Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Sportcampus Traiectum: droomplek, samenwerking en inspiratie

door: Bas Kammenga | 16 december 2021

In Utrecht gaat de komende jaren op sportgebied iets baanbrekends gebeuren. Vijf topsportclubs - FC Utrecht, Hellas Utrecht, SV Kampong, UZSC en VV Utrecht - slaan de handen ineen en gaan samen met diverse partners werken aan een sportcampus die in Nederland nog geen voorbeeld kent. Rondom het stadion van FC Utrecht wordt het gebied ontwikkeld tot een plek waar topsport, breedtesport en recreatie samenkomen. Edu Jansing is aangesteld als kartrekker van het project dat via een prijsvraag de naam Traiectum heeft gekregen.

Traiectum-1De winnende naam 'Traiectum'werd bedacht door Sara van Mourik, die een cheque van 2.500 euro kreeg uitgereikt. Het geld doneerde ze aan Volleybal Vereniging Utrecht (VVU). Traiectum verwijst naar de historische Romeinse naam van de stad Utrecht en daarnaast naar een plek waar mensen letterlijk en figuurlijk in beweging zullen zijn. Edu Jansing omschrijft Traiectum als volgt: “Aan de ene kant gaat het om de plek die de vijf clubs delen in Utrecht-Oost rondom stadion Galgenwaard. We willen samen investeren in ‘future proof’-faciliteiten voor top en breedte, de hardware zeg maar. Denk aan studieruimte, een sporthotel, fitness, fysiotherapie, enzovoorts. Aan de andere gaat Traiectum om de software, om baanbrekende programma’s voor het ontwikkelen van sporters en trainers. De clubs denken dat ze samen sterker staan, samen beter kunnen worden, samen de top kunnen bereiken, ik vind dat een hele sterke basis.” 

Oprichting
Thijs van Es, de huidige algemeen directeur van FC Utrecht, was in het verleden voorzitter van omnisportvereniging Kampong dat met ruim 6.500 leden ’s lands grootste sportvereniging is. “Destijds was er al een samenwerking tussen diverse clubs,” aldus Jansing. “Sinds hij bij FC Utrecht actief is, heeft Van Es een aanjagende rol gespeeld in de sportcampus. Zelf heb ik als lid van de voetbalclub Kampong ooit al looptraining van de hockey-afdeling gekregen. Dat was meteen van grote meerwaarde voor ons team. Sinds kort is een looptrainer van atletiekvereniging Hellas volgens datzelfde idee actief binnen FC Utrecht. Hierin denkt het hoofd performance van FC Utrecht ‘full force’ mee over de samenwerking.”

"Het momentum is goed: de stad Utrecht heeft als missie een ‘gezond stedelijk leven’ en wil dit gebied echt op de kaart zetten"

Traiectum-2Jansing ziet zichzelf als verbinder in het geheel en heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan bij gebiedsontwikkeling rondom topsportclubs in Rotterdam en Den Haag: “Alle kennis bestaat al, het is aan mij om het overzicht te bewaren en mensen te verbinden die samen aan de slag gaan om meerwaarde te creëren. Ik ben onafhankelijk ten opzichte van de oprichtende clubs en probeer juist het geheel te vertegenwoordigen. Dat ik ben opgegroeid in Utrecht en gevoetbald heb bij SV Kampong, maakt het extra leuk.” Vanuit een tijdelijke rol bij FC Utrecht werd hij gevraagd trekker te worden van het project. “In eerste instantie werk ik als freelancer in opdracht van het bestuur van de stichting, die in oprichting is. Na zes maanden kijken we naar een constructie die weer past bij die nieuwe fase.”

Momentum 
Traiectum zal zich voornamelijk gaan richten op de jeugd. Want Utrecht is een stad die snel groeit. De komende twintig jaar komen er nog 100.000 inwoners bij in de agglomeratie die nu al zo’n 700.000 mensen huisvest. De groei zit hem vooral in de jongere leeftijdsgroepen. “De komende zes maanden zie ik als de start up-fase van het project. We willen zeker weten dat er voldoende potentie is voor Traiectum. Dat moet zich uiten in draagvlak in de stad en onder de sporters en in partners die geloven in onze missie en willen investeren in de ontwikkeling van deze unieke sportcampus. Het momentum is goed: de stad Utrecht heeft als missie een ‘gezond stedelijk leven’ en wil dit gebied echt op de kaart zetten. Ook FC Utrecht zet de komende jaren vol in op het thema fitheid en dat is ook hard nodig in deze bizarre coronatijd. Fysieke, maar vooral ook mentale en sociale fitheid is een belangrijk thema voor ons allemaal.”  

"Traiectum wijkt af van de invulling van Papendal, waar pure topsport centraal staat"

“We moeten ervoor zorgen dat de jeugd ‘sportminded’ blijft en voldoende blijft sporten en bewegen. Jongeren in aanraking laten komen met alle mogelijke sporten is waanzinnig interessant. Want er lopen vast ook weer talenten tussen voor de vijf samenwerkende topclubs en uit onderzoek blijkt dat jongeren die zich breed (motorisch) hebben ontwikkeld meer plezier hebben en zich dus beter ontwikkelen. Zo leggen we de verbinding tussen topsport, breedtesport en talentontwikkeling." 

"Het instituut Olympiatoppen in Noorwegen is een voorbeeld waar het competitie-element tot een bepaalde leeftijd is weggehaald en het kinderlijke plezier van sport leidend is in alles. Ik vind dat een zeer interessante invalshoek, ook voor volwassenen. Traiectum wijkt in die zin af van de invulling van Papendal, waar pure topsport centraal staat. Inspiratie voor het dit gebied in Utrecht zullen we opdoen in het Turia-park in Valencia of bij de geweldige sportcampussen in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Daar zijn topsport, breedtesport vaak al automatisch verweven met onderwijs en onderzoek.”

Traiectum-3Samenwerking
In de start up-fase wordt gewerkt met een klein kernteam vanuit de vijf clubs, aangevuld met talentvolle stagiairs. "Alle vijf de clubs hebben een vertegenwoordiger vanuit hun bestuur aangewezen die actief meewerkt. Dat bevalt tot dusver heel goed. Tevens formeren we een ‘Topteam’ van coaches en sporters die samen hun wensen mogen uitspreken over hun droombeeld van een sportcampus ‘van de toekomst’.”

“De opzet van Eindhoven Brainport laat zien dat als je overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen laat samenwerken, er mooie dingen kunnen gebeuren"

“We willen de organisatie versterken met specifieke expertise vanuit ROC Midden-Nederland, Hogeschool en de Universiteit van Utrecht (UU) en zoeken continu naar partners op het gebied van bijvoorbeeld marketing, communicatie en innovatie in sport, bewegen en fitheid. Sport Utrecht verdient een speciale vermelding omdat ze echt geloven in wat we doen en vol meedenken. De opzet van Eindhoven Brainport laat zien dat als je overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen laat samenwerken, er mooie dingen kunnen gebeuren. Het is voor ons een inspiratiebron. Het Science Park ligt bij ons in Utrecht bijvoorbeeld om te hoek, met de UU en het UMC, Food Valley op enkele tientallen kilometers. Dat biedt enorme kansen.”

Traiectum-4Hoger doel
“De coronacrisis is een ramp voor de sport. Het is echt alle hens aan dek voor veel verenigingen. Maar de crisis biedt op de langere termijn misschien ook kansen. Sport kan net als cultuur de rol vervullen om mensen samen te brengen, te inspireren, hoop te geven. Er ontstaan grote achterstanden in mentale en sociale fitheid. Dus moeten we nadenken over andere manieren en vormen van buiten sporten dan alleen die in de traditionele verenigingsvorm. Ook de motorische ontwikkeling van kinderen loopt achteruit en dat heeft weer effect op breedte- en topsport. Bonden zijn hier al volop mee bezig en Traiectum wil een proeftuin zijn om deze nieuwe vormen te testen en te ontwikkelen.”

“Ons hogere doel is de jeugd uit de hele stad en regio te inspireren om bij de sport betrokken te raken. Vanaf het begin willen we naar iedereen luisteren. Zelfs in de sport is inclusie namelijk een grote uitdaging. We willen iedereen een plek bieden waar leren, ontwikkelen en mentaal en fysiek fit worden centraal staat. De sport kan op die manier een ideale springplank zijn in de Utrechtse samenleving.”

Voor meer informatie: www.sportcampusutrecht.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst