Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Koningsspelen gaan voor tweede jaar op rij voor sport en gezondheid

door: Thomas van Zijl | 30 januari 2014

De inhuldiging van een nieuwe koning hoeven we in 2014 niet te verwachten, maar basisschoolleerlingen kunnen net als vorig jaar wel weer meedoen aan de Koningsspelen. De laatste schooldag voor de meivakantie - althans volgens de officiële richtlijnen van de rijksoverheid - staat in het teken van sport, gezond en saamhorigheid. De Johan Cruyff Foundation en Richard Krajicek Foundation hebben goede hoop het succes van vorig jaar te evenaren.

Dat vertrouwen is gebaseerd op het feit dat momenteel al zo'n miljoen kinderen van 4.750 basisscholen zich hebben ingeschreven. Bovendien is uit een enquête gebleken dat scholen met veel plezier terugkijken op de eerste editie van de Koningsspelen.

“We hebben in november gevraagd wat deelnemers sterke en minder sterke punten vonden”, zegt directeur Carole Thate van de Johan Cruyff Foundation. “Vooral het ontbijt kwam naar voren als een enorme toegevoegde waarde. Leerlingen vonden ook het liedje en dansje van Kinderen voor Kinderen leuk. De sportdag die daarop volgde verliep voor de scholen goed. Sommige scholen gaven aan dat ze voor de precieze invulling daarvan nog wel wat hulp kunnen gebruiken, maar voor de overgrote meerderheid gold juist dat ze die vrijheid erg waardeerden.”

Tijdsdruk ontbreekt nu
In principe verandert er dit jaar weinig aan de opzet van de Koningsspelen. Aangezien alle betrokken partijen tevreden waren, hoeft er aan de opzet niet gesleuteld te worden. Groot voordeel ten opzichte van vorig jaar is ook dat de enorme tijdsdruk ontbreekt. Thate: “Het voelde aan als een snelkookpan. Het idee van Koningsspelen klonk goed, maar het moest ook nog worden uitgevoerd. Dat het toen gelukt is, schrijf ik grotendeels toe aan onze samenwerking met de Richard Krajicek Foundation. Die is echt heel goed. We trekken de lijn van vorig jaar nu gewoon door. Het is er zelfs iets gemakkelijker op geworden aangezien we de beschikking hebben over een goede database en de basiselementen voor iedereen duidelijk zijn.”

Het programma mag dan grote gelijkenissen vertonen; er zijn wel degelijk verschillen. Net als tijdens de eerste editie wordt er tussen het ontbijt en de sportdag gezongen en gedanst op een liedje van Kinderen voor Kinderen. De titel van het nummer volgt nog, maar nu staat vast dat de deelnemers gaan proberen het wereldrecord tegelijkertijd samen dansen en zingen te verbreken. Thate: “Dat betekent dat er verschillende mensen zullen moeten gaan controleren en dat er een officiële aanvraag is verstuurd naar het Guinness Book of Records.”

Ideeënwedstrijd
Nieuw is ook dat beide Foundations een ideeënwedstrijd hebben uitgeschreven, gekoppeld aan de Koningsspelen, die vooral bedoeld is voor kinderen uit de groepen zeven en acht. Ze zullen nadenken over de vraag hoe ze er met elkaar voor kunnen zorgen dat ze voldoende sporten en bewegen. “Die wedstrijd is open voor iedereen, dus ook voor scholen die zich niet inschrijven. De Vriendenloterij - een van onze partners - zal budget beschikbaar stellen om ervoor te zorgen dat het winnende idee ook echt kan worden uitgevoerd.”

De bedoeling is dat de Koningsspelen voor alle deelnemers weer een feest worden. Dat zullen er naar verwachting toch iets minder zijn dan de 1,3 miljoen van vorig jaar. Deels komt dat doordat er niet zo’n bijzondere gelegenheid als de inhuldiging aan gekoppeld is. Een andere verklaring schuilt in het feit dat zo’n tien procent van alle scholen gesloten is vanwege de meivakantie.

“Wij hebben bij het kiezen van deze dag de officiële vakantiedata gevolgd, maar scholen hebben de vrijheid om daar enigszins van af te wijken. Vanwege een late Pasen dit jaar heeft een aantal dat gedaan. We hadden er voor kunnen kiezen zelf te gaan schuiven met de dag, maar dan waren we op Goede Vrijdag gestuit. Alles afwegende vonden we het belangrijk nu aan de laatste vrijdag voor Koningsdag vast te houden om de traditie neer te zetten.”

Vakantie geen belemmering
Overigens hoeft het feit dat hun school gesloten is, niet per definitie te betekenen dat kinderen niet kunnen meedoen. Er zijn gemeenten die hun sportcomplexen en medewerkers beschikbaar stellen zodat ook kinderen die eigenlijk al vakantie hebben, samen een sportieve en gezonde dag kunnen beleven.
 
Inschrijven voor de Koningsspelen kan tot vrijdag 31 januari. Voor meer informatie: www.koningsspelen.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst