Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Campagne Sportlief in Dordrecht voor positief sportklimaat

door: Bas Kammenga | 30 september 2021

De campagne Sportlief voor een positief sportklimaat is zaterdag 18 september officieel gelanceerd en maakt onderdeel uit van het bredere sportakkoord in de gemeente Dordrecht. Aan het einde van het seizoen worden de resultaten middels een enquête gemeten in vier verschillende categorieën.

De gemeente Dordrecht heeft zo’n 120.000 inwoners en zeventig sportverenigingen. Daarvan zijn er 25 verenigingen en commerciële aanbieders die hebben meegetekend aan het sportakkoord in Dordrecht, waar inmiddels vier deelakkoorden zijn gesloten en er momenteel nog twee worden gevormd. Zo’n tien aanbieders doen er mee aan twee of meer deelakkoorden, waarvan een positief sportklimaat één voorbeeld is.

Sportlief-1Project
Maartje Vissers is werkzaam als sportregisseur bij de Gemeente Dordrecht in Team Sport: “De gemeente Dordrecht is verdeeld in drie gebieden en ik ben in één van die drie gebieden contactpersoon voor sportverenigingen, commerciële aanbieders en leg verbindingen naar zorg, onderwijs en maatschappelijke instanties. Ik ben op de hoogte van demografische en andere data. Doel is om de sportdeelname zo hoog mogelijk te laten worden en ook de maatschappelijke waarde van sport te laten zien. En dat alles in een veilige omgeving, daar werken we op allerlei manieren aan.”

Willemijn van Aggelen is als sportcoach een directe collega van Vissers en aangesteld als projectleider van het ‘positief sportklimaat’: “Ik ben actief in het werkveld en houd me veel met de verenigingen bezig. Als er praktische zaken aan de orde zijn, dan word ik ‘ingevlogen’. En één van mijn taken is dus de projectleiding van deze campagne.”

Sportlief
Vissers legt het ontstaan van de campagne uit: “We zijn zo’n twee jaar geleden met het sportakkoord gestart in Dordrecht en hebben tijdens de startbijeenkomst aan de aanwezige clubs gevraagd op welke onderwerpen ze verder wilden denken of waarbij ze hulp konden gebruiken. Zaken die daaruit naar voren kwamen, werden onderverdeeld in de thema's positieve sportcultuur, vitale sportaanbieders, inclusief sporten & bewegen. De campagne Sportlief is onderdeel van het thema positieve sportcultuur, andere onderdelen binnen dit thema zijn kaderontwikkeling en ouderbetrokkenheid. Vervolgens hebben we met twee marketingbureaus en de verenigingen samen een campagne ontwikkeld. Door corona is het traject wel iets gestagneerd, maar we konden de extra tijd ook goed gebruiken om alles goed te organiseren. Het begin van dit sportseizoen was een ideaal moment voor de lancering.”

"Momenteel zijn er zes verenigingen gestart en we hopen dat zich dit sportseizoen nog vier of vijf zullen aansluiten"

Van Aggelen vult aan: “We hebben vanuit de financiële middelen de marketingbureaus ingehuurd. Twee echt Dordtse partijen: de Rocketboys en Only the Brave. Laatstgenoemde heeft vooral de strategie bepaald en het proces begeleid. En de Rocketboys kwamen bij hun presentatie eigenlijk meteen al met de naam ‘Sportlief’ en daar sloegen we meteen op aan. Ze zijn behalve voor de naam ook verantwoordelijk voor alle uitingsvormen die de campagne heeft. We doen er alles aan om de campagne onder de aandacht te brengen. Momenteel zijn er zes verenigingen gestart en we hopen dat zich dit sportseizoen nog vier of vijf zullen aansluiten.”

Sportlief-2Nulmeting
Om uiteindelijk ook meetbare resultaten te krijgen, is er in de afgelopen maand september een enquête uitgezet bij de zes clubs. Op vier niveaus wordt er gepeild hoe het is gesteld met het klimaat: bij ouders, bestuursleden, trainers/coaches en kinderen. “Het geldt als een soort nulmeting,” weet Vissers. “We willen graag weten hoe het nu in 2021 gesteld is met de beleving van het sportklimaat. We hebben ook al meer reacties opgehaald vanuit de diverse verenigingen. In juni 2022, aan het einde van het seizoen, zal er opnieuw een enquête worden gehouden. En daarna kunnen we zien of er iets ten positieve is veranderd. We hebben in het kader van het sportakkoord opleidingen voor trainers om hierbij ondersteund te worden. Ook starten we dit jaar met Clubkadercoaching. Daarvoor is een speciale sportcoach aangesteld. En op 10 oktober een voorstelling van theatergroep Positief Coachen. Op die manier wordt de hele vereniging betrokken en het thema op een leuke manier onder de aandacht gebracht. Halverwege het seizoen zal bij elke deelnemende vereniging een onderzoek gedaan worden naar ouderbetrokkenheid en kijken we met de verenigingen hoe we deze betrokkenheid kunnen vergroten.”

"Belangrijke randvoorwaarde is dat er op de vereniging een contactpersoon aanwezig is die ook echt actief deelneemt"

“We hopen dat zich nog meer verenigingen aanmelden,” vertelt Van Aggelen. “En dat heel Dordrecht met die vlaggen vol hangt. En natuurlijk dat we volgend jaar kunnen zeggen dat het sportklimaat verbeterd is. Aan de ene kant doordat trainers meer kennis van zaken hebben en aan de andere kant voor de rol van ouders op de verenigingen.” De projectgroep komt geregeld bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Zo blijven de lijntjes kort en kan er ingespeeld worden op behoefte aan ondersteuning. “Belangrijke randvoorwaarde is dat er op de vereniging een contactpersoon aanwezig is die ook echt actief deelneemt. Vanuit het bestuur van clubs moet er natuurlijk draagvlak zijn en we zien ook al clubs die met het eigen beleid bezig zijn. Voor elke vereniging is de uitdaging weer net even anders. We hebben de beschikking over services vanuit het sportakkoord en proberen bij elke club maatwerk te leveren voor een succesvolle deelname.”

Voor meer informatie: de campagne Sportlief

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst