Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Focus op talentontwikkeling werpt vruchten af in Den Haag

door: Emma Meertens | 25 mei 2022

Dit najaar organiseert de gemeente Den Haag een congres in het kader van de titel Europese hoofdstad van het jaar. Naast de thema’s ‘ruimte voor sport’ en ‘sportstimulering’ staat ook het thema 'talentontwikkeling' centraal. In de gemeente wordt al jarenlang in samenwerking met verenigingen en bonden hard gewerkt om de ontwikkeling van talent maximaal te faciliteren.

XL18DenHaag-1De keuze voor het thema ‘talentontwikkeling’ heeft te maken met de historie van de stad zo legt Edgar Vermaas, coördinator topsport en topsporters, uit. “Zoals alle grote steden in Nederland heeft ook Den Haag een topsportbeleid. Deze visie is in 2006 samen met partners ontwikkeld. Hierin richten wij ons op vier pijlers: talent, organisatie, evenement en accommodatie.’’ Den Haag huisvest drie topsportprogramma’s in de stad, namelijk beachvolleybal, zeilen en skateboarden. In samenwerking met het TeamNL Centrum Topsport Metropool is het de ambitie om het aantal programma’s uit te breiden in de regio. Naast de inzet op topsportprogramma’s richt Den Haag zich ook nadrukkelijk op talentontwikkelingsprogramma’s.

Belang van talentontwikkeling
Dat de gemeente investeert in talentontwikkeling komt omdat Den Haag het belang ervan inziet. Vermaas: “We zagen talentontwikkeling altijd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de bond, NOC*NSF en onszelf. Toen NOC*NSF als financiële partner wegviel, vonden wij het nog steeds onze verantwoordelijkheid om samen met de sportbonden en topsportverenigingen talentprogramma’s te ondersteunen voor de Haagse jeugd. Hiervoor hebben wij een integrale visie op talentontwikkeling in de stad opgesteld inclusief een stadsbreed talentherkenningsprogramma. Het belangrijkste is dat een kind plezier heeft in sporten en bewegen en ook behoudt. Dit stimuleer je door kinderen te laten ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.’’

“Het uiteindelijke overkoepelende doel van de gemeente Den Haag is zoveel mogelijk inwoners de kans te bieden een leven lang met veel plezier te laten bewegen"

Hiervoor werkt de gemeente intensief samen met de Haagse Hogeschool en willen ze kinderen op scholen laten testen en meten, zowel motorisch als op motivatie. Zodra er gesproken kan worden over een kind met bovengemiddeld veel aanleg, wil de gemeente aan zo'n talent de mogelijkheid bieden om zich verder te kunnen ontwikkelen dichtbij huis, in Den Haag dus. Maar op deze manier worden ook de minder goede bewegers in kaart gebracht en kan hier gericht aanbod voor worden ontwikkeld. “Het uiteindelijke overkoepelende doel van de gemeente Den Haag is zoveel mogelijk inwoners de kans te bieden een leven lang met veel plezier te laten bewegen. Topsport en talentontwikkeling is een klein maar belangrijk radartje in dat geheel.’’

Verdeling van aandacht en middelen
Topsport en talentontwikkeling is één van de vier thema's in het Haags sportbeleid en daarmee een onmisbaar onderdeel van de sport in de stad. Den Haag investeert jaarlijks fors in topsport, talentontwikkeling en evenementen. Deze jarenlange investering heeft ervoor gezorgd dat Den Haag nu op de kaart staat als dé topsportstad aan zee, waar talent in tal van sporten de kans krijgt zijn of haar dromen waar te maken.

XL18DenHaag-2Goed voorbeeld van het rendement van deze investeringen is de samenwerking gesteund vanuit het beleid met het Blue Marlins Swim Team, de nieuwe landskampioen. Na een jarenlange dominantie van de zwembolwerken PSV Eindhoven en Dolfijn Amsterdam, heeft het Haagse team deze hegemonie weten te doorbreken. Lars Wouters, de technisch directeur van de Blue Marlins, wijdt deze prestatie aan de weg van de lange adem en hard werken. “Dit doel hebben we al in 2009 gesteld. We hebben er destijds bewust voor gekozen om onze eigen sporters op te leiden. Meestal zie je dat teams hun talenten regionaal en nationaal halen. In ons geval komt dus het overgrote deel van het team gewoon uit de wijk van het zwembad.’’

Rol van gemeente in zwemsucces
Dat zwembad speelt een belangrijke rol in het behalen van het landskampioenschap. “We hebben het Hofbad destijds niet alleen gebouwd voor de topsport, maar het feit dat het een olympisch bad van 50 meter is, laat zien dat we zeker rekening hebben gehouden met de wensen van talentontwikkeling en topsport’’, aldus de coördinator topsport. Iets waar de Blue Marlins uiteraard heel blij mee zijn. Sinds 2009 heeft de vereniging een topsportplan waar de gemeente Den Haag nauw bij betrokken is. Naast het aanbieden van badwater in het Hofbad, biedt deze samenwerking de vereniging ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de kennis en kunde van de gemeente en het TeamNL Centrum. Dan gaat het onder andere over het aanbieden van fysiotherapie, sportmedische kennis en lifestyle coaching. Maar de samenwerking werkt ook andersom doordat de Blue Marlins een bijdrage leveren aan de inhoud van het sportbeleid. “Vanaf het begin hebben we bijvoorbeeld aangegeven dat we geloven in een mix van professionals en vrijwilligers binnen de vereniging’’, vertelt technisch directeur Wouters. ‘’Ik geloof zeker in vrijwilligers, maar alleen vrijwilligers inzetten is te wankel om tot structureel succes te komen.’’

“Het maakt nogal wat uit of je als gemeente alleen geld stopt in een nationaal programma óf dat je daarmee indirect ook de lokale sport stimuleert"

Sinds twee jaar werken de Blue Marlins ook nauw samen met de KNZB. De bond gaf aan meer lokale verankering te willen en sindsdien is er in Den Haag een regionaal trainingscentrum gevestigd. De wens om een officiële opleidingspartner van de bond te worden, is uitgesproken op het moment dat André Cats werd aangesteld als nieuwe technisch directeur van de zwembond. “Door die samenwerking kunnen we trainers meer betrekken bij het opleiden van nieuwe mensen binnen onze vereniging. Dat is enerzijds een stuk goedkoper voor ons, maar het is ook zo’n kwaliteitsinjectie, dat lukt nooit zonder hulp.’’ De gemeente is betrokken bij deze samenwerking, iets wat volgens Wouters ook voor hen van belang is. “Het maakt namelijk nogal wat uit of je als gemeente alleen geld stopt in een nationaal programma óf dat je daarmee indirect ook de lokale sport stimuleert.’’
XL18DenHaag-3

Zwemmen als voorbeeldZwemmen is dus inmiddels een goed voorbeeld van de manier waarop de gemeente Den Haag talenten en topsporters de ruimte geeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. “Ik vind het verhaal zo mooi’’, legt Vermaas uit, “we hadden eigenlijk nauwelijks zwemtalent, we vonden toch dat het zwembad topsportwaardig moest zijn en nu zijn we landskampioen met veel eigen opgeleide jeugd. Deze manier van werken kunnen we dit op meer plekken en sporten zo uitrollen.’’

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst