Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Doel gemeente Amsterdam: 25% sportverenigingen doet in 2015 energiescan

door: Thomas van Zijl | 5 februari 2015

Met kleine aanpassingen grote veranderingen teweeg brengen; voor Amsterdamse sportclubs is het mogelijk om dat in duurzaam opzicht voor elkaar te krijgen. De gemeente Amsterdam biedt verenigingen namelijk een gratis duurzaamheidsscan aan, gevolgd door advies op maat. Het gaat vooral om quick wins die niet alleen energie maar ook geld besparen.

Het project valt binnen de ambitieuze doelstelling van de gemeente, die over vijf jaar twintig procent meer duurzame energie wil opwekken en twintig procent minder energie wil verbruiken. Zeker nu de Ecotaksregeling vanuit de rijksoverheid herzien wordt, is het voor sportverenigingen met een hoog energieverbruik extra belangrijk om te besparen.

XL5DuurzaamAmsterdam_1
Sport is een dankbaar terrein om stappen te maken. Voor fysieke investeringen in duurzaamheid, zowel in de bestaande bouw als nieuwbouw, kan een beroep gedaan worden op de 'Bijzondere subsidieregeling voor aanpassingen aan de verenigingsaccommodaties' (de zogenaamde '1/3e regeling'). Daarnaast kunnen ze in de nabije toekomst mogelijk (deels) gefinancierd worden uit het Sportaccommodatiefonds en Energiefonds. De spelregels voor beide fondsen worden dit jaar verder uitgewerkt en vastgesteld.. Ook zonder dat de schop de grond in moet, valt er op kleinere schaal veel te verdienen.

“Verenigingen worden in de meeste gevallen geleid door vrijwilligers. Die stoppen er al hun tijd en liefde in, maar het zijn vaak geen experts op het gebied van duurzaamheid”, zegt Karen Molenaar, projectmedewerker bij team Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. De scans - waarvoor clubs zich tot 1 juli kunnen aanmelden - moeten er voor zorgen dat zij meer grip krijgen op hun energieverbruik.

Criteria voor de scans
De criteria voor de gratis scans zijn duidelijk: het moet gaan om een buitensportvereniging in Amsterdam met een eigen clubhuis, die zelf de rekening voor gas en elektra betaalt. Molenaar: “Onder al die clubs zien we een heel wisselend beeld. Er is een aantal voorlopers, zoals hockeyclub AthenA. Andere verenigingen kunnen nog stappen maken. Als zij een paar honderd euro investeren, besparen ze er soms wel duizend.”

Die besparing zit in kleine, bijna voor de hand liggende dingen. Nieuwe lampen kunnen een behoorlijk verschil maken, net als een andere inrichting van de thermostaat en installatie. De scans waaruit deze zaken naar voren kunnen komen worden uitgevoerd door adviesbureau De Klimaatroute. “Zij hebben ervaring met deze projecten. Soortgelijke projecten voeren zij ook uit in het mkb en specifiek de horeca. Hun spectrum is breed. Ze kijken bijvoorbeeld ook naar afvalinzameling en waterverbruik.”

Gratis aanbod
Amsterdam hoopt dat in 2015 een kwart van alle verenigingen binnen de gemeentegrenzen de scan hebben laten uitvoeren. Via onder meer de speciale website en de nieuwsbrief van SportService worden clubs op de hoogte gebracht van het gratis aanbod. Mochten zij daar niet op ingaan, of de adviezen op basis van de duurzaamheidsscan niet opvolgen, dan staat hen dat vrij. Molenaar: “Wij zien de meerwaarde van deze aanpak, in de eerste plaats voor de vereniging, maar zij bepalen zelf of ze er gebruik van maken. Er zijn altijd voorlopers en verenigingen die om wat voor reden dan ook meer tijd nodig hebben.”

XL5DuurzaamAmsterdam_2De gemeente beschouwt het wel als een groot voordeel dat zij via deze scans beter op de hoogte raakt van wat er bij verenigingen gebeurt op duurzaamheidsvlak. “We zien wat er gebeurt bij die verenigingen. Inspirerende voorbeelden en ervaringen kunnen we bovendien delen op de website. Dat kan andere clubs weer over de drempel helpen.”

De scan is als het goed is het begin van een langer duurzaamheidstraject bij sportverenigingen. De adviseur van De Klimaatroute blijft een jaar lang met enige regelmaat langskomen om te kijken hoe het gaat. Daarnaast kunnen verenigingen zich de eerste vier weken na de scan aanmelden voor specifieke energiemonitoring. “Er zijn maar weinig mensen die weten hoeveel geld en energie het kost om brandende lampen niet uit te zetten. Natuurlijk helpen fysieke aanpassingen om het verbruik terug te dringen, maar ons eigen gedrag is ook belangrijk. En dat begint bij bewustwording. Daarom is juist die monitoring van belang.”

Aanmelden tot 1 juli
De looptijd van dit duurzaamheidsproject van de gemeente Amsterdam is nog onbekend en afhankelijk van de belangstelling. Bij groot succes volgt mogelijk verlenging. Clubs kunnen zich in eerste instantie aanmelden tot 1 juli 2015.

Voor meer informatie: projectleider Nina van Kranendonk (06-5258 1013), duurzamesportverenigingen@amsterdam.nl of www.amsterdam.nl/sport/duurzaam

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst