Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Upgrade the Sports voegt iets toe aan begeleiding sporters

door: Bas Kammenga | 10 maart 2022

Het welzijn van de topsporter staat na gedegen onderzoek inmiddels als concrete ‘upgrade’ in de boeken. Onder de noemer ‘Upgrade the Sports’ wil Rens Geusens, student aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), meer facetten van begeleiding van sporters een boost gaan geven. Via de minor ‘De Sportconsulent’ op de HAN is een tweede lichting van zeven studenten bezig aan de tweede ‘upgrade’.

RensGeusens-1Rens Geusens, student van de opleiding sportkunde aan de HAN, deed zijn afstudeerstage in 2021 binnen de opleiding van De Graafschap. Als trainer en bestuurslid van vv OSC in Nijmegen had Geusens tot dat moment nog weinig raakvlakken gehad met de topsport. “Tot ik onderzoek deed dat gericht was op de bevindingen van onder-18 spelers in het kader van het reeds gestarte project KernTalenten van Willem Stortelder. De spelers waren enthousiast, zagen er de meerwaarde van in, en wilden het project graag intensiveren. Ook hadden spelers inhoudelijke verbeterpunten. Zo hadden ze behoefte aan meer gesprekken, die vooral ook korter en bondiger moesten zijn.”

Onafhankelijk
Geusens doorloopt zijn studieperiode in een bijzondere volgorde en kwam na de afstudeerstage nog toe aan de minor 'sportconsultent'. “Daarin zijn er hele brede mogelijkheden en het doel is een ‘ondernemende’ minor waarbij je impact op de omgeving creëert. Uit het onderzoek bij De Graafschap kwam, eigen totaal onverwacht, de behoefte naar voren dat spelers individuele begeleiding misten en dan vooral van een onafhankelijk iemand, dus iemand zonder machtspositie. Binnen de club was er wel een vertrouwenspersoon aanwezig voor ernstige zaken als intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Maar er was niemand bij wie je even naar binnen kon lopen met onderwerpen rondom het mentale welzijn. Informeel werd terreinbeheerder Niels wel genoemd, zoals bij andere clubs een materiaalman of verzorger wel aanwezig is voor persoonlijke zaken. Maar spelers hebben dus duidelijk behoefte aan een formeel persoon met wie zij vrijuit kunnen spreken over serieuze onderwerpen.”

"De helft van de (top)sporters geeft aan behoefte te hebben aan een onafhankelijke begeleider"

Geusens ervoer de topsportomgeving als behoudend en met redelijk vastomlijnde structuren en wist dat je met een goed en gedegen verhaal moet komen om een verandering of vernieuwing teweeg te brengen. “We hebben daarom gedegen onderzoek gedaan. Met een vervolgstudie die opgedeeld werd in deskresearch en fieldresearch. Dus we hebben literatuur opgezocht over de zogeheten ‘high pressure’-omgeving waarin veel druk ligt op kinderen. En we hebben dertig voetballers uit de leeftijd van 13 tot 24 jaar geïnterviewd, verspreid over het hele land. Ook hebben we twaalf topsporters uit andere takken van sport meegenomen in het onderzoek als referentiekader. Resultaten waren dat spelers in gastgezinnen vaak behoefte hebben aan coaching op het gebied van sociale relaties. En dat thuiswonende sporters juist een andere vertrouwenspersoon misten, omdat bijvoorbeeld een vader of beste vriend geen ervaring heeft met de topsportomgeving waarin zij moeten presteren. De helft van de (top)sporters geeft aan behoefte te hebben aan zo’n onafhankelijke begeleider."

RensGeusens-2Goede band
Ook de situatie van De Graafschap werd meegenomen in het verhaal. “Met trainer Jan Vreman hadden eigenlijk alle spelers een goede band. Toch is de drempel groot om met de trainer te delen als je niet lekker in je vel zit of er problemen zijn binnen de groep, thuis of op school. Spelers willen in die omgeving niet hun zwaktes tonen. Hoewel ze vaak ook wel beseffen dat het helemaal geen zwakte is om dit soort zaken te delen, maar de samenwerking juist kan versterken. Het bleek kortom moeilijk om dit patroon te doorbreken en dus is er een andere ingreep nodig, vonden de spelers.”

Geusens en zijn medestudenten lieten ook zes professionals uit het werkveld aan het woord. “Zo spraken we onder anderen Bart Heuvingh, Jeffrey Leiwakabessy, Paul van Zwam en Theo Janssen. Zij gaven aan dat de middelen er vaak wel aanwezig zijn, maar dat jongens er mogelijk niet voldoende van af weten. Ook vonden ze allemaal wel dat er iets georganiseerd zou moeten worden als deze behoefte bij de spelers dus zo breed leeft. Dat zou in een club dus gefaciliteerd moeten wordt als specialisme. In bijzondere gevallen gebeurt dat dus ook wel, maar pas als er grote problemen zijn. En dat terwijl de behoefte aanwezig is om over het dagelijkse welzijn te kunnen praten.”

"Veel amateurverenigingen willen wel iets met ‘breed motorisch opleiden’, maar ze weten niet hoe ze het praktisch moeten aanvliegen”

Impact realiseren
Omdat Geusens voelde dat er meer behoeftes zijn om topsporters, maar ook breedtesporters beter te begeleiden, vatte hij het plan op om www.upgradethesports.nl als doorlopend project op te zetten. “Het idee is dat er een volgend thema, ‘een upgrade’, wordt toegevoegd. Over twee maanden ben ik zelf klaar met deze studie, maar zijn nog zoveel meer zaken om te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld ‘breed motorisch opleiden’. Daarbij gaan we uit van dezelfde werkwijze. Dus het zal eerst goed moeten worden onderbouwd door onderzoek en vervolgens is de doelstelling het zo concreet mogelijk te kunnen aanbieden aan een sportvereniging of topsportorganisaties. Veel amateurverenigingen willen bijvoorbeeld wel iets met ‘breed motorisch opleiden’, maar ze weten niet hoe ze het praktisch moeten aanvliegen.”

RensGeusens-3Geusens geeft aan dat de keuze voor ‘upgrade 2’ nog geen uitgemaakte zaak is. “Het kan ook heel goed een andere invalshoek worden. Het is belangrijk dat de input vanuit het werkveld komt, vanuit de sporters zelf. Dat is de drijfveer. Er zijn onlangs zeven nieuwe studenten begonnen en aan hen is de taak de vragen te stellen en onderzoek te doen. Zij gaan er mee verder en kijken of er een voedingsbodem is voor ‘upgrade 2’. Ook hebben we gekozen om de inzet van ‘upgrade 1’, de talent- en ontwikkelcoach, meer te gaan promoten en voor te leggen aan de KNVB. Er zullen daarnaast altijd gebieden zijn die doorontwikkeling verdienen. Ik hoop dat we een klein beetje impact kunnen genereren binnen de sport door onze nieuwe manier van werken. Mijn persoonlijke doel is om hier mee verder te gaan, studenten en partners hiermee te begeleiden en tevens aan de slag kan gaan bij een BVO in het begeleiden van sporters middels de 'Talent- en Ontwikkelcoach'-methodiek.”

Voor meer informatie: www.upgradethesports.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst