Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

6 nieuwe 'Sportdorpen' in beweegarm Groningen

door: Thomas van Zijl | 1 oktober 2014

In de provincie Groningen wordt binnenkort gestart met zes nieuwe sportdorpen. Op basis van een behoeftepeiling wordt daar nieuw lokaal sportaanbod gecreëerd. De bedoeling is uiteraard dat Groningers meer gaan bewegen en dat laatste is nodig. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de sportparticipatie in het noorden achterblijft bij het landelijk gemiddelde.

Sportconsulent Jack Kamminga van Huis voor de Sport Groningen ziet inderdaad ruimte voor verbetering, maar plaats ook direct kanttekeningen bij de conclusies van het RIVM. Wat hem betreft is er veel af te dingen op de gehanteerde meetmethode. “Sporten is meer dan lid zijn van een vereniging. De gemeente Vlagtwedde scoort laag, maar er is niet gekeken naar mensen die zelfstandig sporten of aangesloten zijn bij een vereniging buiten hun eigen postcodegebied.”

Een andere oorzaak voor de – in ieder geval volgens de statistieken - lage sportparticipatie zou kunnen liggen in het feit dat niet iedere club haar eigen leden officieel aanmeldt bij de betreffende bond. “In het dorp Vlagtwedde speelt bij de gymnastiekvereniging bijvoorbeeld ook een groep badmintonners. Het is de vraag of deze mensen bekend zijn bij de bond en zijn meegenomen door het RIVM.”

Kern van het concept
Beide door Kamminga gehanteerde argumenten gelden overigens ook voor plaatsen en regio's elders in Nederland, waarmee de conclusie van het RIVM dat de sportparticipatie in het noorden van het land achterblijft bij het landelijk gemiddelde niet kan worden weerlegd. Dat laat onverlet dat Kamminga de als voorbeeld genoemde kruisbestuiving van verschillende takken van sport in de toekomst vaker verwacht aan te treffen. Het is namelijk de kern van het concept 'Sportdorpen'. De provincie Groningen heeft er nu negen van en er komen dit najaar nog eens zes bij. Het idee is dat er tegen een betaalbare prijs nieuwe sportaanbod wordt gecreëerd. Samenwerking staat aan de basis.

“We kunnen dan een beroep doen op een groter kader en meer vrijwilligers en dat stelt ons in staat om - ook waar het om dorpen gaat - de leefbaarheid een impuls te geven.” Het initiatief om de handen ineen te slaan moet van verenigingen zelf komen, maar ze kunnen ondersteuning krijgen vanuit de provinciale sportraad. “ Sportdorpen worden onder andere gefinancierd vanuit de subsidie Sportimpuls van het Ministerie van VWS, verstrekt door stichting ZonMw. Van de 23 aanvragen die er dit jaar door samenwerkende clubs werden ingediend, zijn er 21 gehonoreerd. Concreet levert dat de verenigingen gedurende twee jaar een projectleider op die hen acht uur per week begeleidt.

Flexibel en veelzijdig sportaanbod
Deze professionals zijn soms al actief als combinatiefunctionaris of in dienst van provinciale sportraden. Ze krijgen als taak mee de behoefte van bewoners te inventariseren en aan de hand daarvan meerdere activiteiten en sportmodules te starten. Het eindresultaat zou een flexibel en veelzijdig sportaanbod moeten zijn. Kamminga: “Het gaat meestal om pilots van een week of acht. Denk aan de tennisvereniging die een pilot jeu des boules aanbiedt of een hockeyclub die zich stort op de zaalvariant Floorball.”

De aan het project gekoppelde professional heeft als andere opdracht om de banden aan te halen met fysiotherapeuten, huisartsen en welzijnsorganisaties. Voornaamste doel van de interventie is immers de participatie te verhogen. De grootste winst is te boeken bij de groepen die de meeste drempels tegenkomen. “Ouderen of mensen met overgewicht kunnen bijvoorbeeld door hun huisarts of diëtist gewezen worden op nieuw sportaanbod. Het feit dat ze niet direct lid hoeven te worden en sporten met mensen die in dezelfde situatie zitten, maakt de weg naar een vereniging een stuk korter.”

Op eigen kracht verder
Toch is niet iedere module een succes. “Het blijft moeilijk in te schatten, de opkomst kan altijd mee- of tegenvallen. “Belangrijker is het dat verenigingen ook na de twee jaar van ondersteuning blijven samenwerken om een onderscheidend en op maat gesneden sportaanbod mogelijk te maken. Gelukkig zien we dat gebeuren.” Alle drie de Sportdorpen die twee jaar geleden in de provincie Groningen zijn gestart gaan op eigen kracht verder. “We proberen wel vanuit de subsidie de dorpen een klein budget mee te geven om nieuw sportaanbod te blijven opzetten om de samenwerking in stand te houden. Uiteindelijk moet dat natuurlijk een automatisme worden. Dat is het ultieme streven.”

Voor meer informatie: klik hier

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst