Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Bridgeproject op laag pitje door dichtgedraaide subsidiekranen

door: Thomas van Zijl | 9 oktober 2014

In de hoogtijdagen werd het project Denken en Doen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) uitgevoerd in meer dan honderd gemeenten. Maar die tijd is voorbij. De interventie, bedoeld om ouderen via bridge meer te laten bewegen, is door dichtgedraaide subsidiekranen en een ingewikkelde procedure aanzienlijk minder populair geworden.

Na een pilot in 2008 beleefde Denken en Doen een jaar later een vliegende start in meerdere gemeenten. Vanuit verschillende potjes was er subsidie beschikbaar om het project via lokale bridge- en sportverenigingen uit te rollen. De belangstelling was groot, mede door de duidelijke opzet en doelstelling.

“Bridgers vormen, zeker naarmate ze langer met en tegen elkaar spelen een hechte sociale groep”, zegt Nancy de Boer van de Nederlandse Bridge Bond. “Dat betekent dat ze veel samen ondernemen. In elkaars gezelschap wordt ook de drempel om op latere leeftijd te gaan sporten een stuk minder hoog.”

Samen met welzijnsorganisaties en gemeenten benaderde de NBB in het kader van dit project ouderen die in twintig maanden leerden bridgen en in verenigingsverband kennis konden maken met een vorm van bewegen. Zo konden onder meer lokale wandelsportverenigingen zich met een afgestemd aanbod presenteren aan een nieuw publiek.
 
Subsidie-aanvraag loopt spaak
In de voorbije jaren stond het project in meer dan honderd gemeenten op het programma. Voor financiële ondersteuning konden zij terecht bij de NBB dat er via NOC*NSF subsidie voor ontving. Door een veranderde procedure zijn het nu vaak lokale sport- en welzijnsverenigingen zélf die de aanvraag voor subsidie moeten doen. De Boer ziet dat het daar spaak loopt. De ondersteuning komt dezer dagen onder meer vanuit de regeling Sportimpuls en is bestemd voor bewezen interventies.

“Onze verenigingen hebben het daar moeilijk mee. Om een kans te maken moeten ze zeer gedetailleerde plannen inleveren, maar dat is niet de manier waarop dit project werkt. Wij gaan gedurende het traject en afhankelijk van hoe het groepsproces verloopt kijken naar wat de beste opties zijn.” Op dit moment is er een aanvraag goedgekeurd van een project dat binnenkort op basis van Sportimpuls start. Daarnaast kan Denken en Doen in samenwerking met lokale partijen en de NBB door gemeenten worden uitgevoerd. De gemeente betaalt dan de meeste kosten, de NBB draagt het andere deel bij en coördineert het geheel. In twee gemeenten draait het project op deze manier.

Bezuinigingen
De Boer verwacht de komende jaren niet direct een opwaartse lijn. Voornaamste reden is dat gemeenten te maken krijgen met bezuinigingen en dus weinig tot geen budget zullen reserveren voor specifiek ouderenbeleid. Daarnaast ontbreekt helaas ook een meting die onomstotelijk vaststelt dat ouderen door interventie daadwerkelijk meer gaan bewegen. Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL heeft wel een poging gewaagd, maar echt uitsluitsel kwam er niet. De Boer:

“Dat heeft te maken met de timing van de meting, maar natuurlijk ook met de vraag wat we onder bewegen verstaan. Het Denken in dit project is duidelijk, namelijk het bridgen en de sociale cohesie die dat opleverde. Het gedeelte Doen is minder makkelijk te definiëren. Voor veel van onze bridgers is lid worden van een vereniging bijvoorbeeld een stap te ver. Vergeet niet dat we praten over mensen met een leeftijd tussen de 65 en 70 jaar. Toch trekken ze er samen op uit, lopend of op de fiets.”

Slecht aanbod aan ouderen
Dat ouderen op deze manier, vaak buiten verenigingen om, aan hun beweging komen, heeft in de ogen van De Boer een duidelijke oorzaak: het aanbod dat zij aan deze doelgroep te bieden hebben is matig. Dat gegeven bemoeilijkte de afgelopen jaren de koppeling tussen bridge enerzijds en lokale sportclubs anderzijds. “Ze doen naarstig hun best en er is echt sprake van verbetering, maar het is voor ouderen lastig om bij sportverenigingen iets te vinden dat aansluit bij wat zij kunnen of willen.”

Gemeenten die toch de ambitie hebben om het bewegingsniveau van ouderen te verbeteren, bieden nu vaak een breed pakket aan waar ze uit kunnen kiezen. In een aantal gevallen maakt Denken en Doen daar deel van uit, vaak in de vorm van een korte pilot. Toch voorspelt De Boer dat er de komende tijd eerder zorg- en welstandsorganisaties dan sportverenigingen zullen worden ingeschakeld om ouderen optimaal te bedienen. “Er zijn nu al huisartsen die beweegrecepten uitschrijven, misschien zit daar de toekomst in.”

Voor meer informatie: www.bridge.nl/denken-en-doen

« terug

Reacties: 3

-
09-10-2014
Ik heb het gevoel dat de bridge-bond het aspect van bewegen zwaar onderschat heeft. Ik weet dat ze van verschillende kanten gevraagd zijn hier meer duidelijkheid over te geven, en wij zelf hebben vanuit onze gemeente aangeboden hier onderzoek naar te doen, maar daar was men niet in geïnteresseerd. Deksel op de neus nu dus. Daarnaast kan de bond zich juist nuttig maken door haar verenigingen te ondersteunen bij Sportimpuls aanvragen, of samenwerkingen aan te gaan met sportservices.
-
09-10-2014
De anonieme reactie waarin de bridgebond een gebrek aan onderzoeksinteresse wordt verweten is ongefundeerd. Het is een feit dat het onderhouden van sociale contacten het meest aan de levensverwachting bijdraagt (Science publicatie), en Denken en Doen en de eenzaamheid tegengaat (o.a. nivel en mulier publicaties). Gijs van der Scheer, Bridgebond.
-
09-10-2014
Dat zegt de vorige reageerder niet: er staat dat er te weinig onderzoek is gedaan naar effect op beweeggedrag. Dat lijkt te kloppen, aangezien dat ook in het artikel als reden wordt aangegeven.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst