Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Jong Oranje: bundeling van Young Professionals in de sport

door: Rins van Kouwen | 27 maart 2014

Jong Oranje - een nieuw samenwerkingsverband van Young Professionals in de sport - bundelt de krachten van jonge sportwerknemers. Met een verfrissende kijk wil het netwerk waarde toevoegen aan de sport. Met het WK roeien deze zomer in Amsterdam heeft Jong Oranje een eerste project gevonden om die ambitie te realiseren.

Janine Vermeulen - programmamanager advies van Sport & Zaken - komt voor haar werkgever bij veel sportbonden over de vloer. “Ik zie steeds dat er veel enthousiaste en talentvolle mensen in de sport werken, maar dat zij hun collega’s - die vaak met dezelfde thema’s of projecten in hetzelfde gebouw bezig waren - helemaal niet kennen. Ik vind het zonde dat daar niks mee wordt gedaan,” vertelt Vermeulen over haar idee om een netwerkorganisatie voor jonge sportprofessionals te beginnen. Vermeulen wist ook dat bij grote bedrijfsorganisaties een Young professional netwerk heel gebruikelijk is.

“Ik heb zelf bij ABN AMRO gewerkt en gemerkt dat een netwerk van jonge professionele werknemers een meerwaarde kan geven aan een bedrijf en aan je eigen ontwikkeling.”

Versterking in de breedte
Om Jong Oranje meer vorm te geven zocht Vermeulen in de brede sportsector naar versterking. Samen met Rinske de Jong (NOC*NSF), Carlijn Mol (Nederlandse Jeu de Boules Bond), Remco Nieuwenhuis (KNVB), Frank van Barneveld (KNHB), Marjolijn Spoorenberg (Werkgevers in de Sport), Anne Schulze (Sportcluster Veenendaal) en Maarten Lijftogt (KNLTB) werd een aanvoerdersteam gevormd en de eerste stappen gezet. “Het aanvoerdersteam bestaat bewust uit medewerkers uit verschillende hoeken van de sport. Met deze groep kwamen we al snel tot een database van 150 Young Professionals die in de sportsector werkzaam zijn en in ons profiel passen.”

Om in aanmerking te komen voor Jong Oranje moet een werknemer een contract hebben bij NOC*NSF, een aangesloten sportbond, Sport & Zaken of de WOS (Werkgevers in de Sport). Daarnaast moet hij of zij een HBO- of WO-studie hebben afgerond. De leeftijdsgrens ligt op 36 jaar. “Wij willen goed en duidelijk een herkenbare groep neerzetten,” legt Vermeulen uit, die er op wijst dat Jong Oranje geen vereniging is. “We hebben geen formele entiteit en geen lidmaatschap zoals bij een bond,” verduidelijkt Vermeulen. “We staan op LinkedIn met elkaar in contact. Natuurlijk heb je wel een vorm van structuur nodig om input te krijgen en de continuïteit te waarborgen. Jong Oranje is het beste te omschrijven als een platform of netwerk dat de Young Professionals in de Sport met elkaar verbindt, contacten legt met Young Professionals buiten de sport en bij bepaalde evenementen als denktank kan fungeren.”

Klein budget
Het budget voor de kosten van Jong Oranje is klein. NOC*NSF en Sport & Zaken hebben een bescheiden bijdrage beschikbaar gesteld om de opstart van Jong Oranje te realiseren. “We proberen alle kosten via ons eigen netwerk zo laag mogelijk te houden.” Om te participeren aan Jong Oranje wordt aan de Young Professional een actieve bijdrage gevraagd om de Nederlandse sport verder te professionaliseren.

Het nieuwe Young Professional netwerk heeft zichzelf drie doelen gesteld. Als eerste zijn netwerk binnen de sport vergroten, daarnaast de verbinding leggen tussen de verschillende bonden en het bedrijfsleven en als derde waarde toevoegen aan de sport door als denktank voor NOC*NSF en de sportbonden te fungeren. “Dat betekent dat alles dat Jong Oranje oppakt minimaal een raakvlak moet hebben met een van de drie doelen,” verduidelijkt Vermeulen. “Het kan zijn dat een groep van vijf à tien professionals van Jong Oranje op het gebied van marketing of sponsoring gaan samenwerken om de sport verder te helpen. Medewerkers kunnen buiten hun eigen werkzaamheden of sport projecten oppakken om zo ook aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. De sport verder helpen en laten zien dat het ook anders kan, dat is onze insteek.”

Lancering met groepsfoto
Bij het eerste officiële startschot - 14 maart op Papendal - waren honderd Young Professionals aanwezig (klik hier voor een groepsfoto). Bij de eerste samenkomst werd ook het eerste project opgepakt. Jong Oranje zal bij het WK roeien - eind augustus op de Bosbaan in Amsterdam - via een side-event de roeiparticipatie proberen te vergroten. “Er is een team geformeerd en de eerste afspraken zijn gemaakt,” vertelt Vermeulen.

“Dit zal ook de handelswijze zijn bij andere projecten van Jong Oranje. Heeft een sportorganisatie een vraag of kwestie, bijvoorbeeld hoe een sport breder in de markt kan worden gezet of hoe bezoekers naar zijn sportevenement kunnen worden gehaald, dan vormen we een groep en starten we een brainstormsessie.”
 
Groot gala
Jong Oranje zal dit jaar verder vorm worden gegeven. Aan het eind van het jaar, op 19 december, organiseert het jongerennetwerk het Young Professional Sport Gala in het Hotel- en Congrescentrum Papendal. “Wij willen daar zo veel mogelijk Young Professional bedrijfsnetwerken uitnodigen, denk aan Jong Randstad of Jong Rabobank. De bedoeling is om de bedrijven de kant van de sport te laten zien en de sportprofessionals kennis te laten maken met het netwerk van de bedrijven.”

Jong Oranje is ambitieus, verduidelijk Vermeulen. “Bij de eerste bijeenkomst op Papendal werd ook de vraag gesteld waar we in 2028 willen staan. Het kwam onder de aanwezigen gezamenlijk naar voren dat wij dan geen groep individuen willen zijn van verschillende bonden met losse ideeën maar dat we dan een eenduidige groep zijn die samen de sport verder willen helpen.”

Voor meer informatie: jongoranjenetwerk@gmail.com

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst