Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Hulp bij ledenwerving, -binding en -behoud in Den Haag

door: Rutger Oosting | 16 september 2021

Het doel van de gemeente Den Haag is om zoveel mogelijk inwoners uit Den Haag te laten sporten. Sommige sportverenigingen in Den Haag hebben echter te maken met een leegloop. Reden genoeg voor de gemeente Den Haag om alle beschikbare informatie over het werven, binden en behouden van leden te bundelen tot een handboek Ledenwerving, -binding & -behoud’. 

LedenverliesDenHaag-1Pjotr Behrtel, werkzaam als sportconsulent bij de gemeente Den Haag, is de initiatiefnemer van het handboek ‘Ledenwerving, -binding & -behoud’. “Het handboek is door de gemeente Den Haag samen met Stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag (Stichting WSDH) ontwikkeld. “Het idee van het handboek is ontstaan omdat wij merkten dat veel sportverenigingen moeite hebben met ledenwerving, -binding, -behoud en/of -groei. Dit was al zo vóór corona, maar de pandemie heeft het natuurlijk wel versterkt. Vier op de tien sportorganisaties in Nederland maakt zich zorgen over de toekomst”, opent Behrtel zijn verhaal. “Dan gaat het om financiën, het teruglopen van het aantal vrijwilligers en het aantal leden. Maar we moeten ook de vraag stellen: passen de huidige verenigingsvormen nog wel in de huidige samenleving? Mensen gaan steeds meer sporten op de momenten dat het hen uitkomt en zij willen niet vastzitten aan bepaalde tijden.”

Den Haag
Dat probleem zag Behrtel ook in Den Haag ontstaan. “Ik ben toen op zoek gegaan naar een manier om die verenigingen te kunnen helpen. Er is weliswaar veel informatie op internet te vinden, waarmee een vereniging zelf aan de slag kan, maar deze informatie is versnipperd en onvolledig. Daarom heb ik samen met WSDH onderzoek gedaan naar de meest relevante en actuele informatie en zo is het handboek Ledenwerving, -binding & -behoud ontstaan. Het handboek heeft als doel om sportverenigingen in Den Haag vitaler te maken en ondersteuning te bieden bij specifiek beleid op dit thema”, gaat Behrtel verder. “Het is verstandig voor verenigingen om zich naast werving ook op binding en behoud te richten. Dat draagt namelijk bij aan hun vitaliteit.”

"Sommige mensen vinden het alleen leuk om gedurende de week te trainen of juist alleen wedstrijden in het weekend te spelen"

Het handboek is geen gids met uitleg over het succesvol runnen van een sportvereniging. Nee, een sportvereniging moet binnen de eigen context zelf aan de slag met het boek, de uitkomsten kunnen per vereniging dan ook erg verschillen. Het boek gaat uit van een levenscyclus. “Er is een analysefase, een ledenwerving- en -binding &-behoudfase en als laatste de evaluatiefase”, legt Behrtel uit. “Elke vereniging stapt op een ander moment, met een ander doel en dus in een andere fase van het boek in.”

LedenverliesDenHaag-2De gemeente Den Haag heeft via stichting WSDH, specifiek op dit thema, extra sportcoördinatoren aangesteld. “Samen met de verenigingen starten ze met het invullen van het handboek. Een volledig ingevuld handboek maakt de sterke punten op dit thema duidelijk, maar ook de ontwikkelpunten die leiden tot acties. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe lidmaatschapsvormen, het creëren van vernieuwend sportaanbod of andere vormen van contributie. De hockeybond heeft bijvoorbeeld een flexabbonement in het leven geroepen. Sommige mensen vinden het alleen leuk om gedurende de week te trainen of juist alleen wedstrijden in het weekend te spelen. Die mogelijkheid is er dan. Zo houd je een gedeelte van je leden vast die anders wellicht afgehaakt zouden zijn. Een ander voorbeeld is dat er bij een tennisvereniging naast de tennisbanen ook een jeu-de-boulesbaan wordt aangelegd, zodat er een breder aanbod ontstaat dat voor iedereen toegankelijk is.”

“Er zijn op dit moment 48 verenigingen die het handboek hebben aangevraagd"

De gemeente Den Haag en WSDH stellen het handboek gratis ter beschikking aan alle geïnteresseerde Haagse sportverenigingen. Verenigingen kunnen zich aanmelden via de website van WSDH.

Reacties
Net voor de zomervakantie zijn de eerste verenigingen gestart met het handboek. De eerste reacties zijn hoopgevend, vindt Behrtel. “Er zijn op dit moment 48 verenigingen die het handboek hebben aangevraagd. De verwachting is bovendien dat, nu de verenigingen weer open zijn, er meer verenigingen zich bij ons gaan melden."

LedenverliesDenHaag-3“De sportverenigingen die reeds begonnen zijn, zijn heel positief. Voor veel verenigingen is het echt een eyeopener. ‘Het handboek dat jullie hebben ontwikkeld verplicht ons op een creatieve wijze na te denken over dit cruciale onderwerp’, krijgen we regelmatig te horen. Ik hoop en verwacht dat dit handboek in de toekomst een positieve bijdrage zal leveren aan de georganiseerde sport binnen Den Haag”, zegt de initiatiefnemer. “Ik wil tot slot ook van de gelegenheid gebruik maken om Alexander Zimmer van WSDH, met wie ik nauw heb samengewerkt bij de totstandkoming van het handboek, te bedanken voor het mooie resultaat en de fijne samenwerking.”

Voor meer informatie: Leden sportvereniging werven en behouden

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst