exclusieve rechten op de verkoop van de sticks in Europa.”

XL15FlingGolf_2Een FlingStick voor FlingGolf is van carbon, met een van hard plastic gegoten bakje. De kosten voor de aanschaf zijn 149 euro, daarmee is de beoefenaar – naast wat golfballen – in principe klaar. Het bedrijf van Geven biedt clinics aan om in het tijdsbestek van een dag met de sport kennis te maken en de belangrijkste regels voor het gedrag en bewegen op een golfbaan te leren.

“Dit geeft de mogelijkheid om een nieuw publiek naar de golfbanen te krijgen,” is de overtuiging van Geven. “De leeftijd bij het gewone golf gaat op dit moment omhoog, het aantal leden juist omlaag. Ergens komt er een gat te zitten, je moet als sport en als baaneigenaren dan wel op zoek naar alternatieven. FlingGolf sluit dan misschien wat beter aan qua publiek bij het gewone golf dan zoiets als 'boerengolf'.”

Start verkoop en promotie in Europa
Sinds januari is Geven met de verkoop en promotie in Europa gestart. Hij zette tot nu toe circa vijftig sticks af. “Ik had geen idee wat ik er van kon verwachten en kan dus ook niet zeggen of het meevalt of dat het tegenvalt.”

FlingGolf wordt volgens Geven inmiddels in 36 staten in Amerika gespeeld. Tot een echte competitie heeft het nog niet geleid. “Maar dat is wel de bedoeling.” De doelgroep, is zijn inschatting, zit tussen de 15 en 50 jaar. “Het heeft wat tijd nodig, voordat mensen het accepteren. Golf is toch een conservatieve wereld. De reacties lopen behoorlijk uiteen. Bij commerciële banen zien ze het sneller als een toegevoegde waarde. Het is tenslotte toch een manier om nieuwe mensen binnen te krijgen. Bij de verenigingsbanen zijn ze soms ook een beetje bang dat ze juist leden kwijt raken. Ook daarom probeer ik zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met de sport.”

Voor meer informatie zie: www.flinggolf.nl of www.flinggolf.eu

« terug

Reacties: 1

Kees Renzenbrink
23-04-2015

Interessant artikel. Maar .... wordt het 'probleem' hiermee opgelost?

Eerst een correctie: de aanschaf van een golfset hoeft helemaal geen 'duizenden euro's' te kosten! Zeker niet voor een beginner! Zo zet je meteen met een grote onwaarheid al een heel verkeerde toon!

Ten tweede is de vraag hoe Geven denkt dat de transitie van FlingGolf naar het reguliere golf zou verlopen? Leer je met FlingGolf niet erg veel verkeerde automatismen aan die je bij de transitie naar regulier golf weer zou moeten afleren? Is dat onderzocht? Niet heel handig. Als je goed wilt golfen kom je er spoedig achter dat twee dagen lessen in een weekend je misschien wel baanpermissie of zelfs een GVB opleveren, maar dat wil nog lang niet zeggen dat je inderdaad kunt golfen!

In het artikel zegt Geven iets over de Europese Associatie van eigenaren van golfbanen. Meestal zijn er bij een golfbaan echter DRIE partijen betrokken: 1. de eigenaar (van de grond / baan en het clubhuis), 2. de exploitant van de golfbaan (soms in de juridische vorm van een stichting) EN 3. de vereniging. De exploitant betaalt voor het exploitaitierecht middels een langlopend contract een bedrag aan de eigenaar. Vaak komt hij daar tegenwoordig - met het contract dat nog in de goede tijden is afgesloten -  meteen al in een verlieslatende positie.

In (bijna) alle gevallen betaalt een reguliere speler een jaarlijks bedrag (of 12 x 1/12e ) voor het speelrecht aan deze exploitant. Ook met een maandbedrag ga je een verplichting voor een heel jaar aan! Verder is hij nog lid van de vereniging, waar hij zijn jaarlijkse contributie aan betaalt.

Een van de vele problemen is dat de belangen van deze drie partijen vaak (meestal) niet samenvallen. Vaak zijn de onderliggende contracten niet bekend alle betrokken partijen. Een groot gebrek aan transparantie. Want WEET het lid van een vereniging b.v. wanneer het contract tussen de eigenaar en de exploitant afloopt? En dan? Vaak is het zo dat het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart van het volgende jaar. Dat is ook de verenigingscontributieperiode. Dat is ook de periode van speelrecht (dat de speler betaalt aan de exploitant). Maar meestal is het zo dat het contract tussen de eigenaar en de exploitant loopt van 1 januari t/m 31 december. Stel dat een exploitant zijn contract een jaar van te voren per 31 december van het volgende jaar opzegt. WAT gebeurt er dan met het - reeds aan de exploitant betaalde - laatste kwartaal van het speelrecht? 'Dat zien we nooit meer terug', want de exploitant laat zich - op eigen verzoek - per deze datum failliet verklaren! Dan heb ik het nog niet eens over het inleggeld - vaak in de vorm van (leden)certificaten, dat de nieuwe speler bij aanvang van zijn lidmaatschap verplicht aan de exploitant dient te betalen. De verlieslijdende exploitant zal dat bedrag niet/voorlopig niet/nooit meer aan de speler terugbetalen want de terugbetaling bij opzegging door de speler van het speelrecht is door de exploitant voor enkele jaren opschort! Dat inleg geld varieert van enkele honderden Euro's tot vele duizenden euro's! Foetsie!

Verder is het probleem van verloop - door vele omstandigheden, zoals o.m. regulier verloop, overlijden, de recessie, onrust tussen de drie partijen en VOORAL NOG STEEDS DE AANBODGESTUURDE MENTALITEIT van de drie partijen steeds duidelijker aanwezig. Men doet net alsof we nog in de jaren '90 leven wanneer er een zeer grote groei van het aantal golfers waar te nemen was. Men kon zich daarom veroorloven te selecteren op allerlei subjectieve criteria, waaronder ballotage. Maar nu zijn de tijden veranderd! Het beste managementmodel in deze nieuwe tijd zou een VRAAGGESTUURD model zijn, waar tenminste rekening wordt gehouden met de wensen van de spelers! Als voorbeeld noem ik gedwongen winkelnering. Bovenop het jaarlijkse speelrecht is de golfer vaak verplicht voor een bedrag (soms € 100 - € 250) consumptiebonnen af te nemen. Idem voor ballenkaarten. En of het lid (van de vereniging) dat nu wel of niet wil of er gebruik van maakt, je hebt het maar te betalen.

Maar... zich (intern) aanpassen aan veranderende (externe) omstandigheden is voor de meeste organisaties moeizaam! Hoezo veranderen? We waren toch altijd succesvol? Ja, WAREN!

Dan komt men tot de conclusie dat er te weinig reguliere spelers (lid van de vereniging) op de baan zijn. Wat te doen? Onder auspiciën van de NGF worden er op een aantal banen (zeker niet op alle banen) z.g. Open Dagen georganiseerd. Maar in de praktijk is het de vereniging die probeert nieuwe leden te werven, zonder enige bijdrage of zelfs zonder aanwezigheid van de exploitant. Hoezo 'betrokkenheid'?  bezoek maar eens een aantal banen die deze opendagen organiseert. Wat een enorm verschil aan gastvrijheid, organisatie en betrokkenheid!

Dat zijn zo maar een rijtje redenen waarom er laatste jaren is er een groot verloop aan leden geweest.

FlingGolf zal dat zeker niet (helaas) veranderen!

Kees Renzenbrink

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst